www.adegem.net
VZW Heemkundige Kring
Ambacht Maldegem

Welkom ! Bestuur Jaarboeken Overige Uitgaven Practische Info

Practische Informatie

Contactadres: Het Ambacht Maldegem VZW
Voorzitter: Marc Martens
Schorreweg 15
B - 9990 Maldegem
Telefoon: +32 (0)50 71 55 67
e-Mail:
Lokaal en archief:   Bogaardestraat 168 - 9990 Maldegem
Bestellingen: Telefonisch of schriftelijk bij de voorzitter of de
secretaris, of online via ons bestelformulier.
Betalingen: Door storting op rekeningummer
IBAN BE 519799 5939 3962 / BIC ARSPBE22
van VZW Het Ambacht Maldegem, 9990 Maldegem.
Het Ambacht Maldegem VZW • Noordstraat 196, 9990 Maldegem • ambachtmaldegemadegem.net • Telefoon: 050 - 71 30 25