www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Twaalfde jaargang - n° 595 - Week 17 : van 19 tot 25 april 2015

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

NOG MEER VERTRAGING OP VELDEKENS

NOG MEER VERTRAGING OP VELDEKENS
Er moet nog gewerkt worden aan Veldekens. De nieuwe vertraging die de werken opgelopen hebben, zijn volgens de mensen die er wonen niet meer aan de weersomstandigheden te wijten.

Op 23 februari begon de firma ASWBO in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de heraanleg van Veldekens, het deel van de N499 dat Eeklo met Aalter verbindt.

De weg was aanvankelijk van de provincie maar werd overgenomen door het AWV. Die wou Veldekens en de Zwepe overdragen aan de gemeente Maldegem. Maar de gemeente wou op dat voorstel niet ingaan zolang Veldekens, het Kruispunt op de Kruipuit en de Zwepe niet hersteld werden door het AWV.

Er waren enkele onderhandelingen nodig voordat het AWV inging op het voorstel van de gemeente Maldegem. De werken werden opgesplitst in drie fazen.

In de eerste fase wordt Veldekens vanaf Veldekensbrug (grens met Eeklo) tot 50 meter voor het kruispunt op de Kruipuit aangepakt. Volgens het werkschema moesten die werken de tweede week van april klaar zijn, maar door de minder gunstige weersomstandigheden liepen de werken vertraging op.

Volgens het nieuwe werkschema zouden de werken op 17 april worden afgerond en zou op maandag 20 april met de tweede fase van de werken, de herinrichting van het kruispunt op de Kruipuit, begonnen worden. Ook die timing wordt niet gehaald.

GEEN ANTWOORDEN
De inwoners van Veldekens weten momenteel niet wat zij er moeten van denken. Zij stellen vast dat de werken de laatste dagen trager vorderden dan bij het begin van de werkzaamheden. Zij krijgen ook geen duidelijke antwoorden op de vragen die zij aan de werfverantwoordelijke stellen.

Van een van de inwoners vernamen wij dat er eerst overleg moest gepleegd worden met Maldegems schepen van Openbare werken Erwin Goethals, voordat er normaal verder gewerkt kon worden.

Vast staat dat er vorige week contact is geweest tussen ASWEBO en de dienst infrastructuur van Maldegem.

Dat bevestigde ons schepen Goethals, die pas terug is na een korte paasvakantie. Volgende week zal schepen Goethals zelf meer informatie krijgen over de nieuwe vertraging.


ID-CYCLING OEFENDE IN ADEGEM

ID-CYCLING OEFENDE IN ADEGEM
Zondag organiseerde ID Cycling in samenwerking met de Maldegemse wielercel een korte wielerwedstrijd op het Adegemse gedeelte van het industrieterrein en de Ringbaan.

ID-Cycling (Intellectual Disability Cycling Group) is een groep mensen met een verstandelijke beperking die onder begeleiding van fietsen hun sport of hun hobby hebben gemaakt.

Vier leden van die groep nemen dit jaar deel aan de Paralympics in Los Angeles.

Nadat zij vrijdag en zaterdag een ontspannende rit hadden gemaakt, stond er zondagvoormiddag voor de 20 sporters een wedstrijd van ongeveer 25 km (10 ronden) op het programma

De gemeente, de politie en de wielercel zorgden er voor dat de omloop (Ringbaan en Vliegplein) van de nodige signalisatie en seingevers voorzien was.

Schepen Geert de Roo zorgde er zondag nog voor dat er bloemen waren voor overwinnaar Virgil Wessels uit Breda, een van de deelnemers aan de Paralympics.


INSCHRIJVEN VOOR ZOMERACTIVITEITEN

INSCHRIJVEN VOOR ZOMERACTIVITEITEN
De dienst vrije tijd heeft zijn programma voor de zomervakantie voorgesteld. De brochure waarin al die activiteiten zijn opgenomen is te verkrijgen bij de dienst vrije tijd.

Op zaterdag 25 april organiseert de dienst Vrije Tijd tussen 9 en 13 uur in het gemeentehuis een inschrijfmoment voor de verschillende activiteiten die in het zomerprogramma zijn opgenomen. Er kan die dag ook vanaf 9 uur online ingeschreven worden via www.maldegem.be/vrijetijd.

Vanaf maandag 27 april kan er voor alle activiteiten waarvoor er nog plaatsen vrij zijn ingeschreven worden bij de jeugddienst (gemeentehuis), de sportdienst (sporthal Meos) en het secretariaat van het Sint Annazwembad. Voor de zwemschool kan er enkel in het zwembad worden ingeschreven.


KOM OP TEAM MALDEGEM IS 20 JAAR ACTIEF

KOM OP TEAM MALDEGEM IS 20 JAAR ACTIEF
Het Kom Op Team Maldegem stelde zijn programma voor 2015 voor. Er is, zowel in het bestuur als in het programma, vernieuwing.

In 1995 werd in onze gemeente, op initiatief van Louis Timmerman, het gemeentelijk comité Kom Op Tegen Kanker (KOTK) opgericht. Burgemeester Marleen Van den Bussche werd, als toenmalig voorzitter van het OCMW, voorzitter van het Comité.

Om de twee jaar worden er in het kader van KOTK acties georganiseerd om geld in te zamelen. Niet alleen het comité maar ook verenigingen en particulieren zetten zich in voor KOTK.

Naast het inzamelen van geld, neemt het comité ook initiatieven om Kanker onder de aandacht van de mensen te houden. Het comité wil ook een steun zijn voor mensen en families die door de ziekte getroffen worden.

Rita Verleye, die in 1995 mee aan de wieg stond van het Kom Op Team Maldegem, verloor in die periode haar moeder door kanker. Zij heeft zelf ondervonden hoe belangrijk de morele steun van het KOTK comité in die momenten is.

Het Maldegems comité heeft in samenwerking met de bevolking de afgelopen 20 jaar al ruim 500.000 euro voor Kom Op Tegen Kanker ingezameld, een bedrag waarop het comité terecht trots is.

Burgemeester Van den Bussche en Rita Verleye, stellen met tevredenheid vast dat het enthousiasme binnen het comité, dat dit jaar ook enkele nieuwe jonge leden mocht verwelkomen, nog altijd even groot is als 20 jaar geleden.

PROGRAMMA
Voordat het Kom Op Team Maldegem op zondag 25 oktober zijn actie KOTK 2015 met een ontbijt in den Hoogen Pad afsluit, staan er nog vijf activiteiten op zijn programma:

Op zaterdag 2 mei is er in de zaal D'Havé in Adegem het Themafeest. Dit jaar wordt dat een feest op de Love Boat. Wie de serie op TV al gezien heeft, weet wat hij mag verwachten.

De boot vertrekt om 19u. Het wordt een smakelijk en gezellig feest vol aangename verrassingen. Voor informatie en inschrijving (40 euro) kunnen belangstellenden terecht bij Stephanie Bral en Lieselotte Bourgonjon.

Op maandag 25 mei (pinkstermaandag) is er een motorrit van ongeveer 100 km, met start en aankomst aan Oud Sint Jozef, voor inwoners van de gemeente en uitgeweken Maldegemnaren. Deelnemen aan de rit kost 5 euro.

Voor de liefhebbers is er na de rit omstreeks 17 uur een BBQ. Voor de rit zelf moet niet vooraf worden ingeschreven, maar voor de BBQ wel. Voor meer informatie en inschrijving kan men terecht bij Peter Van Hecke.

Tussen 6 juni en 4 oktober kunnen mensen die KOTK willen steunen, deelnemen aan een van de twee wandelzoektochten van ongeveer 4 km die door Dirk Timmerman worden georganiseerd.

Tijdens de wandeling moeten de deelnemers foto' s vinden en bij die foto's vragen beantwoorden. Om deel te nemen is het wandelboekje nodig. Dat kost 10 euro.

Het boekje kan aangekocht worden bij Dirk Timmerman, Café De Gouden Leeuw, Waanzinnig Gedroomd, Café 't Voske en koffie en lunchroom Tasse Tout.

Wie deelneemt heeft prijs. De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 25 oktober (de dag van het KOTK ontbijt) om 11 uur in den Hoogen Pad.

Op de hoofdprijs kunnen alle deelnemers aanspraak maken. Die prijs gaat bij loting naar een van de deelnemers die aanwezig is op de prijsuitreiking.

Net als twee jaar terug zullen ook dit jaar op 14 augustus een aantal KOTK sympathisanten deelnemen aan de Dodentocht (wandeltocht van 100 km) in Beernem. Het Kop Op Team Maldegem zal die moedige wandelaars met drie verzorgingsteams op de omloop ondersteunen.

De dodentocht bracht in 2013 via sponsoring 16.000 euro op voor KOTK. Voor informatie kan contact opgenomen worden met Sabine de Bruyckere en Dimitri De Coster.

Een vaste waarde op het KOTK programma is de wijnactie: in Adegem zijn de wijnen te koop bij Maria Chaves Daguilar, Broekelken 20, telefoon : 050 71 46 53.


OPLOSSING VOOR MEDISCH
AFVAL VAN LANDBOUWERS

Landbouwers krijgen regelmatig de veearts op bezoek voor hun dieren. Daardoor blijven zij ook regelmatig zitten met spuiten en ampullen en ander medisch materiaal die de veearts maar eenmalig kan gebruiken.

De landbouwers moeten kunnen aantonen naar waar zij dat medisch afval afvoeren. Daarom zijn zij verplicht om contracten af te sluiten met firma's die gespecialiseerd zijn in het ophalen van medische afval.

Volgens schepen Marten De Jaeger biedt de gemeente Maldegem de landbouwers nu een goedkopere oplossing : vanaf mei verkoopt de gemeente speciale afvalbakken (16 euro) waarin de landbouwers hun medisch afval kunnen opslaan.

Zij kunnen die afvalbak tweemaal per jaar inleveren bij de chemowagen die naar het recyclagepark komt. Het initiatief van de gemeente is momenteel enig in Vlaanderen.

IVM volgt het project. Als het aanslaat is IVM bereid om dat initiatief in andere gemeenten in onze regio over te nemen.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home