www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Dertiende jaargang - n° 661 - Week 30 : van 24 tot 30 juli 2016

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

SPORT EN SPEL IN EN
ROND DEN HOOGEN PAD

SPORT EN SPEL IN EN ROND DEN HOOGEN PAD
Enkel als de weersomstandigheden te slecht zijn verhuizen de sport- en spelvoormiddagen naar de grote zaal van den Hoogen Pad

Het is het vierde jaar dat ouders tijdens de maanden juli en augustus meer keuzes hebben om hun kinderen voor zes weken in te schrijven voor de speelpleinwerking.

In de voormiddag is er sport en spel in en rond Den Hoogen Pad. In de namiddag kunnen de kinderen naar de speelpleinwerking op de Zandakkers. De kinderen kunnen ook beiden combineren. Dat laatste is vooral goed voor gezinnen waarvan de ouders uithuizig werken.

Als de weersomstandigheden het toelaten wordt er in de voormiddag buiten gespeeld op de terreinen rond den Hoogen Pad. Bij minder gunstig weer kan er gebruik gemaakt worden van de grote zaal van het cultureel centrum.

De eerste dagen van de vakantie kwamen er gemiddeld 27 kinderen naar de sport- en spelvoormiddag. De meeste daarvan aten daar 's middags hun boterhammen op om daarna onder begeleiding naar de Zandakkers te gaan.

De afgelopen week (het bouwverlof) kwamen er slechts een tiental kinderen naar Den Hoogen Pad. Verwacht wordt dat het aantal na het bouwverlof en de kampen van de jeugdbewegingen opnieuw zal stijgen.


DAKTERRAS TERUG OPEN

DAKTERRAS TERUG OPEN
De vinkenzetting die op 21 juli in 't Spaanderken werd georganiseerd werd gewonnen door Tjorven De Wispelaere met de vogel Froompic (564 liedjes). De trofee werd uitgereikt op het dakterras van het gemeentehuis.

De mensen die donderdagvoormiddag in Maldegem deelnamen aan de viering van de nationale feestdag keken raar op toen zij op het einde van de plechtigheid voor een drankje werden uitgenodigd op het dakterras van het gemeentehuis.

Dat dakterras werd enkele weken terug gesloten omdat er om nog onbekende redenen tegels op het terras barstten.

Tijdens haar 21 juli-toespraak onderstreepte burgemeester Marleen Van den Bussche dat het te danken was aan het personeel van de dienst Infrastructuur dat de receptie daar kon doorgaan.

Die hebben dinsdag een plancher op het dakterras gelegd. Die blijft er waarschijnlijk liggen tot er een duurzame oplossing voor het tegelprobleem gevonden is.


NOG GEEN SPOOR VAN DE
TUNNEL ONDER DE EXPRESWEG

NOG GEEN SPOOR VAN DE TUNNEL ONDER DE EXPRESWEG

Volgens de mensen die in de omgeving van de verbrandingsoven wonen is er nog steeds weinig beweging te zien op de plaats waar in het voorjaar van 2017 de tunnel onder de Expresweg zou moeten opengaan.

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer mochten de voorbereidende werken enkele weken voor het begin van het bouwverlof beginnen. De kranen staan er, maar veel activiteit was er de afgelopen weken niet waar te nemen...


EENRICHTINGSVERKEER
IN DE ZANDAKKERS

Net als de vorige jaren heeft de gemeente Maldegem tijdens de maanden juli en augustus eenrichtingsverkeer in de Zandakkers ingevoerd. Daarmee zorgt zij voor meer veiligheid voor de kinderen die deelnemen aan de speelpleinwerking.

Hoewel men niet naast de verkeersborden kan kijken die het eenrichtingsverkeer aanduiden, zijn er toch nog automobilisten die het eenrichtingsverkeer negeren. Opmerkelijk daarbij is dat het vooral gaat om mensen die hun kinderen naar de speelpleinwerking brengen of ze er afhalen.


DANSNAMIDDAG IN
DEN HOOGEN PAD

Mensen die houden van dansmuziek of graag een dansje doen kunnen 18 december al in hun agenda aankruisen: na het succes van de seniorennamiddag op de maandag van Adegemkermis heeft het Adegems feestcomité besloten om op zondag 18 december in Den Hoogen Pad en dansnamiddag te organiseren.

Er werd al een afspraak gemaakt met Roland De Ridder, de man die op de seniorennamiddag voor de muziek zorgde.

"Op 18 december organiseren wij in de voormiddag in Den Hoogen Pad onze tweedehandsbeurs. Wij vinden het een ideale gelegenheid om ook 's namiddag iets te organiseren waaraan de mensen plezier kunnen beleven" vertelde David Storm, voorzitter van het Adegems feestcomité, ons.


AUTO UIT DE BOCHT
CHAUFFEUR LICHT GEWOND

AUTO UIT DE BOCHT CHAUFFEUR LICHT GEWOND

In de nacht van zondag op maandag heeft een chauffeur die uit de richting Heulendonk kwam net voorbij het kruispunt met de Verbranden Bos de lichte bocht gemist. Hij kwam op de linkerkant van de rijweg tegen een boom terecht.

Bij het ongeval werd de auto tot schroot herleid. De chauffeur kon zelf uit zijn voertuig stappen. Hij had enkel wat pijn aan zijn kin.

Volgens de politie, die de Spanjaardshoek tijdelijk voor het verkeer afsloot, heeft de chauffeur het aan zijn gordel en zijn airbag te danken dat hijzelf bij het ongeval zo weinig averij heeft opgelopen.


BETONBLOKKEN TEGEN SLUIPVEKEER
IN DE OUDE AARDENBURGSE WEG

BETONBLOKKEN TEGEN SLUIPVEKEER IN DE OUDE AARDENBURGSE WEG
Sedert afgelopen woensdag zorgen betonblokken er voor dat automobilisten die, als ze uit Nederland komen, de file in de Aardenburgkalseide willen ontwijken niet langer de Oude Aardenburgse Weg als sluipweg kunnen gebruiken.

Het is al een paar jaar dat onder meer Geert Steenkiste in brieven aan het schepencollege klaagt over de files die er vooral tijdens het weekend langs de Aardenburgkalseide staan. De laatste tijd zijn er ook tijdens de spitsuren in de week files door het verkeer dat uit Nederland richting de Expresweg rijdt.

Sedert kort hebben de klagers steun gekregen van inwoners uit het gedeelte van de Oude Aardenburgse Weg dicht bij de brug over de twee vaarten.

Steeds meer automobilisten die van over de brug kwamen sloegen rechtsaf om zo via de Oude Aardenburgse Weg ofwel een eind verder terug op de Aardenburgkalseide te komen of om langs de vaart richting Balgerhoeke te rijden.

OPLOSSINGEN
Er werd al overleg gepleegd met het Agentschap wegen en Verkeer (AWV).

Burgemeester Marleen Van den Bussche hoopte dat het AWV nog voor de vakantie de werking van de verkeerslichten op het kruispunt van de Expresweg met de Aardenburgkalseide zou aangepast hebben, zodat het verkeer dat uit de richting Nederland komt vlotter op de Expresweg richting Antwerpen zou kunnen komen.

Omdat de aanpassing van de verkeerslichten op zich laat wachten drongen andere maatregelen zich op.

De Maldegemse dienst Mobiliteit onderhandelt nu met de provincie Zeeland om hun bewegwijzering voor het verkeer richting Gent en Antwerpen aan te passen en het verkeer voor de Expresweg niet langer via Maldegem maar via Nederlandse wegen naar de Expresweg te sluizen.

Om het sluipverkeer in de Aardenburgse Weg te voorkomen werden in die straat betonblokken geplaatst. Die blijven er volgens burgemeester Van den Bussche al zeker tot het einde van augustus staan.

Er zal ook meer controle gebeuren langs de vaartkant omdat ook auto's langs daar de files proberen te ontlopen.


BOUWVERGUNNING VOOR
AANKONDIGINGSBORDEN

Door een nieuwe wet moeten particulieren en organisaties die via borden langs de openbare weg een activiteit willen aankondigen daarvoor niet alleen meer toestemming hebben van de stad of gemeente en het AWV: zij moeten voor die borden ook een bouwvergunning hebben.

Het duurt ongeveer zes weken voordat een degelijke vergunning wordt afgeleverd.

De politiekers hebben bij het maken van deze nieuwe wet voor zichzelf gezorgd, want voor het plaatsen van verkiezingsborden moet geen bouwvergunning worden aangevraagd...


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home