www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Elfde jaargang - n° 577 - Week 51 : van 14 tot 20 december 2014

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

JARIGE DENISE RIDDER IN
DE ORDE VAN 't FOLKLOORKE

JARIGE DENISE RIDDER IN DE ORDE VAN 't FOLKLOORKE
Het was Keizer Frank die zaterdagnacht Denise met
zijn zwaard tot ridder in de orde van 't Folkloorke sloeg.

Er was vorig weekend nog meer ambiance dan gewoonlijk in café 't Blondje in de Oude Staatsbaan.

uitbaatster Denise vierde haar 70ste verjaardag en al haar klanten wilden daar bij zijn. Het verjaardagsfeest werd dan ook over twee dagen gespreid.

In de loop van de week hadden leden van 't Folkloorke het café al versierd, maar Denise was er van overtuigd dat Adegemse oudste carnavalsorde nog iets speciaals voor haar in petto had.

Denise houdt al 38 jaar café en over stoppen wil ze nog geen woord horen. Zij was er bij toen 't Folkloorke werd geboren.

Zij was ook een van de grote steunpilaren van Frank Willems op zijn weg naar prins- koning- en Keizer Carnaval. 't Blondje is nog altijd het lokaal van de carnavalsorde.

Zaterdagavond kwam een delegatie van 't Folkloorke Denise feliciteren met haar 70ste verjaardag.

Voor alles wat zij de afgelopen jaren voor 't Folkloorke heeft gedaan nam 't Folkloorke Denise op in haar Ridderorde.

Als coördinator van de vereniging hanteerde Keizer Frank het zwaard tijdens het officiële gedeelte van de plechtigheid.

Een oorkonde maakte de verheffing van Denise in de Ridderorde van 't Folkloorke officieel.

JARIGE DENISE RIDDER IN DE ORDE VAN 't FOLKLOORKE
Ook Sinterklaas kwam even naar het verjaardagsfeest van Denise.

SINTERKLAAS
Denise moest even bekomen van de eer die haar door 't Folkloorke werd aangedaan. Terwijl ze dat deed zorgde Danny Brendo voor de sfeer in de zaak met enkele knappe meezingers.

Net voor middernacht ging de deur van het café open en stapte Sinterklaas met zijn knechten binnen. Het werd even stil in 't café maar dat duurde niet lang.

De grote kindervriend haalde zijn grootboek boven en blikte tot grote pret van de feestvierders even terug op enkele hoogtepunten uit het leven van de jarige Denise.

Daarna had hij natuurlijk ook een attentie voor de jarige Denise.


SINT OP BEZOEK
IN DEN HOOGEN PAD

SINT OP BEZOEK IN DEN HOOGEN PAD

De grote kindervriend bleef ook dit jaar iets langer in onze regio.

Een van de laatste afspraken die hij op zondag 7 september had was de ontmoeting met een groep enthousiaste kinderen in den Hoogen Pad.

Omdat de Sint zondagnamiddag nog enkele andere verplichtingen had zorgde Klutske ervoor dat de kinderen, in afwachting van de komst van de Sint, knotsgekke situaties beleefden in een meespeelshow.


STRAATNAMEN VOOR
NIEUWE VERKAVELINGEN

Voor de naamgeving van de straat in de nieuwe verkaveling in de Kleine Moerwege volgde de Maldegemse gemeenteraad het advies van de cultuurraad: die straat krijgt "Brouwershoek" als straatnaam.

Er moest ook een principiële beslissing genomen worden in verband met de straatnaam voor de nieuwe verkaveling bij het Middelleen.

De cultuurraad schoof "Teirlink" of "Teirling", "Spaender" of "Spaander" en "Gieregaard" naar voor.

De heemkundige kring "Het Ambacht Maldegem" opteerde eveneens voor "Gieregaard".

De archiefverantwoordelijke schoof "Teerling(straat)", "Zwart Manneken", "Houtstuk" en "Planterie" -met voorkeur voor "Houtstuk"- als mogelijke straatnamen naar voor.

De gemeenteraad koos uiteindelijk voor "Houtstuk". Er wordt nu opnieuw advies gevraagd aan de cultuurraad en er volgt ook een openbaar onderzoek.

Pas als de periode van het openbaar onderzoek voorbij is neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing...


MALDEGEMS LANDSCHAPSBEHEER
IS UNIEK PROJECT IN VLAANDEREN

MALDEGEMS LANDSCHAPSBEHEER IS UNIEK PROJECT IN VLAANDEREN
Zaterdagnamiddag stelde met Maldegems schepencollege in de Gouden Dries in Adegem het project landschapsbeheer, een samenwerking tussen de gemeente (groendienst), de landbouwers en het agrobeheercentrum eco², voor.

Een tiental jaar geleden werden in het kader van de ruilverkaveling in Adegem veel houtkanten aangeplant in het nieuw geschapen Maldegemse landbouwgebied. Er werd op het moment van de aanplantingen nog niet gesproken over het beheer van deze in aangroei zijnde houtkanten.

Ondertussen waren die houtkanten flink opgeschoten. Omdat de landbouwers van de bedrijfsgilde van Maldegem al bezig waren met natuuronderhoud -door onder meer het inzaaien van bloemstroken op hun akkers- besloten de meerderheidsfracties om de landbouwers bij het natuur- en landschapsbeheer te betrekken.

Als eerste project werd het onderhoud van de houtkanten in De Kom (Malecote) en de Gouden Dries (Verbranden Bos) gekozen.

Naast de groendienst en de lokale landbouwers wordt ook het Agrobeheercentrum Eco² bij het samenwerkingsproject betrokken. Dat centrum zorgt mee voor de begeleiding en de organisatie van de landbouwers bij dit project.

Volgens zijn regiocoördinator Frederik Vereecken is het Maldegemse project enig in Vlaanderen. Het Agrobeheercentrum eco² zal dit samenwerkingsproject in andere gemeenten promoten.

Ook schepen Erwin Goethals is opgezet met dit samenwerkingsproject; hij wees op de inbreng van de groendienst en de financiële ondersteuning van het project door de gemeente.

De coördinatie van de onderhoudswerken ligt bij de groendienst. In overleg met de landbouwers en het agrobeheercentrum eco² word beslist waar en op welke manier de snoeiwerken gebeuren.

Voordat de landbouwers aan het veldwerk begonnen werd eerst een vormingscessie georganiseerd. Daarbij werd niet alleen aandacht besteed aan de manier waarop zou gesnoeid worden maar ook en vooral aan de veiligheid tijdens het in teamverband werken aan bomen en houtkanten.

De landbouwers moeten het snoeiwerk inpassen in hun eigen werkzaamheden. Daarom wordt er volgens schepen van landbouw Geert De Roo op woensdag en zaterdag aan de houtkanten gewerkt.

Terwijl de mannen aan de houtkanten werken zorgen hun partners er voor dat het werk op hun bedrijf veder gaat en dat zij ook niets te kort komen aan spijs en (niet-alcoholische) drank.

Voor Erik Cuelenaere, voorzitter van de Maldegemse bedrijfsgilde, is deze samenwerking zeker positief voor de landbouwers. Door dit project kunnen zij hun machines meer gebruiken, wat het rendement verhoogt.

Iedereen die bij het project betrokken is, is er van overtuigd dat het een toekomst heeft.


TOCH NOG IJSSCHAATSEN OP DE MARKT

Toen het Maldegemse gemeentebestuur zijn toestemming én de subsidie gaf voor de ijspiste op de markt werd er door Groen gesteld dat 2014 het de laatste jaar zou zijn dat er een energieverslindende ijspiste op de Maldegemse markt kwam. Er zou uitgekeken worden naar alternatieve winterpret.

Het was toen al duidelijk dat niet iedereen in de meerderheid achter het verdwijnen van de ijspiste stond. Het VHMC, dat achter de komst van ijspiste stond, is ondanks deze uitspraken met succes blijven onderhandelen met het schepencollege.

Het schepencollege is bij zijn standpunt gebleven dat het, in een tijd waarin er overal aangedrongen wordt op het zuinig omspringen met energie, geen geld van de gemeenschap meer steekt in een energieverslindende activiteit. Zij kent dan ook geen subsidie meer toe, maar geeft het VHMC wel de toestemming om tussen 30 januari en 22 februari 2015 de ijspiste naar Maldegem te halen.

De eis om er voor te zorgen dat er zuinigere omgesprongen wordt met de energie was overbodig: nog voor die eis werd geformuleerd had de uitbater van de ijspiste al een manier gevonden om op een energiezuiniger manier te zorgen voor de aanmaak en het in stand houden van het ijs op de schaatsvloer.

Om de geluidhinder rond de ijspiste in te perken werden wel een aantal beperkingen opgelegd: op maandag, dinsdag en donderdag sluit de ijspiste als er geen bijzonder event is om 18 uur. Op woensdag, zaterdag en zondag blijft de piste open tot 22 uur. Op dat moment wordt ook de muziek uitgeschakeld.


SPECIAAL STRAATNAAMBORD AANGEBRACHT

SPECIAAL STRAATNAAMBORD AANGEBRACHT

De zaterdag van de Adegemse winterkermis won de ploeg van de Noordstraat de quiz "De Slimste stroate van Maldegem" die door het Adegemse feestcomité in samenwerking met Erik Hebberecht, de geestelijke vader van de quiz, werd georganiseerd.

Zaterdag in de late namiddag heeft het winnende team, samen met een delegatie van het feestcomité en met Erik Hebberecht, het speciale straatnaambord in de Noordstraat aangebracht.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home