www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Elfde jaargang - n° 570 - Week 44 : van 26 oktober tot 1 november 2014

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

VERWENNAMIDDAG VOOR
80-PLUSSERS BIJ OKRA ADEGEM

VERWENNAMIDDAG VOOR 80-PLUSSERS BIJ OKRA ADEGEM
Met zijn 94 jaar was Michel Hillaert (links) dit jaar de oudste 80 plusser van het gezelschap. Magdalena Dezutter was met haar 92 lentes de oudste vrouw op de verwennamiddag voor de 80-plussers.

Omdat verschillende 80-plussers niet meer kunnen deelnemen aan alle activiteiten van OKRA Adegem, organiseert het bestuur al jaren een verwennamiddag voor zijn leden die 80 jaar en ouder zijn.

Van de 97 leden die tot de categorie van de 80-plussers behoren waren er woensdagnamiddag 53 op de afspraak in de cafetaria van den Hoogen Pad.

De 80-plussers verwachten volgens voorzitter Cecile Ryckaert geen speciaal programma: zij vinden het al gezellig als zij bij een kop koffie een namiddag kunnen keuvelen met hun leeftijdsgenoten.

VERWENNAMIDDAG VOOR 80-PLUSSERS BIJ OKRA ADEGEM
Voorzitter Ryckaert stelde de nieuwkomers in de groep van de 80 plussers voor.

Het ORKRA bestuur zorgt er voor dat de verwennamiddag voor zijn 80-plussers iets meer te bieden heeft: dit jaar werd er na het woordje van de voorzitter en het bezinningsmoment een partijtje Bingo georganiseerd. Iedereen had prijs.

Na de ontspanning werden de koffie en de koeken geserveerd. Nog voor het donker was waren alle 80 plussers terug thuis.


GBS DE KRUIPUIT KRIJGT MEER LOKALEN

GBS DE KRUIPUIT KRIJGT MEER LOKALEN
Vermoedelijk na de kerstvakantie zal het tekort aan lokalen bij de GBS de Kruipuit opgelost zijn. De school zal dan kunnen beschikken over de woning naast de school.

Noch de directie van de GBS de Kruipuit noch wijzelf zullen in de toekomst de alarmklok nog moeten luiden over het plaatsgebrek in de GBS De Kruipuit.

Tijdens de gemeenteraadszitting van woensdag 23 oktober hebben de Maldegemse raadsleden het licht op groen gezet voor het afsluiten van een huurcontract met mevr. Agnes Dhooge voor het huis met nummer 19 op de Kruipuit. Dat huis wordt momenteel nog bewoond.

BESTE OPLOSSING
Bij het begin van dit schooljaar had de directie van de school ons nog gewezen op de te beperkte ruimte waarover de school -die al jaren haar leerlingenaantal ziet stijgen- beschikt.

Peter Van Hecke (Open VLD) kaartte tijdens de raadszitting van september het probleem aan. Schepen van Onderwijs Frank Sierens onderkende het probleem van het gebrek aan ruimte voor vooral het administratief gedeelte van de school.

Er wordt volgens schepen Sierens aan een oplossing voor het probleem gewerkt. Er wordt ook gewerkt aan een dossier voor nieuwbouw maar de kans dat dat dossier de eerste 10 jaar wordt goedgekeurd is bijzonder klein.

Daarom werd aanvankelijk uitgekeken naar de mogelijkheid om bij de school een containerklas te plaatsen die als extra administratieve ruimte zou kunnen gebruikt worden.

De schepen van onderwijs waarschuwde dat ook die op het ogenblik meest voor de hand liggende oplossing enige tijd in beslag zal nemen.

Toen kregen zowel het schepencollege als Peter Van Hecke een tip dat er in de onmiddellijke omgeving van de school een huis te huur kwam. Het huis met nummer 19 is eigendom van Agnes Dhooge.

Nog voor raadslid Van Hecke zijn tip als punt op de dagorde had gezet had het schepencollege al contact opgenomen met Darline Focquaert (dochter van Agnes Dhooge) die de administratieve zaken voor haar moeder regelt.

Omdat het schepencollege het huren van die woning als de beste oplossing voor de school ziet werd de goedkeuring van de huurovereenkomst woensdagavond bij hoogdringendheid goedgekeurd.

AANPASSINGSWERKEN
De woning is momenteel nog bewoond maar zal vrij zijn tegen 1 november. Volgens schepen Sierens zullen naast de administratie ook de zorgklas en de lessen zedenleer naar het nummer 19 verhuizen.

Uit de afsluiting tussen het huidige schoolgebouw (19A) en de gehuurde woning zal een element worden weggenomen zodat er de leerlingen en leerkrachten van de school naar het huis kunnen gaan zonder dat zij op de openbare weg moeten komen.

De gemeente zal het pas na 1 november huren kunnen beginnen aan aanpassingswerken die aan de woning moeten uitgevoerd worden. Verwacht wordt dat de school na de kerstvakantie over de gevraagde extra lokalen zal kunnen beschikken.


MALDEGEMSE BEGRAAFPLAATSEN
WORDEN GROENER

Door op de begraafplaatsen de zandpaden en vlaktes in te zaaien met gras en er streekeigen planten aan te planten wil de gemeente de begraafplaatsen een natuurlijke omgeving laten uitstralen.

Die heraanleg van de gemeentelijke begraafplaatsen zal in fazen gebeuren: eerst komen de kerkhoven van Maldegem en Kleit aan de beurt.

Er zijn op de begraafplaatsen al een aantal paden met gras ingezaaid. Om putten in het gras te voorkomen is het niet meer toegelaten om op de ingezaaide plaatsen nog chrysanten, andere bloempotten of stukken in het gras in te graven.

In plaats van die bloempotten of stukken in te graven kunnen de mensen gebruik maken van metalen pinnen om de bloempotten en stukken aan de grond vast te maken. Die pinnen staan aan de ingang van de begraafplaatsen of aan de ingezaaide stroken.

Als de werken zijn afgerond zullen de begraafplaatsen niet alleen een aantrekkelijker uitzicht hebben, ze zullen volgens schepen Erwin Goethals (Groen) ook gemakkelijker te onderhouden zijn.

WAARDIG AFSCHEID NEMEN
Adegem is nu al trots op zijn prachtig aangelegd en onderhouden kerkhof.

Tijdens de vorige bestuursperiode werd, op vraag van verschillende families, onder meer door het uitvaartcentrum Borgonjon aan de gemeente gevraagd om op het kerkhof een constructie te voorzien.

Op die manier zouden de naaste familie van een overledene ook bij slecht weer op een waardige manier op het kerkhof afscheid kunnen nemen van de overledene.

Dat was toen toegezegd maar de uitvoering laat al jaren op zich wachten.


STARTDAG BIJ KLJ ADEGEM

STARTDAG BIJ KLJ ADEGEM

Het was druk in en rond de lokalen van KLJ Adegem op de Zandakkers. Voor de startdag waren zondagnamiddag veel jongeren naar KLJ lokaal afgezakt.

Zowel de leiding al de leden hadden er duidelijk zin in.


't AOIGEMS
OP 't RANDEKE ?

Is 't Aoigems een Oost Vlaams overgangsdialect dat verwant is met het dialect van het West Vlaamse dialect van Anzegem?

Op die vraag geeft Paul Verleyen op uitnodiging van Davidsfonds Adegem een antwoord tijdens een lezing die doorgaat op dinsdag 4 november in de cafetaria van den Hoogen Pad.

Paul Verleye is medeauteur van een boek over het dialect van zijn gemeente en over de link tussen de dialecten uit beide gemeenten. Onderdeel van zijn lezing is een dialectquiz waaraan de aanwezigen kunnen deelnemen.

Als opwarmer van de lezing is er om 20 uur de verkiezing van "'t Schuunste woord van 't Meetjesland". De avond kadert in het project "Stroatluuebers", dat de Meetjeslandse dialecten in de kijker plaatst.

Wie er wil bij zijn betaalt 5 euro. Houders van een Davidsfonds cultuurkaart betalen 3 euro. In het inkomgeld is ook een drankje begrepen.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met www.adegem.davidsfonds.be of via piet.blomme@gmail.com tel: 050 71 43 57.


U9 OP BEZOEK BIJ
CAFE 't KRUISKEN

U9 OP BEZOEK BIJ CAFE 't KRUISKE
De steun en sympathie van de uitbaters van café 't Kruisken gaat niet alleen uit naar het eerste elftal van KVK Adegem.

Zaterdagmiddag waren de spelertjes van de U9 samen met hun begeleiders uitgenodigd in Café 't Kruisken. Zij werden er verwend met verschillende proevertjes en frietjes met frikadellenworsten.


PATRICK DE VOGELAERE BEPERKT
ZIJN GAAIBOLACTIVITEITEN

PATRICK DE VOGELAERE BEPERKT ZIJN GAAIBOLACTIVITEITEN
Met een jubileumbolling vierde Patrick De Vogelaere zijn 50ste verjaardag als gaaibolder.

Om zijn 50ste verjaardag als gaaibolder te vieren nodigde Patrick de Vogelaere vorige week zaterdag zijn familie en vrienden gaaibolders uit in het André Trensonstadion voor een speciale bolling. De inschrijving en de lotingen gebeurden zoals bij de klassieke krulbollingen.

De Familie De Vogelaere is een familie van gaaibolders. Als kind was Patrick al bollenraper tijdens de gaaibollingen die in De Canada, het café van zijn ouders op den Akker in Maldegem, werden georganiseerd.

Hij was amper 6 jaar toen hij zelf aan een gaaibolling deelnam. Daarna trok hij met zijn familie mee naar de gaaibollingen in Oost en West Vlaanderen.

"Er zijn jaren geweest dat wij tijdens een weekend deelnamen aan meer dan 7 bollingen. Daarvoor doorkruisten wij Oost en West Vlaanderen. Wij begonnen op vrijdagavond en eindigden op zondagavond" blikte Patrick terug op de glorietijd van het gaaibollen.

PALMARES
Patrick is bij de gaaibolders gekend als iemand die graag een flesje Palm drinkt en die tot de betere categorie van de gaaibolders behoort.

In zijn lange loopbaan als gaaibolder werd hij al 11 maalkampioen van België per ploeg op het houten gaaibard. Hij werd op dat bard ook tweemaal individueel kampioen van België.

Op het ijzeren gaaibard werd hij zowel per ploeg als individueel driemaal kampioen van België. Daarnaast staan op zijn erelijst ook nog titels van kampioen van Maldegem, de Kust, de Poldertrofee en de criteriums van Maldegem, Groot Brugge en het kampioenschap van beide Vlaanderen.

"Aan het Brugs criterium in café den Driehoek bij Eddy hou ik de beste herinneringen over. Daar was het de zondagvoormiddag altijd een (luidruchtige) verbroedering tussen Oost en West Vlaamse gaaibolders" vertelde Patrick verder.

BESLISSING
Patrick zag de laatste jaren zowel in Oost als West Vlaanderen de belangstelling voor het gaaibollen dalen.

De gaaibolders zagen de laatste maanden dat ook bij Patrick het enthousiasme voor het gaaibollen in dalende lijn ging. Terwijl de meeste gaaibolders dachten dat die mindere periode wel zou overgaan waren de mensen die hem beter kenden er van overtuigd dat Patrick voor een belangrijke beslissing stond.

Hoewel hij de indruk geeft lachend door het leven te gaan heeft het leven hem en zijn familie niet gespaard. Net als iedere ander mens heeft ook Patrick zijn limiet.

Toen hij een zware heelkundige ingreep moest ondergaan is hij lang uit de gaaibolderswereld weggeweest. Hij keerde terug en zorgde zoals vroeger tijdens de bollingen en de afterdrinks voor sfeer.

Ook het begin van een brand in zijn woning in de Canadezenlaan scheen hij met de glimlacht te verwerken. Toen kwam echter het drama met zijn zoon Maikel.

Patrick was er bij toen Maikel tijdens een zaalvoetbalwedstrijd als keeper onwel werd. Na de wedstrijd gingen vader en zoon onmiddellijk naar huis. De toestand van Maikel verergerde en een paar uren laten overleed hij in het ziekenhuis.

Toen is er in Patrick iets gebroken. Hoe goed zijn vrienden hem probeerden op te vangen, zij konden zijn groot verdriet niet verlichten laat staan wegnemen. Steeds meer vond hij rust en soelaas bij zijn echtgenote Gerda en zijn familie.

Enkele weken terug heeft hij de eerste maal gezegd dat hij zijn activiteiten als gaaibolder zou beperken. Op de afscheidsbolling heeft hij officieel gezegd dat dit jaar het laatste jaar was dat hij aan de gaaibolcriteriums deel nam.

Hij zal nog deelnemen aan enkele kampioenschappen en aan de bollingen voor het goede doel waarvoor hij zich in het verleden ook al inzette.


DADERS DIERENMISHANDELING
VOOR DE RECHTER

Nadat het hondje Tommy gedurende minstens twee dagen, zonder eten of drinken en zwaar gewond, in een verzengde hitte in een sportzak die met stenen verzwaard was op het kanaal dreef, werd de sportzak op dinsdag 23 juli 2013 door een lid van de PZ Maldegem uit het water gehaald.

Iedereen was verrast toen de sportzak werd geopend en zij het uitgehongerde, bijna uitgedroogde hondje zagen, dat rilde van de pijn en de koorts.

Tommy werd door de PZ Maldegem overgedragen aan Brenda Nerinckx van Vetas uit Lokeren, bij wie hij nog steeds verblijft. Mevr. Nerinckx is na meer dan een jaar nog altijd de enige persoon die Tommy vertrouwt.

Afgelopen maandag moesten twee Maldegemnaren -waarvan er een de eigenaar van Tommy is- zich voor de rechter verantwoorden voor de zware mishandelingen die ze het diertje hebben aangedaan.

Mevr. Nerinckx die het proces bijwoonde en die al veel verwaarloosde en gekwetste honden heeft gezien kon haar tranen nauwelijks bedwingen toen werd voorgelezen welke mishandelingen Tommy vorig jaar heeft moeten ondergaan.

Op 18 november doet de rechtbank uitspraak in de zaak.


SPIJBELENDE BIJZITTERS
RISKEREN ZWARE BOETE

Het is duidelijk dat het gerecht niet meer lacht met mensen die als bijzitter bij de verkiezingen niet of te laat komen opdagen in de kieslokalen in de hoop dat het kiescollege al is samengesteld voor zij toekomen.

Begin deze week stonden 35 personen, waarvan 3 uit Maldegem, voor de rechter omdat zij als bijzitter te laat op de afspraak waren.

Iedereen had een uitleg voor zijn telaatkomen of wegblijven. Aan de reactie van de rechter te horen hechtte hij echter weinig geloof aan die excuses. Over een tiental dagen doet hij uitspraak. De boetes kunnen oplopen tot 540 euro.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home