www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Elfde jaargang - n° 543 - Week 17 : van 20 tot 26 april 2014

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

DEFENSIE TEST NIEUW COMMUNICATIENETWERK UIT IN ADEGEM

Tussen dinsdag 22 en zondag 27 april tekst het Belgisch leger een nieuw communicatienetwerk uit. De gemeente Maldegem stelt voor die oefening een terrein aan de Ringbaan Zandakkers ter beschikking.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat tijdens de duur van de ganse oefening soldaten voertuigen en materieel op het terrein in Adegem zouden aanwezig zijn.

Uit het jongste bericht van het ministerie blijkt dat e enkel op zondag 27 april militairen en hun zendmast op het terrein naast de Hondenschool Hond en Meester zullen aanwezig zijn.

Het publiek mag zondag het nieuwe communicatienetwerk van defensie bekijken.


MALDEGEM NAM DEEL
AAN DE FLITSMARATHON

MALDEGEM NAM DEEL AAN DE FLITSMARATHON
Tijdens de Flitsmarathon van donderdag 17 april zetter Maldegem voor het eerst zijn digitale camera op statief in.

De PZ Maldegem was een van de vele gemeente die afgelopen donderdag meewerkte aan de Flitsmarathon die 's morgens om 6 uur begon.

Tot voor donderdag flitste de PZ Maldegem met een fototoestel dat in de gekende blauwe Mitsubishi was gemonteerd. De rolletjes films worden na een controle door een fotograaf ontwikkeld.

Enkele dagen voor de flitsmarathon werd Maldegems nieuw digitaal flitstoestel met statief geleverd. De flitsmarathon was voor de PZ Maldegem het ideale moment om zijn nieuw toestel voor de eerste maal in te zetten.

Het is niet de bedoeling dat het gewone flitstoestel en de Mitsubishi nu uit roulatie worden genomen: die combinatie zal volgens commissaris Christoph Geernaert in de toekomst samen met het digitaal toestel, waarvan de boetes sneller kunnen uitgeschreven worden, ingezet worden tegen laagvliegers.

RESULTATEN
Er werden afgelopen donderdag in onze gemeente op 10 plaatsen snelheidscontroles uitgevoerd. De Vakebuurtstraat was het enige punt dat door de bevolking was voorgesteld om controle te doen waar de politie in het verleden nog geen snelheidscontroles had uitgevoerd.

Er werden in totaal 1077 voertuigen op hun snelheid gecontroleerd. Daarvan werden er 27 of 2,5% geflitst. Op Veldekens reden 188 voertuigen voorbij het flitstoestel. Drie chauffeurs mogen zich aan een PV verwachten. In de Verbranden Bos werd donderdagnamiddag de snelheid van 38 voertuigen gemeten. Daar werd een chauffeur in overtreding bevonden.

Bij de PZ maldegem is men tevreden over de resultaten van de actie. Men hoopt dat de automobilisten zich in de toekomst ook aan de maximum snelheden houden, dan kan het aantal snelheidscontroles afgebouwd worden en de vrijgekomen tijd gebruikt worden voor de uitvoering van andere politionele taken.


MARKTDAG IS FIETSENREGISTRATIEDAG

Vorig jaar werd bij de PZ Maldegem 116 maal aangifte gedaan van een fietsendiefstal. Slechts 23 van de gestolen fietsen waren slotvast en geregistreerd.

Geregistreerde fietsen die teruggevonden worden kunnen snel aan de eigenaar terug bezorgd worden. De politie raadt de fietsers dan ook aan om hun fiets ook al is die al enkele jaren oud te laten registreren. Dat kan gratis.

Op maandag 21 april is eer in de voormiddag op de markt een gratis fietsenregistratie.


DE GROOTE-FAES VERSCHOVEN
NAAR ABONNEE-VERWENAVOND

In het kader van Den Hoogen Pad op locatie stond vorige week vrijdagavond in de concertzolder van Oud Sint Jozef een optreden van het jazz-duo De Groote-Faes op het programma.

Vrijdagvoormiddag kregen wij bericht dat het optreden verplaatst werd: het jazz-duo zal op dinsdag 27 mei optreden in den Hoogen Pad tijdens de abonnee-verwenavond.

Die Abonnee-verwenavond is gratis en alleen voor de mensen die schriftelijk uitgenodigd worden. De mensen die een ticket gekocht hadden voor het optreden afgelopen vrijdag zullen eveneens naar de verwenavond uitgenodigd worden.


OUDERRAAD ORGANISEERT DE POPPYFUIF

Zaterdag 26 april organiseert de ouderraad van de VBS de Papaver vanaf 21u00 in de zaal D'Havé de Poppyfuif. De organisatoren organiseren die fuif als een avond georganiseerd door en voor ouders.

Kaarten voor de Poppyfuif zijn tegen 4 euro te koop in 't Schrijverke. Aan de ingang kost een kaart 5 euro.


BRANDWEERKORPS DRINGT AAN OP
SNELLE VERVANGING VAN TANKWAGEN

De ergste nachtmerrie van een brandweerman is een brandweerwagen die bij een oproep voor interventie dienst weigert of dezelfde brandweerwagen die op weg naar of op retour van een interventie in panne valt.

De tankwagen van het Maldegemse brandweerkorps, een van de belangrijke wagen bij een interventie, is 30 jaar oud en dringend aan vervanging toe.

De afgelopen weken weigerde de tankwagen in de brandweerkazerne een paar keren te starten. Hij moest ook enkele malen op sleeptouw genomen worden.

Het is dan ook niet abnormaal dat de leden van het korps zich vragen stelden over de veiligheid van zowel de mensen in nood die een beroep doen op de brandweer als over de veiligheid van de leden van het korps.

VOORZIEN EN AFGEVOERD

Na een overleg tussen de verantwoordelijke van het Maldegemse brandweerkorps en het schepencollege werd in 2011 de vervanging van de tankwagen in de aankoop- programmatie voorzien.

Het dossier werd opgestart en verwacht werd dat de aankoop van de nieuwe tankwagen in 2014 zou gebeuren.

Tijdens een gesprek met officier-dienstchef, kapitein Alex Van Suyt eind vorig jaar was die verwonderd dat het schepencollege in tegenstelling met het vorige schepencollege voor de opmaak van de begroting geen gesprek meer had georganiseerd met de leiding van het korps in verband met eventuele aankopen.

Groot was dan ook zijn verrassing toen hij in de begroting van 2014 niets meer vond over de aankoop van de tankwagen.

Het huidige schepencollege schuift die aankoop door naar de hulpverleningszone die momenteel nog altijd niet operationeel is en ook geen geld voorzien heeft voor de vervanging van zowel de Maldegemse als de Aalterse tankwagen.

Namens zijn korps heeft kapitein Van Suyt een schrijven gericht aan het Maldegemse schepencollege.

Daarin schetst hij de problemen met de 30 jaar oude tankwagen en dringt hij aan op de snelle vervanging van deze voor het korps onmisbare tankwagen.

In zijn schrijven wijst de heer Van Suyt er het schepencollege op dat andere gemeente die deel uitmaken van de Zone Meetjesland tegen de gemaakte afspraken in nog wel investeringen voorzien voor hun brandweerkorps.

Als de veiligheidszone operationeel wordt zal ook Maldegemse moeten mee betalen aan de aflossing van die investeringen.

BEGRIP

In het slot van zijn brief zegt brandweerkapitein Van Suyt hij en zijn korps begrijpen dat het schepencollege in deze van crisisperiode zuinig met het geld moet omspringen en keuzes moet maken.

Hij wijst er de leden van het schepencollege op dat het zorgen voor de veiligheid van de bevolking toch een van de voornaamste kerntaken van het gemeentebestuur is.

Het brandweerkorps hoopt dan ook dat bij de opmaak van een begrotingswijziging zowel bij de gemeente als bij de zone geld voorzien wordt om de tankwagen te vervangen.

Raadslid Peter van Hecke (Open VLD) die net als wij een kopie van de brief in zijn bezit kreeg heeft de vervanging van de tankwagen op de dagorde van de gemeenteraad van dinsdag 22 april gezet.


STIJN VAN MALLEGHEM WAS
PILOOT VOOR EEN DAG

STIJN VAN MALLEGHEM WAS PILOOT VOOR EEN DAG

Stijn Van Malleghem die enkele weken terug zijn modelvliegtuig vast vloog in een boom in 't Broekelken heeft tijdens de paasvakantie met succes de jongerenstage "Piloot voor 1 dag" gevolgd.

Vrijdagmorgen om 9u30 begon op het vliegveld van Ursel het theoretisch gedeelte van de jongerenstage.

's Namiddag om 14 uur begon zijn 30 minuten durende luchtdoop met Fritz Gallein.

Tijdens zijn luchtdoop vloog hij over Adegem. Rond 17 uur hadden alle jongeren hun luchtdoop achter de rug en werden de brevetten uitgereikt.


NUT EN VERMAAK SPEELT
"IN FLANDERS FIELDS"

In 1915 schreef de Canadese legerarts John Mcrae bij verpleegpost in de omgeving van Ieper het gedicht "In Flanders Fields".

Het gedicht is gekend in alle landen die mensen tijdens een van de beide wereldoorlogen verloren hebben.

Voor hun concert van 26 april in den Hoogen Pad gingen dirigent Roel Smedts, de fanfare Nut en Vermaak en zijn drumband op zoek naar muziek uit de beide wereldoorlogen.

Die zoektocht leverde een programma op waarvan iedere liefhebber van fanfaremuziek kan genieten.

Het concert "In Flanders Fields" begint om 19u30. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de ingang.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home