www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Veertiende jaargang - nį 709 - Week 26 : van 25 juni tot 1 juli 2017

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

JACQUES PAUWELS HAD
EEN DRUKKE VAKANTIE

JACQUES PAUWELS HAD EEN DRUKKE VAKANTIE
Bij een fris drankje in 't Voske hadden Jacques Pauwels en Marnix Van de Kerckhove het over het verleden en over het nieuw boek "De Mythe van de goede Oorlog- Amerika de tweede wereldoorlog" van Jacques. Wij mochten meegenieten van het gesprek.

Tijdens zijn korte vakantie in BelgiŽ heeft Jacques Pauwels meer gedaan dan alleen familie en vrienden bezoeken: hij stond ook verschillende journalisten te woord over zijn jongste boek "De mythe van de goede oorlog - Amerika in de tweede wereldoorlog". Het boek werd uitgegeven door de uitgeverij Epo uit Berchem. In 2000 schreef Jacques al een boek met dezelfde titel.

Hij moest niet twijfelen toen wij hem uitnodigden voor een babbel met Marnix Van de Kerckhove, zijn vriend uit zijn Adegemse jaren.

"Nadat ik aan de Gentse universiteit als historicus was afgestudeerd, vertrok ik op, uitnodiging van mijn oudste broer Norbert die in Canada een reisbureau had, voor een jaar naar Canada. Ik kon daar wat helpen in zijn bureau en een stukje van de wereld zien.

Na enkele maanden kreeg ik last van de studeermicrobe. Nadat ik wat contacten had gelegd deed ik mijn aanvraag om te mogen studeren aan de universiteit van York. Wat ik niet verwacht had gebeurde: ik werd toegelaten aan de universiteit", begon Jacques ons gesprek.

Hij was vanuit Adegem met het Frans en Engels dat hij als student had geleerd, naar Canada vertrokken en moest daar beginnen studeren in een taal die zijn moedertaal niet was. Dat vergde van hem een extra inspanning.

Omdat hij daar niet verder over de Belgische geschiedenis kon studeren, koos hij als hoofdvak de geschiedenis van Duitsland en als aanvulling de Amerikaanse geschiedenis.

Tijdens zijn studies bleef hij ook verder helpen in het reisbureau van zijn broer. Voor zijn doctoraatsthesis over vrouwelijke studenten in Nazi-Duitsland, mocht hij voor enkele maanden naar Duitsland. Zijn thesis van ruim 500 bladzijden was het eerste werk dat van Jacques verschenen is.

Ondertussen was ook zijn vriendin vanuit BelgiŽ naar Canada overgekomen. Nadat hij zijn doctoraat in York behaald had, heeft hij zijn doctoraat in de politieke wetenschappen aan de universiteiten van Toronto behaald.

BELANRIJKE BESLISSING"
Ik kreeg van verschillende universiteiten aanbiedingen om er met een vast contract les te geven. Ik koos voor een systeem waarbij ik ieder jaar met de universiteiten kon onderhandelen over het lesgeven. Zo kon ik het les geven en mijn werk in het reisbureau combineren.

Toen mijn broer in 1999 na een ziekte overleed stond ik voor een moeilijke keuze. Ik heb toen besloten om samen met mijn schoonzuster het reisbureau Pauwels verder te zetten en het les geven on hold te zetten. Sedertdien word ik nog af en toe in binnen- en buitenland gevraagd als gastdocent." vertelde Jacques verder.

Jacques is de geschiedenis, de oorlogen en de hedendaagse politiek blijven volgen. In 2000 verscheen zijn eerste versie van "De mythe van de goede oorlog- Amerika tijdens de tweede wereldoorlog. Daarna verschenen er bij de uitgeverij Epo nog een aantal boeken van zijn hand. Zijn boeken werden in verschillende talen, zelfs tot in het Russisch en Zuid Koreaans, vertaald.

Wij wilden graag weten waarom er na 17 jaar een nieuwe versie van het boek moest komen. "Ik schreef destijds het eerste boek op basis van de geschiedkundige gegevens die op dat moment gekend waren. Er zijn de afgelopen jaren zoveel stukken uit de archieven vrijgegeven en er zijn zoveel zaken boven water gekomen, dat wie na het eerste boek nu ook het tweede boek leest voor een deel een andere kijk op de geschiedenis en het verloop van WO II zal hebben.

Jacques rijdt al met tram zeven maar is nog in goede conditie, hij voetbalde tot hij 55 jaar was. Nu doet hij het sportief wat kalmer aan.

Wat er in de wereld gebeurt blijft hem boeien. Het staat nu al vast dat zijn tweede versie van "De mythe van de goede oorlog- Amerika tijdens de tweede wereldoorlog" niet zijn laatste boek zal zijn.


NOG AANPASSINGEN NODIG
AAN HET NIEUW PLAN

Na de informatievergadering over hun nieuw dubbel rioleringsstelsel waren er toch nog een aantal mensen uit de Weide die niet onmiddellijk een keuze voor een van de vier voorgestelde plannen konden maken. Vooral de nieuw door de gemeente aan te leggen grachten riepen bij sommige mensen nog vragen op.

Enkele inwoners zijn de plannen nog eens gaan bekijken bij de technische dienst en hebben hun vragen en aanpassingen geformuleerd. Het is nu aan het schepencollege om uit te maken of er met de gemaakte voorstellen en opmerkingen nog rekening kan gehouden worden.


GEMEENTELIJKE SPORTRAAD
BESTAAT 50 JAAR

GEMEENTELIJKE SPORTRAAD BESTAAT 50 JAAR

Om het 50 jarig bestaan van de gemeentelijk sportraad te vieren, werden het bestuur van de huidige sportraad en de vroegere voorzitters en secretarissen van de sportraad zaterdagnamiddag in het gemeentehuis ontvangen.

Voor verschillende oud- voorzitters en oud-secretarissen was het een leuk weerzien met oude bekenden.


KLEUTERS WERKTEN AAN
HUN STUURVAARDIGHEID

KLEUTERS WERKTEN AAN HUN STUURVAARDIGHEID
Voor de kleuters aan hun fietsparcours begonnen legden zij eerste samen met juffrouw Hannelore het traject te voet af.

Op het einde van ieder schooljaar wordt bij de VBS De Papaver op de speelplaats van de kleuters een fietsparcours aangelegd dat aangepast is aan de mogelijkheden van de kleuters.

Op dat fietsparcours staan ook een aantal verkeerstekens opgesteld. Het is de bedoeling dat alle kleuters van het eerste tot de derde kleuterklas dat parcours een aantal keren aflegden.

Ook dit schooljaar mochten de kleuters hun eigen (loop)fietsje (zonder steunwieltjes) of step meebrengen of een van de fietsjes van de school gebruiken.

Het is volgens juffrouw Hannelore, die de kleuters op het fietsparcours begeleidde, goed voor hun evenwicht en stuurvaardigheid dat kleuters al op zeer jonge leeftijd zonder steunwieltjes rijden.

Voordat zij met hun fietsje mochten rondtoeren nam juffrouw Hannelore de kleuters eerst te voet mee op het parcours. Zij legde hen overal uit hoe ze moesten rijden.

Zij legde hen ook de betekenis van het stopteken en het rode licht op het fietsparcours uit.

KLEUTERS WERKTEN AAN HUN STUURVAARDIGHEID De kleuters van de eerste kleuterklas genoten van hun ritjes op het fietsparcours.

Terwijl de kleuters hun rondjes reden, liep de juffrouw van de ene hindernis naar de andere en van het ene verkeersteken naar het andere om de kleuters er aan te herinneren hoe ze moesten reageren.

Voor de kleuters was het fietsparcours een spel. Voor wie er stond op te kijken was het duidelijk te zien welke kleuters thuis al regelmatig met hun fietsje hadden gereden.


IEDER KAKJE
IN EEN ZAKJE

Sedert kort staan er op openbare vuilnisbakken stickers die hondenbaasjes op hun plichten wijzen.

Iedereen die met een hond gaat wandelen moet hem niet alleen aan een leiband houden. Hij moet, als zijn hond een kakje doet op een openbare plaats, het kakje onmiddellijk verwijderen.

Daarom is het nodig dat hondenbaasjes als zij met hun hond op stap gaan steeds een zakje bij hebben. Zij kunnen het kakje van hun hond in het zakje steken.

Dat zakje kunnen ze dichtknopen en het in een openbare vuilnisbak deponeren of meenemen naar huis en het daar in hun vuilniszak steken.

De politie en gemeenschapswachten hebben de afgelopen dagen een oogje in het zeil gehouden.

De mensen die op wandel waren met hun hond werden over de actie aangesproken.

De hondenbaasjes die een zakje bij hadden kregen als beloning een extra zakje en enkele hondenkoekjes voor hun hond.

Voor wie geen zakje bij had bleef het bij een vermaning. De actie zal in de toekomst ook door de politie in burger herhaald worden.

Vanaf 1 juli kunnen hondenbaasjes die met hun hond op stap zijn en geen zakje bij hebben beboet worden.

Hondenbaasjes vragen zich intussen af of ook ruiters en landbouwers het kakje van hun dieren op de openbare weg moeten opkuisen...


DJ GUARANI OP DE MARKT
IN ELKAAR GESLAGEN

Voor DJ Remi Guarani (Glenn Vanbacelaere) uit Roeselare is zijn optreden in een danscafť in het centrum van Maldegem pijnlijk geŽindigd.

Toen hij zaterdagmorgen rond 4u30 op de markt zijn rugzak in zijn auto wou leggen werd hij plots door een vijftal jongeren omsingeld.

De DJ moest enkele rake klappen en vooral trappen op zijn been in de omgeving van zijn knie incasseren.

Zelfs toen hij al op de grond lag bleven zijn aanvallers hem verder belagen.

Ze dropen pas af toen zij een paar mensen in hun richting zagen komen.

De DJ houdt aan de schoppartij een spierscheuring, pijnlijke gewrichten en schaafwonden over. Hij zou gedurende een week werkonbekwaam zijn.

DJ Guarani roept iedereen die iets van het voorval gezien heeft op om via facebook contact met hem op te nemen.

Voor zover wij konden nagaan heeft hij zaterdagmorgen de Maldegemse politie niet op de hoogte gebracht van de feiten.

Aan onze collega's van Het laatste Nieuws verklaarde hij dat hij maandagnamiddag bij de politie van Roeselare klacht zou neerleggen.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home