www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Veertiende jaargang - nį 704 - Week 21 : van 21 tot 27 mei 2017

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

EERSTE COMMUNIE
IN DE PAPAVER

EERSTE COMMUNIE IN DE PAPAVER

Vorige week zondag was voor Laura Bauwens, Rian Bogaert, Ilyan Coppť, Skye De Keyser, Audrey De Scheemaecker, Hailey Devolder, Youna Haeck, Steff Poppe, Laurens Roegis, Catho Sonck, Marie Stockman, Tuur Stockman, Tom Van Hulle, Zee Vercruysse, Free Verstringe, Siem Vijncke en Mathis Wille, de leerlingen van het eerste leerjaar van juffrouw Conny in de VBS de Papaver een bijzondere dag: zij mochten voor het eerst in de Sint Adrianuskerk te communie gaan.

Na de plechtigheid in de kerk werden de kinderen samen met hun familie op een receptie in de school uitgenodigd.


EEN FUSIE TUSSEN MALDEGEM
EN ZOMERGEM ZIT ER NIET MEER IN

Sedert Aalter en Knesselare hun intentie om te fuseren openbaar hebben gemaakt, zijn er nog meer gemeenten die de mogelijkheid van een vrijwillige fusie ernstig overwegen.

Vorige week raakte bekend dat voor de burgemeesters van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem een vrijwillige fusie bespreekbaar is. Zij willen die mogelijkheid in hun respectievelijke gemeenteraden bespreken.

Gemeenschappelijke noemer van deze drie gemeenten is De Lieve, die door de drie gemeenten vloeit.

Door dat initiatief ziet Maldegem een van de gemeenten (Zomergem) waarmee mogelijks fusiegesprekken konden gevoerd worden verdwijnen.

Als Oost Vlaamse mogelijke fusiepartners blijven nog enkel Eeklo en Sint Laureins over.

Er kan natuurlijk ook nog altijd over de provinciegrens worden gekeken.


KLEUTERKIJKDAG IN DE PAPAVER

KLEUTERKIJKDAG IN DE PAPAVER
Vrijdagmorgen waren de ouders met kleuters die in september voor het eerst naar school gaan op bezoek in de VBS De papaver.

Het lopende schooljaar is nog niet uit, maar de scholen denken reeds aan het volgende schooljaar en vooral aan de kleuters die volgend jaar voor het eerst naar school zullen gaan.

De VBS De Papaver organiseerde vrijdagvoormiddag een kijkvoormiddag voor de ouders en de kleuters die volgend jaar hun intrede doen in de school.

KLEUTERKIJKDAG IN DE PAPAVER
De kleuters zagen zoveel speelgoed dat zij er zich onmiddellijk thuis voelden en mee opgingen in het spel met de kleuters die het al gewoon zijn in de kleuterklas.

De eerste ogenblikken waren de kleuters stil maar toen ze al dat speelgoed in de kleuterklas zagen, hadden zij maar weinig aandacht meer voor de grote mensen. Het spelen met de andere kinderen was leuker.

Na hun kennismaking met de kleuterklas mochten zij nog even proeven van de grote speelzaal waar er nog meer te beleven viel. Terwijl de kleuters speelden kregen de ouders de nodige uitleg van de directies en de leerkrachten.


KLAAR VOOR HUN
EERSTE VELDTOERTOCHT

KLAAR VOOR HUN EERSTE VELDTOERTOCHT

Voor de derde maal organiseerde de Maldegemse sportdienst een Start to Mountainbike. Er schreven zich 18 jonge en minder jonge kandidaten voor deze 5 lessen in.

Tijdens de eerste les kregen zij vooral informatie over het gebruik en het onderhoud van hun mountainbike. De les werd afgesloten met een korte trip.

Ook tijdens de tweede en de derde les werd er gehamerd op het gedrag in het verkeer. Er werd ook een parcours afgelegd waarin de te gebruiken technieken tijdens het mountainbiken werden aangeleerd. Vorige zaterdag werd een groot deel van de K(leit) A(degem) M(aldegem) route gereden.

De 3 KAM-peters die ook de lesgevers waren zijn tevreden over wat de deelnemers van hun lessen hebben opgestoken. De deelnemers zelf zijn blij dat ze aan de lessen hebben deelgenomen.

"Wij hebben in die lessen veel bijgeleerd" klonk als uit een mond. Nu wacht hen als afsluiter hun eerste veldtoertocht. Volgens de KAM-peters zijn zij er klaar voor.


EERSTE ADOPTIEPLECHTIGHEID
OP HET CANADEES KERKHOF

EERSTE ADOPTIEPLECHTIGHEID OP HET CANADEES KERKHOF
In aanwezigheid van de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk organiseerde de Vereniging BelgiŽ - Canada afgelopen zaterdag haar eerste adoptieplechtigheid op het Canadees Kerkhof in de Prins Boudewijnlaan.

Op initiatief van Kolonel De Bruyne, ondervoorzitter van de vereniging BelgiŽ Canada, lanceerde de VZW BelgiŽ Canada vorig jaar het idee om oorlogsgraven op het Canadees Kerkhof in Adegem te laten adopteren.

Door mensen, openbare besturen, verenigen, scholen enz. oorlogsgraven te laten adopteren, wil de vereniging er voor zorgen dat de herdenking van de gesneuvelden uit WO II een blijvend karakter krijgt.

Voor dit initiatief kreeg de vereniging de toestemming van de Commonwealth Association.

De vzw maakte haar initiatief bekend bij haar leden en sympathisanten en de reacties lieten niet op zich wachten.

Het is volgens Kathleen Breusegem, voorzitter van de vzw, de bedoeling om jaarlijks een adoptieplechtigheid op het Canadees kerkhof te organiseren. Op die plechtigheid zullen dan de nieuwe adoptie-oorkondes worden uitgereikt.

Afgelopen zaterdag werd de eerste plechtigheid georganiseerd in aanwezigheid van Alison Rose, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk.

De gemeente Maldegem was op de plechtigheid vertegenwoordigd door schepen Annelies Lammertyn.

Mevr. de ambassadeur had in haar toespraak, die gedeeltelijk in het Nederlands was, woorden van lof voor het initiatief van de vzw BelgiŽ Canada.

Net als voorzitter Breusegem, is de ambassadeur er van overtuigd dat mede door dit initiatief, het grote offer dat de soldaten die op het Canadees kerkhof in Adegem begraven liggen nooit zal vergeten worden.

EERSTE ADOPTIEPLECHTIGHEID OP HET CANADEES KERKHOF Ambassadeur Rose legde samen met Nadine Lenssens en Guy Van Cappel bloemen neer (zoals afgesproken: een rode en witte) aan de grafsteen van de soldaat die zij geadopteerd hebben.

Na de toespraken en de bloemenhulde, werden de eerste adoptie-oorkondes aan de adoptiepeters en meters uitgereikt. Er werden 112 oorkondes uitgereikt. Dat is 10% van het aantal graven op het kerkhof.

Na de plechtigheid kregen de adoptiepeters en meters de gelegenheid om bloemen neer te legen aan het graf dat zij geadopteerd hebben.

GRATIS
Nog voor de datum van de eerste adoptieplechtigheid vaststond, waren er al aanvragen voor de adoptie van het graf van een soldaat waarvan de oorkondes pas volgend jaar kunnen uitgereikt worden.

Wie een van de oorlogsgraven wil adopteren kan daarvoor contact opnemen met het bestuur van de vzw BelgiŽ Canada.

De adoptie is gratis (een vrijwillige bijdrage voor de administratiekosten mag).

Van de adoptiepeter en/of meter wordt verwacht dat hij of zij jaarlijks minstens eenmaal het door hen geadopteerd graf bezoeken en de soldaat die daar begraven ligt de eer betuigen die hij verdient.

Aan het graf mag niets gewijzigd worden. Er mogen enkel bloemen (zonder verpakking) aan de graven worden neergelegd.


OCMW ZOEKT
WOONBUDDY'S

Voor vluchtelingen die onze taal niet of nauwelijks kennen en die maar over een beperkt inkomen beschikken, is het zeer moeilijk om in onze regio aan een geschikte en betaalbare woning te geraken.

Het OCMW staat hen met advies en raad bij maar kan onmogelijk personeel vrijmaken om met die mensen op huizen-jacht te gaan. Om die mensen toch te kunnen helpen, wil het OCMW met woonbuddy's samenwerken.

Van een woonbuddy verwacht het OCMW dat hij minstens 18 jaar en mondig is. Hij moet mensen vlot en begrijpbaar uitleg kunnen geven.

Hij moet bereid zijn om met hen te onderhandelen met huisbazen en immobiliŽnkantoren.

Met hen huizen bezoeken en hen helpen bij hte in orde brengen van hun administratie, is ook een van de taken van een woonbuddy.

ONKOSTEN
De woonbuddy' s staan er niet alleen voor: zij krijgen opleiding en begeleiding door het OCMW en het Centrum Algemene Vorming.

Er wordt van uit gegaan, dat een woonbuddy voor zijn opdrachten ook kosten zal maken. Daarom is er voor de woonbuddy's, naast een verzekering, ook -op basis van bewijsstukken- een vergoeding voor de gemaakte onkosten voorzien.

Wie belangstelling heeft om woonbuddy te worden, kan voor een vrijblijvend gesprek tijdens de kantooruren contact opnemen met Marie Liefooghe (OCMW Maldegem) 050 72 72 55 of via marie.liefooghe@ocmwmaldegem.be.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home