www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Veertiende jaargang - n░ 692 - Week 9 : van 26 februari tot 4 maart 2017

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

GEEN GRACHTEN MET EEN
DEKSEL VOOR SPANJAARDSHOEK

GEEN GRACHTEN MET EEN DEKSEL VOOR SPANJAARDSHOEK
Binnenkort wordt op de Spanjaardshoek tegen de zin van verschillende inwoners, begonnen met het opnieuw open leggen van al jaren ingebuisde grachten.

Jason Van Landschoot (Open VLD), was beroepshalve over de Nederlandse grens geweest, en had daar een grachtensysteem gezien die mogelijks de gemeente en de inwoners van Spanjaardshoek en Kruisken kon verzoenen.

Bij onze noorderburen, worden grachten aangelegd met op de bodem en zijwanden betonplaten, met gaten die waterinsijpeling in de grond mogelijk maken. Boven op die grachten kan er zelfs een deksel gelegd worden zodat daar mogelijks parkeerplaatsen kunnen op gemaakt worden.

Aan het schepencollege vroeg de heer Van Landschoot om te wachten met het openleggen van de grachten, en zijn voorstel om voor een dergelijk grachtensysteem te kiezen ernstig in overweging te nemen.

WATERDECREET
Als een lid van het schepencollege een lid van de oppositie prijst voor zijn inbreng, dan volgt in de meeste gevallen een afwijzing van het voorstel dat het oppositielid gedaan heeft. Dat was donderdagavond in Maldegem ook het geval.

Schepen van infrastructuur Erwin Goethals (Groen), loofde de heer Van Landschoot om de inwoners van Spanjaardhoek en Kruisken tegemoet te komen met een degelijk alternatief.

"De hoofdreden waarom wij op uw voorstel niet kunnen ingaan is puur van juridische aard. Wij zijn gebonden aan het waterdecreet dat door het Vlaams gewest is gestemd. Dat decreet voorziet in het openleggen van de grachten waar mogelijk.

Naast het juridisch probleem, zijn er de voorbereidingen die de firma die de werken heeft uitgevoerd, al heeft getroffen voor het openleggen van de grachten. Ten slotte zouden wij een nieuwe bouwvergunning voor het grachtensysteem moeten aanvragen.

De procedure zou de werken voor maanden vertragen. Zolang het huidig waterdecreet van toepassing is zouden wij geen bouwvergunning krijgen voor het door de heer Van landschoot voorgestelde grachtensysteem" reageerde schepen Goethals.

Zowel bij Open VLD als bij N-VA probeerde men schepen Goethals te doen zeggen, dat hij het voorstel van de heer Van Landschoot een kans zou geven.

Raadslid Van Landschoot vond het jammer (had zijn twijfels) dat zijn voorstel op juridische bezwaren stuit.

Nadat de discussie een poosje had geduurd, vroeg schepen Goethals zich af of hij moest blijven herhalen dat er juridische problemen zijn om in te gaan op het voorstel van het Open VLD raadslid. Het wijzigen van het waterdecreet is geen bevoegdheid van de Maldegemse gemeenteraad.

De oppositie probeerde ook de andere leden van het schepencollege te overtuigen van het voorstel van de heer Van Landschoot.

Burgemeester Marleen Van den Bussche zou wel bereid zijn om samen met andere gemeenten en Aquafin te bekijken en mogelijks in gesprek te gaan met het Vlaams gewest over het Nederlandse grachtensysteem.


IEDEREEN ANDERS EN TOCH GELIJK
IN DE GBS DE KRUIPUIT

IEDEREEN ANDERS EN TOCH GELIJK IN DE GBS DE KRUIPUIT
Een vluchtelinge uit Iran deed in de klassen het verhaal over haar zware toch tussen haar vaderland en Europa.

Respect voor de natuur, respect voor iedereen en respect voor jezelf, zijn de drie belangrijke pijlers waarrond er in de GBS De Kruipuit wordt gewerkt.

De leerkrachten brengen de leerlingen dat respect bij, door hen in contact te brengen met situaties uit het dagelijkse leven.

In het verleden was er in de klassen al gesproken over vluchtelingen, en over mensen met beperkingen, en over de problemen die zij in de samenleving ervaren.

Omdat leerlingen zelden in contact komen met asielzoekers en mensen met een beperking, besloten de leerkrachten godsdienst en levensbeschouwingen om tijdens een themadag een asielzoeker en mensen met een beperking naar hun school uit te nodigen. Voor die themadag kregen zij de medewerking van het OCMW en de vzw de Vierklaver.

Vorige week donderdag kwam een asielzoeker vertellen over haar tocht (25 dagen) tussen haar vaderland en Europa. Daarna beantwoordde zij de vele vragen van de kinderen.

De jonge vrouw ging tijdens de themadag in verschillende klassen op bezoek. De mensen van de Vierklaver gingen ook bij verschillende klassen op bezoek.

Zij maakten samen met de kinderen muziek en luisterden samen naar de verhalen die door de leerkrachten en begeleiders van de Vierklaver verteld werden.

De themadag werd afgesloten met een samenzang en was voor iedereen een bijzondere beleving.


ROBBE VERBEKE JUNIOR
JOURNALIST VAN DF ADEGEM

ROBBE VERBEKE JUNIOR JOURNALIST VAN DF ADEGEM
De jury was het er unaniem over eens, dat Robbe Verbeke het beste verhaal had geschreven voor de Junior Journalist wedstrijd van DF Adegem. Een eervolle vermelding en een extra prijs waren er ook voor Heike Heyndrickx en MaitÚ Saeye.

Dit jaar namen 104 leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de VBS de Papaver en GBS de Kruipuit deel aan de Junior Journalist wedstrijd, die door DF Adegem werd georganiseerd.

De deelnemers moesten een verhaal schrijven rond het thema "Hoe groen is onze blauwe planeet. Brigitte Coppieters, (voorzitter) Pieter Blomme en Jan Cocquyt die samen de jury vormden, hebben de 104 verhalen gelezen zonder dat zij de namen van de auteurs kenden.

De juryleden maakten elk voor zichzelf een uitslag op. Daarna kwamen zij samen bij Lieve Blondeel die de co÷rdinatrice van de wedstrijd is.

Eerst werden de drie uitslagen vergeleken en daarna werd er onderhandeld over de samenstelling van de definitieve uitslag.

Over de eerste plaats was er geen discussie: de drie juryleden waren het er over eens dat "De Reis naar de Noordpool" van Robbe Verbeke het beste verhaal was dat zij te lezen hadden gekregen.

Sedert vorige week zondag is Robbe Verbeke dan ok de Junior Journalist 2017 van DF Adegem.

Op voorstel van de Jury was er ook nog een speciale vermelding er prijs voor Heike Heyndrickx voor haar verhaal over Het grassprietje en voor MaitÚ Saeye met zijn verhaal over de reis naar Mars.

Dertig van de 104 kinderen die aan de Junior Journalist wedstijd deelnamen werden zondag met een prijs bedacht.

Het bestuur van DF Adegem zendt het verhaal van Robbe Verbeke in voor de provinciale Junior Journalist wedstrijd die door het Davidsfonds wordt georganiseerd.


NOEL WILLE LEGDE EED
AF ALS GEMEENTERAADSLID

NOEL WILLE LEGDE EED AF ALS GEMEENTERAADSLID

Donderdagavond legde NoŰl Wille (CD&V) in vervanging van Isabel Colpaert de eed af als gemeenteraadslid.

Zijn terugkeer in de gemeenteraad, is niet onopgemerkt voorbijgegaan: tijdens het debat over de grachten op Spanjaardshoek mengde hij zich in de gespreken.

De heer Wille vroeg zich ook af, of het grachtensysteem dat Jason Van Landschoot voorstelde, niet kan gebruikt worden als de nieuwe riolering in de Weide wordt aangelegd.

Nadat de inwoners van de Weide geweigerd hebben op hun eigendomsrecht op de straat af te staan, is het SPAM dossier van de straat voorlopig niet aan de orde.

Schepen Erwin Goethals wees er raadslid Wille wel op, dat ook bij de werken die in de toekomst in de Weide moeten uitgevoerd worden, het Waterdecreet van toepassing blijft.


SINGING IN THE RAIN TIJDENS
SCHOOL-CARNAVALSTOETEN

SINGING IN THE RAIN TIJDENS SCHOOL-CARNAVALSTOETEN

Vrijdagnamiddag werd in veel scholen carnaval gevierd. Op verschillende plaatsen, waaronder de Papaver in Adegem, trokken de kinderen in stoet door de straten rond hun school.

Niet overal hadden zij evenveel geluk: rond 13 uur was het nog droog, maar een half uurtje later werden ook in onze streek de hemelsluizen opengezet.

Bij de meeste stoeten werd er in de regen gezongen en gedanst.


GELDINZAMELAARS
ZAAIDEN VERWARRING

Zaterdagnamiddag werd er op verschillende plaatsen in Maldegem aangebeld. De aanbellers vroegen steun voor Cliniclowns.

Zij mochten geen cash geld aanvaarden. Er kon 10 euro gestort worden via hun laptop. Je kon kiezen voor een maandelijkse storting of een eenmalige storting.

Wie koos voor een eenmalige storting kreeg daarna een bevestigingsmail met daarin de melding dat er toch iedere maand een bedrag van zijn rekening ging.

Een man, die de dame die bij hem had aangebeld daarover aansprak, kreeg als antwoord dat het account van haar laptop zo was ingesteld.

Hij kreeg van haar de raad dat hij moest telefonisch contact opnemen met Cliniclowns om de zaak recht te zetten. Het zou drie maanden duren voor het geregeld is.

De man heeft zijn wedervaren op FB gezet, maar wij hebben nergens gevonden dat hij ook de politie verwittigd heeft.

Uit de reacties op FB blijkt dat er zaterdag verschillende mensen van die steunvragers aan hun deur hebben gekregen...


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home