www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Veertiende jaargang - n° 687 - Week 4 : van 22 tot 28 januari 2017

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

KRISTOF CLAEYS GENOMINEERD
VOOR PRESTIGIEUZE AWARD

Voor de 13de maal wordt in Nederland de wedstrijd voor bruidsfoto's en films (BFFA) georganiseerd. De BFFA wordt al die jaren door Nederlandse deelnemers gedomineerd.

Dit jaar zijn er, tussen de 2000 internationaal geselecteerde foto's, twee foto's die door Belgische fotografen werden geschoten.

Een van die Belgische fotografen is Kristof Claeys van "Cheese! Fotography" uit Adegem. Hij werd genomineerd in de categorie "Bruid".

Een internationale jury beoordeelt de genomineerde foto's. Ook het publiek helpt mee de uitslag bepalen, door op een van de genomineerde foto's of films te stemmen.

Daarvoor moet men naar de site van Bruidsfoto & Film Awards gaan op www.bffa.nl. Er kan gestemd worden tot 13 mei.


HOND EN MEESTER KLONK
SAMEN MET CLINIDOGS OP 2017

HOND EN MEESTER KLONK SAMEN MET CLINIDOGS OP 2017
Tijdens de nieuwjaarsdrink in hun lokaal in de Ringbaan, blikte Norbert Deuninck, voorzitter van Hond en Meester, tevreden terug op het voorbije jaar.

De leden van Hond en Meester hebben in 2016 goede resultaten behaald. Er werden 3 wisselbekers gewonnen in Agility. Ook de eigen organisaties, zowel in Agility als Gehoorzaamheid, verliepen vlot.

De voorzitter had woorden van lof voor de vele leden die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor Hond en Meester.

Op de nieuwjaarsdrink waren ook mensen van de vzw Clinidogs uit Oedelem aanwezig. Leden van deze vzw, brengen gratis met hun hond een bezoek aan woonzorgcentra en revalidatiecentra, die het opportuun vinden dat mensen in hun instelling in contact komen met dieren.

De werking van clinidogs wordt gefinancierd door schenkingen en verkoopacties.

Bij Hond en Meester kwamen zij niet alleen om financiële steun vragen: zij hopen dat er bij de vereniging ook mensen zijn, die bereid zijn om tot hun organisatie toe te treden en af en toe met hun hond een bezoekje willen brengen aan een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum.

Aan de reactie van de leden van Hond en Meester te horen, zijn zij de werking van de vzw gunstig gezind.


PARKCROSS MOET OMLOOP
AANPASSEN VOOR VTM

PARKCROSS MOET OMLOOP AANPASSEN VOOR VTM
Ronny De Meyere, Antoon Geirland, André Geirland, Daniel Ingels en Jozef Bral (niet op de foto) zijn al dagen bezig met de aanleg van het parcours voor de parkcross. Voor het plaatsen van de nadarafsluiting krijgen zij de hulp van Raf Van de Velde, Aimé Dhooge en Luc Matthys.

Op woensdag 1 februari wordt de 11de editie van de Parkcross die nu officieel de Brico Cross-Parkcross heet georganiseerd. Dat is de eerste herkansing van het wereldkampioenschap.

De wedstrijd wordt voor het eerst rechtstreeks uitgezonden op VTM. De komst van de televisie voor een rechtstreekse uitzending, had gevolgen voor de parcoursbouwers.

"Wij hadden een prachtig parcours. Wij kregen zelfs complimenten van de renners. Wij zouden dan ook weinig of niets aan ons parcours wijzigen, maar dat was zonder de regisseur van VTM gerekend.

Die kwam de omloop bekijken. Hij moet volgens zijn normen 80% van de omloop in beeld kunnen brengen. Om dat te kunnen doen met de camera's die hij ter beschikking heeft, moeten wij ons parcours op 2 plaatsen wijzigen.

Een eerste wijziging komt er aan de trapjes om het park binnen te rijden. Daarvoor vonden wij gemakkelijk een oplossing.

Voor het gedeelte van het parcours aan het jagershuisje konden wij tot geen vergelijk komen. Dat prachtig stukje hebben wij uit onze omloop moeten schrappen" vertelde een teleurgestelde Daniel De Meyere.

De omloop is na de aanpassingen ongeveer 2.500m lang. Mogelijks zullen de renners in vergelijking met vorig jaar door de wijzigingen aan het parcours een ronde meer moeten rijden.


NIEUW WOONZORG CENTRUM
KOMT IN KLEIT

Toen in 20o8 het slopingsdossier voor het Elisabethrusthuis in Adegem rond was (het rusthuis werd in 20009 gesloopt), stond het voor het toenmalig OCMW bestuur vast, dat er op de OCMW site in Adegem naast andere particuliere bouwprojecten, ook nog een OCMW initiatief zou komen voor seniorenbegeleiding.

Kleinschalig heeft Adegem zijn project "Senioren onder de toren" gekregen. De OCMW site ligt er nog altijd verlaten bij, en het ziet er niet naar uit dat daar in de nabije toekomst verandering in komt.

Omdat ook in ons land de vergrijzing van de bevolking toeneemt, is er in alle steden en gemeenten nood aan opvang voor senioren.

In Maldegem heeft het WZC Tilia plaats voor 68 senioren. OCMW Maldegem heeft in zijn WZC Het Warmhof 120 bedden. Daarnaast zijn er ook nog serviceflats en assistentiewoningen. In Adegem en Kleit zijn er ook nog de projecten "Senioren onder de Toren".

DERDE RUSTHUIS
Er komt in Maldegem een derde WZC. Er was al enkele jaren sprake van, dat de vzw Philippus Neri, die onder meer in Eeklo het WZC Avondzegen heeft, plannen had om in Maldegem een WZC te bouwen.

Freddy Boels, die toen nog voor N-VA in de Maldegemse gemeenteraad zat, was ervan overtuigd dat de OCMW site in Adegem, als vervanger van het verdwenen Elisabethrusthuis, een ideale locatie was voor het nieuw WZC.

Groot was zijn teleurstelling toen hij vernam dat het nieuw WZC met 120 bedden in Kleit en niet in Adegem zou komen. Het komt achter de woningen in de Kleitkalseide. De inrit van he nieuw WZC komt recht tegenover de Kleitse kerk.

De komst van het nieuw WZC is de afgelopen jaren meermaals ter sprake gekomen in de Maldegemse gemeenteraad. De heer Boels verweet toen het Maldegems schepencollege dat het er alles heeft aan gedaan om het WZC in Kleit en niet in Adegem te krijgen.

Telkens wezen zowel Burgemeester Marleen van den Bussche als eerste schepen Valerie Taeldeman de heer Boels er op, dat het nieuw WZC een privé initiatief is en het bijgevolg niet de gemeente is die beslist waar het WZC komt.

VERGUNNINGEN
Bij de vzw Philippus Neri lag men niet wakker van het gebakkelei in de Maldegemse gemeenteraad; omdat er nood is aan woonzorgcentra, verliep volgens André Voeten, Algemeen Directeur van de vzw, de aanvraag en de aflevering van de vergunningen voor de bouw van het nieuw WZC vlot.

"Nu is het nog wachten op de goedkeuring van de verzorgingsfinanciering. Dat is het deel van de werkingskosten dat door de Vlaamse overheid wordt betaald aan het WZC. Zonder die overheidstussenkomst is het uitbaten van een WZC onbetaalbaar.

Wij hopen dat de toezegging van de betoelaging niet lang meer op zich laat wachten. Van zodra die binnen is, kunnen de bouwwerken worden aangevat. De bouwvergunning voor het nieuw WZC vervalt op 7 december 2017 " Vertelde de her Voeten aan onze collega van Het Laatste Nieuws.

Het bouwen van het zorgcentrum zal een tweetal jaren in beslag nemen. Het nieuw zorgcentrum zal goed zijn voor tussen de 30 en 40 nieuwe voltijdse betrekkingen.


RIJDEN ER WELDRA OPNIEUW
AUTO'S OVER DE EXRESWEG OP CELIEPLAS ?

Sedert er ter hoogte van de verbrandingsoven in Balgerhoeke begonnen werd met de aanleg van de tunnel onder de Expresweg, mogen de auto's vanop de expresweg niet meer afslaan naar Celieplas.

Ook de auto's die uit Adegem Maldegem of Sint Laureins komen mogen ter hoogte van Celieplas de Expresweg niet meer oversteken. Daardoor zijn de automobilisten verplicht om een omleiding te volgen.

Omdat de werken maanden langer zullen duren dan volgens de planning was voorzien, wil Jason Van Landschoot (Open VLD) dat de personenwagens de expresweg op Celieplas opnieuw mogen dwarsen. Hij zal daarvoor een aanvraag indienen tijdens de gemeenteraadszitting van donderdag.

De beslissing om het kruispunt van de Expresweg met de afslag Celieplas (richting Adegem) af te sluiten voor het gemotoriseerde verkeer, werd destijds door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) genomen.

Verandering brengen aan de bestaande toestand zal ook moeten gebeuren in overleg met het AWV. Volgens het AWV zal de tunnel in juli volledig klaar zijn.


MARCELLA CALLEEUW VIERDE
HAAR 100STE VERJAARDAG

MARCELLA CALLEEUW VIERDE HAAR 100STE VERJAARDAG

Op 16 januari werd Marcella Calleeuw 100 jaar. Dat heeft ze over drie dagen gevierd met haar familie en met het personeel en de residenten van het WZC Tilia, waar ze sedert een jaar verblijft.

Marcella, die al viermaal op de foto en film mocht met een viergeslacht, leest nog dagelijks de krant en veel boeken. Zij hoopt nog enkele jaren gezond en gelukkig in Tilia te kunnen blijven, om haar 9 kleinkinderen en 19 achterkleinkinderen te zien opgroeien.

Een filmpje over de 100 jarige is te zien op www.camob.be.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home