www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Dertiende jaargang - n° 674 - Week 43 : van 23 tot 29 oktober 2016

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

WE ZITTEN AL IN
DE DONKERE WEKEN

De laatste twee weken wordt er bijna iedere dag, op de sociale media van de PZ Maldegem, melding gemaakt van inbraken en of diefstallen. Het ziet er naar uit dat in onze gemeente de donkere maanden al begonnen zijn.

Toen we, met commissaris John Van Acker, de plaatsen overliepen waar de laatste dagen werd ingebroken of gestolen, konden we niets anders dan vaststellen dat de inbrekers en dieven onze ganse gemeente als hun werkgebied hebben uitgekozen.

Er kwamen meldingen van inbraken binnen uit Veldekens en den Appelboom in Adegem maar ook op verschillende adressen in het centrum van Maldegem (Jef Tinellaan, Brielstraat en Gidsenlaan) en in de Lindestraat in Kleit werd ingebroken.

De inbrekers en dieven slaan hun slag niet alleen in privéwoningen, waar ze het vooral voorzien hebben op geld, juwelen en elektronische toestellen. Er werden ook op werven machines gestolen.

De meest ophefmakende inbraak gebeurde bij de elektrozaak Vanden Borre in de koning Leopoldlaan. Daar verschaften de inbrekers zich via het dak toegang tot de zaak.

Er werden laptops, smartphones en tablets meegenomen. Volgens de zaakvoerder bleef de buit beperkt, omdat de alarminstallaties hun werk hebben gedaan.

MEER PATROUILLES
Bij de Maldegemse politie wordt ondertussen alles in het werk gesteld om de golf van inbraken in te dijken.

Volgens commissaris Van Acker, worden alle gegevens (onder meer tijdstip en methodes) van inbraken en pogingen tot inbraken in kaart gebracht om de patrouilles nog beter gericht te kunnen maken. Er worden de laatste weken ook extra patrouilles ingezet.

Bij het Buurtinformatienetwerkwerk (BIN) Maldegem, benadrukt men dat de strijd tegen de inbraken en diefstallen niet alleen de taak van de politie is: als burger moeten wij er in de eerste plaats voor zorgen dat onze woningen en handelszaken goed zijn afgesloten.

Daarnaast kunnen wij de politie helpen, door hen snel in te lichten als wij in onze omgeving verdachte personen aantreffen, of personen zien die verdachte handelingen stellen.

Dat de Maldegemse politie alert reageert op meldingen van de burgers, hebben wij deze week kunnen vaststellen.

Er was een melding van een verdacht persoon in het centrum van Adegem. Minder dan 10 minuten later was de politie al bij de geseinde persoon.

Donderdagavond werd een verdacht persoon in Kleit gemeld. Ook die persoon werd korte tijd na de melding al door de politie gecontroleerd.

Bij de politie weet men dat sommige meldingen loos alarm zijn. Zij gaan er echter van uit dat het beter is vijf mensen te veel te controleren dan een persoon met slechte bedoelingen ongemoeid te laten.


IN DE POT ROEREN
MET DE GEZINSBOND

Kinderen tussen 4 en 12 jaar, die graag in de keuken staan als hun mama of papa iets lekkers klaarmaken, moeten zeker deelnemen aan de kooknamiddag "Roeren in de pot", die door de Adegemse afdeling van de Gezinsbond op zaterdag 5 november in de keuken van de VBS De Papaver wordt georganiseerd.

De kinderen maken gerechtjes klaar en vanaf 16 uur mogen de ouders en grootouders komen proeven.

Deelnemen aan de kooknamiddag, die om 14 uur begint, kost drie euro per kind. Dat bedrag moet betaald worden op de kooknamiddag zelf.

Inschrijven voor de kooknamiddag kan tot eind oktober bij Dorine De Vlieger (devlieger2@yahoo.com) of bij Iris Boels (wilfriedsierens@hotmail.com).

Om praktische redenen moet bij het inschrijven de naam en de leeftijd van het deelnemende kind en het aantal volwassenen dat komt proeven vermeld worden.


AARTSBISSCHOP JOZEF DE
KESEL OP BEZOEK IN EEKLO

AARTSBISSCHOP JOZEF DE KESEL OP BEZOEK IN EEKLO

In zijn drukke agenda had aartsbisschop Jozef De Kesel toch een gaatje gevonden om vorige week zaterdag aanwezig te zijn op de reünie met de klasgenoten van het Sint Vincentius College.

De aartsbisschop was niet alleen leerling in Eeklo, hij heeft er ook nog zes jaar voor de klas gestaan.

Voordat de aartsbisschop naar de reünie ging werd hij, samen met zijn familie, ontvangen door burgemeester Koen Loete in het stadhuis van Eeklo.


BINNENKORT GROTE WERKEN OP
SPANJAARDSHOEK EN KRUISKEN

BINNENKORT GROTE WERKEN OP SPANJAARDSHOEK EN KRUISKEN
De aanpassingswerken aan de nutsleidingen zijn amper achter de rug, of de inwoners van Spanjaardshoek en Kruisken staan opnieuw voor ingrijpende openbare werken in hun straat.

Graag hadden wij verslag uitgebracht over het informatie-moment dat de gemeente Maldegem had georganiseerd rond de SPAM werken, die in eerste instantie op Spanjaardshoek en Kruisken en daarna op Heulendonk zullen uitgevoerd worden. Naast de aanleg van de riolering, worden er ook ingrijpende wijzigingen aan het fietspad en de rijweg aangebracht.

Wij waren echter niet uitgenodigd op het informatiemoment. Het zijn mensen van Spanjaardshoek en Heulendonk die ons van het informatiemoment, en van het feit dat de werken begin november zullen beginnen, op de hoogte hebben gebracht.

DEGELIJKE INFORMATIE
Uit de reactie die wij van een aantal mensen hebben gekregen, bleek dat zij tevreden waren over de informatie die zij over de werken die zullen uitgevoerd worden gekregen hebben. Zij weten nu ook welke werken er van hen inzake de aansluiting op de nieuwe riolering worden verwacht.

Minder te spreken waren de mensen over de gevolgen die de werken voor hen hebben en over de manier waarop sommige leden van het schepencollege op hun op- en aanmerkingen reageerden.

Vooral het openleggen van ingebuisde grachten, waardoor de mensen die er wonen en hun bezoekers niet meer naast de rijweg zullen kunnen parkeren, blijft voor veel inwoners van Spanjaardshoek en Kruisken moeilijk te verteren.

Als in november de werken op Spanjaardshoek beginnen, zullen die ook hun weerslag hebben op het verkeer dat normaal van Spanjaardshoek en Kruisken gebruik maakt. Over eventuele tijdelijke omleidingen hopen wij in de nabije toekomst meer informatie te kunnen brengen.


THERESE VAN VOOREN
MALDEGEMS GAAIBOLKAMPIOEN 2016

THERESE VAN VOOREN  MALDEGEMS GAAIBOLKAMPIOEN 2016

Vorig weekend werd in het André Trensonstadion in de Ringbaan het Maldegems Gaaibolkampioenschap georganiseerd. Er namen 40 ploegen (3 personen per ploeg) en 9 jeugdspelers aan het Maldegems kampioenschap deel.

Bij de vrouwen ging de kampioenstitel naar Thérèse Van Vooren met 30 punten (de hoogst mogelijke score was 45 punten). Samen met Isabelle Cochuyt en Cécile Verstringhe werd Thérèse 77 punten ook kampioen per ploeg bij de dames. De ploeg won met die score ook het open kampioenschap bij de dames.


DE BRANDWEER
DEELDE PRIJZEN UIT

DE BRANDWEER DEELDE PRIJZEN UIT

De laatste zondag van september organiseerde de brandweerpost Maldegem zijn driejaarlijkse opendeurdag.

Ter gelegenheid van die opendeurdag werd in samenwerking met de scholen een teken- en kleurwedstrijd georganiseerd voor de kinderen tot 12 jaar. Een jury bekeek de 200 binnengekomen kunstwerkjes en bekroonde de 20 beste werkjes met een prijs.

Vorige week zaterdag mochten de prijswinnaars samen met hun ouders op bezoek gaan bij de brandweerpost in de Bloemendaelelaan. Terwijl ze genoten van een drankje werden de prijzen uitgereikt.

Die prijzen gingen naar: Tuur De Volder, Xilyana Vigne, Briek Haegeman, Scarlet Avagiyan, Tibeau Mortier, Flor De Coninck, Fran Dobbelaere, Daan Hauwenhuyse, Danté Laverge, Ella Kaise, Bern Huysser, Esmei Bekaert, Jorbe De Pauw, Nora Bruneel, Mats Lippens, Matisse Lonneville, Kayan Van Landschoot, Ziva Dobbelaere, Fiebe De Pauw en Preben Martens.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home