www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Elfde jaargang - nį 565 - Week 39 : van 21 tot 27 september 2014

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

SINT ADRIANUSKERK
OPNIEUW OPEN VOOR HET PUBLIEK

Op 8 september werd de Adegemse Sint Adrianuskerk gesloten omdat de houtworm in het meubilair van de kerk met gas werd bestreden.

Sedert donderdag in de loop van de dag gingen de deuren opnieuw open. Na de nodige verluchting kon het publiek de kerk opnieuw betreden.

De houtwormen die tot voor kort aan het meubilair knaagden, zouden door de gasbehandeling moeten verdelgd zijn.

Omdat er ook nog eitjes van die houtwormen in het meubilair zitten zal de gasbehandeling volgend jaar nog eens herhaald worden.


ADEGEM HERDACHT ZIJN BEVRIJDERS

ADEGEM HERDACHT ZIJN BEVRIJDERS
De leerlingen van de VBS De Papaver en GBS De Kruipuit legden Papaverbloemen neer aan 70 graven op het Canadees Kerkhof om te onderstrepen dat het de zeventigste maal was dat de herdenkingsplechtigheid doorging.

Meer dan 1200 mensen waaronder ook enkele Adegemnaren brachten vorige week zondag hulde aan de militairen die onze in WO II onze vrijheid hebben terugbezorgd.

Het was een plechtigheid waarin de schoolgaande jeugd een belangrijke rol had en het aantal officiŽle toespraken kort werden gehouden.

Burgemeester Marleen Van den Bussche verzekerde de officiŽle delegaties van Canada, Polen en Groot-BrittanniŽ en de vaderlandslievende verenigingen, dat Maldegem van het jaarlijks huldigen van de soldaten die op het Canadees Kerkhof begraven liggen, een erezaak heeft gemaakt.

Het Canadees Kerkhof is voor Maldegem dan ook een stukje Canada, Polen en Groot-BrittanniŽ. De burgemeester moest vaststellen dat de mensheid niet veel geleerd heeft uit de donkere bladzijden uit onze geschiedenis.

Nog steeds zijn er veel plaatsen op de wereld waar wapengeweld de voorrang krijgt op (vredes) overleg.

ADEGEM HERDACHT ZIJN BEVRIJDERSHet koor Canticorum, piper Diederik De Jaeger en de muziekkapel van de Zeemacht zorgden ook dit jaar voor de muzikale omlijsting van de plechtigheid.

Leerlingen uit BelgiŽ, Canada en Polen brachten in hun eigen woorden hulde aan de oorlogsslachtoffers uit WO II. Hun woorden gaven een meerwaarde aan de plechtigheid.

Het werd bijzonder stil toen eerst het koor Canticorum samen met een meisje van de Papaver "We shall overcome" en even later een Pools meisje met een lied in het Engels en het Pools een muzikale groet aan de gesneuvelde bevrijders brachten.

ONTROERENDE MOMENTEN

ADEGEM HERDACHT ZIJN BEVRIJDERS Onder applaus begeleide Piper Diederik De Jaeger op het einde van de plechtigheid de Oud Strijders en de vele vlaggen naar de uitgang van het Canadees Kerkhof.

De heer Collin, een van de Canadese Oud-Strijders die ieder jaar aanwezig is op de herdenkingsplechtigheid, las met vaste stem de act of Remembrance.

In zijn stem voelden de mensen de eerbied die de man heeft voor zijn oud wapenbroeders die in Adegem begraven liggen.

De indrukwekkende bloemenhulde en de uitvoering van de nationale volksliederen vormde het einde van het officiŽle gedeelte van de plechtigheid.

ADEGEM HERDACHT ZIJN BEVRIJDERS

Nadat de officiŽle delegaties en het grootste deel van het publiek het Canadees Kerkhof hadden verlaten, keerden Sandra Arundell en haar zonen Kevin en Scott Arundell nog even terug naar het kerkhof voor een intiem moment bij het graf van Edgar Arundell, vader van Sandra en grootvader van Kevin en Scott.


BESLISSING OVER
DE NIEUWE HOOGSPANNINGSLIJN

Donderdag moet de Maldegemse gemeenteraad beslissen of Maldegem het nieuwe dadingvoorstel dat Elia in verband met zijn Stevin Project (een nieuwe 380 KV hoogspanningslijn tussen Zomergem en Zeebrugge) gedaan heeft, aanneemt.

Maldegem ging tegen het gedeelte van het Stevin project in Maldegem in beroep bij de Raad van State omdat de hoogspanningslijn in Maldegem bovengronds zou liggen. Maldegem heeft onder meer op aandringen van het actiecomitť Strobrugge een eerste dadingsvoorstel van Elia verworpen.

In zijn nieuwe dadingsvoorstel heeft Elia tegenover Maldegem enkele toegevingen gedaan. Op de eis van Maldegem om op zijn grondgebied de nieuwe hoogspanningslijn ondergronds aan te leggen, is in het nieuwe dadingsvoorstel niets terug te vinden.

Gaat Maldegem akkoord met het dadingsvoorstel, dan komt zijn beroep bij de Raad van State te vervallen. Elia kan dan vermoedelijk in het voorjaar van 2015 beginnen met de voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn.


EN TOEN KWAM
DE WOLKBREUK

TOEN KWAM DIE WOLKBREUK
Vrijdag in de vooravond zorgde een wolkbreuk boven Adegem en Maldegem er voor dat het Vliegplein ter hoogte van de lange bocht in enkele minuten onder water stond. Na een twintigtal minuten was verkeer er onmogelijk.

Vrijdagnamiddag rond 17u baadden Adegem en Maldegem nog in de zon. Veel mensen maakten al plannen om naar de avondmarkt, de opener van Maldegemkermis, te gaan.

Rond 18u trokken de eerste donkere wolken boven onze gemeente samen. In Maldegem bleef het aanvankelijk bij wind en gedonder.

In Adegem gingen al snel de hemelsluizen open en viel het water met bakken uit de hemel. Na 30 minuten wees de pluviometer van onzen David al 30 liter aan.

Onze rit naar Maldegem stopte in het Vliegplein: in de lange bocht voor het kruispunt met de Barbarastraat stond het water iets over 18u30 zo hoog op de baan dat het niet meer verantwoord was om er nog door te rijden.

Ook op de Industrielaan stond het water in enkele minuten centimeters hoog.

De bocht in de Nijverheidslaan had ook last van wateroverlast en bij Colruyt kon de afvoerleiding de grote watermassa evenmin slikken.

AVONDMARKT

TOEN KWAM DIE WOLKBREUK Na de wolkbreuk bleef er van de avondmarkt niet veel meer over.

De mensen die een plaats gereserveerd hadden op de avondmarkt en de UIT-markt hadden net alles klaar gezet toen eerst de donder- en windvlaag en daarna de wolkbreuk over Maldegem trokken.

Bij de Uitmarkt vlogen veel folders de lucht in en ook een paar tentjes waren moeilijk overeind te houden. De meeste kramers pakten dan ook hun biezen.

Toen wij rond 21u toch nog eens door het centrum van Maldegem liepen waren er nog enkele kramen op post en speelden er nog enkele groepen.

Hier en daar vonden we zelfs goed bezette terrasjes.


ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING
IN DE BIBLIOTHEEK

Al jaren dringt Freddy Boels (N-VA) regelmatig tijdens de gemeenteraadszittingen aan op gemeentelijke administratieve dienstverlening in Adegem.

Bij het begin van deze bestuursperiode kondigde de nieuwe meerderheid (CD&V - Groen) aan dat zij de mogelijkheid tot dienstverlening in de grote leefkernen zou onderzoeken.

Na overleg met de eigen administratie heeft het schepencollege het licht op groen gezet om in de bibliotheekafdelingen van Adegem en Kleit wekelijks enkele uren aan gemeentelijke dienstverlening te doen.

Vanaf 15 september kunnen de inwoners van Adegem en Kleit in hun bibliotheek terecht voor het afhalen van administratieve stukken waarvoor geen speciale tussenkomst van het administratief personeel nodig is.

Ook het opladen van het krediet voor het recyclagepark en de aankoop van verschillende soorten vuilniszakken zal er mogelijk zijn.

De mensen zullen ook afspraken kunnen vastleggen voor de dienst Burgerlijke stand in Maldegem. Voor rijbewijzen en internationale paspoorten zullen zij echter nog altijd naar het gemeentehuis in Maldegem moeten gaan.

In Adegem kunnen de mensen voor het afhalen van administratieve stukken terecht op dinsdag (15u30- 18u30), donderdag (15u30 - 18u30) en zaterdag (09u00 - 12u00).

Het Maldegemse schepencollege onderhandelt momenteel nog met BPost om in de beide bibliotheekafdelingen ook een postzegelwinkel in te richten.


GEEN STROOMAFKOPPELINGEN
IN ADEGEM

Nadat gouverneur Jan Briers de Oost Vlaamse steden en gemeenten erover had ingelicht welke gemeenten en hoeveel cabines in aanmerking komen voor tijdelijke afkoppeling van de stroom (gedurende enkele dagen - enkele uren), in geval van stroomtekort, was het wachten op de bekendmaking van de namen van de straten die mogelijks tijdelijk van de stroom kunnen afgesloten worden.

Op basis van de gegevens die nu verstrekt zijn hoeft Adegem zich daarover geen zorgen te maken.

In Maldegem (vooral Kleit en Vossenhol) komen mogelijks 41 straten in aanmerking voor tijdelijke afkoppeling van de stroom in aanmerking.

Mochten er afkoppelingen komen, dan zullen de inwoners van de straten die daardoor getroffen worden daarover tijdig van op de hoogte gebracht worden.

In geval van stroomafkoppelingen in Maldegem zal het Warmhof als crisiscentrum dienst doen.


OPENDEUR
IN DE PASTORIJ

Het afgelopen jaar is de Adegemse pastorie omgebouwd en uitgebreid tot een residentieel verblijf voor senioren.

In het complex zijn twaalf assistentiewoningen ingericht, waarvan er reeds elf verhuurd zijn.

De toekomstige bewoners van de Pastorie kunnen er vanaf begin oktober hun intrek in nemen.

Om ook de bevolking de kans te geven een kijkje te nemen in de assistentiewoningen organiseert het OCMW er op zaterdag 27 september tussen 13u30 en 17u30 een opendeurdag.

Senioren die meer informatie wensen over de assistentiewoningen en het leven in De Pastorie kunnen contact opnemen met het OCMW.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home