www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Veertiende jaargang - nį 696 - Week 13 : van 26 maart tot 1 april 2017

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

GBS DE KRUIPUIT EEN VAN DE LAUREATEN
VAN "PIMP JE SPEELPLAATS"

GBS DE KRUIPUIT EEN VAN DE LAUREATEN VAN PIMP JE SPEELPLAATS
De wilgenhutten en de wadi zijn een onderdeel van de groenere en avontuurlijkere speelplaats van de GBS De Kruipuit

De GBS De Kruipuit werkt al enkele jaren aan de groenere en avontuurlijkere uitbouw van haar schoolsite. Voor dat project kan de school rekenen op de steun en medewerking van het gemeentebestuur, de ouderraad en het schoolparlement.

Er werden in het verleden al verschillende initiatieven genomen: er werden fruitbomen geplant, een moestuin aangelegd en een kippenhok gebouwd. Ook de insecten hebben er een hotel gekregen.

Ook het avontuurlijker en groener maken van de speelplaats staat op het programma van de school. Voor dat project mocht het leerlingenparlement na bevraging bij de leerlingen voorstellen doen aan het schoolbestuur.

Er werden verschillende voorstellen gedaan en de beste daarvan zullen in de toekomst in fazen worden gerealiseerd. De school kreeg al toezegging van een subsidie van het provinciebestuur voor dat project.

Toen minister Joke Schauvliege in samenwerking met Cera, GoodPlanet en KBC zijn "Pimp je speelplaats" project lanceerde, heeft de GBS De Kruipuit zich voor die wedstrijd ingeschreven met de vernieuwingsplannen voor zijn speelplaats. Het project van minister Schauvliege wil dat de scholen hun speelplaats groener en avontuurlijker inrichten.

LAUREAAT
Er werden door 93 scholen plannen voor de innovatieve herinrichting van hun speelplaats ingediend. Vorige week maakte het kabinet van minister Schauvliege de namen van de 25 scholen bekend die in de prijzen vallen.

De GBS De Kruipuit is een van die 25. De school krijgt als prijs, naast professionele begeleiding voor het uitwerken van hun plannen, ook een som van 4.000 euro om zaden, planten en ander materiaal aan te kopen om hun speelplaats te renoveren.

WERKEN
Personeel van de gemeente heeft vorige maand al de eerste voorbereidende werken gedaan. Samen met de ouders heeft de school ook al een aanvang gemaakt met de aanleg van de wadi en de bouw van de wilgenhutten.

Nu ze een extra financiŽle ondersteuning hebben gewonnen zal er in de nabije toekomst ook werk gemaakt worden van de verdere uitbouw van de groenere en avontuurlijker speelplaats.


't FOLKLOORKE EN CC ROT-WEIß
OP BEZOEK IN HET WARMHOF

't FOLKLOORKE EN CC ROT-WEISS OP BEZOEK IN HET WARMHOF

Vorig weekend organiseerde 't Folkloorke zijn 38ste verbroederingsweekend. Naast de vele delegaties van carnavalsverenigingen uit de regio ontbraken ook de delegaties uit het Duitse Lampertheim (CC Rot-Weiß) en het Nederlandse Wierden (De Tolmennekes), waarmee 't Folkloorke verbroederd is, niet op de afspraak.

Het is een traditie dat delegaties van 't Folkloorke en CC Rot Weiß tijdens hun verbroederingsweekend een bezoek brengen aan hun Adegemse vrienden in het Woonzorgcentrum Het Warmhof. Die traditie bestaat al van toen Adegem nog zijn Elisabethrusthuis had.

Zondagvoormiddag zorgden de beide delegaties voor een hapje en een drankje in de Adegemse vleugel van het Warmhof. Er werd gezellig bijgepraat in het Adegems en het Duits. De delegaties hadden voor hun vrienden ook nog een attente mee.


TWEEHANDSBEURS BLIJF
IN DE BELANGSTELLING

TWEEHANDSBEURS BLIJFT IN DE BELANGSTELLING

Vorige week zondagvoormiddag organiseerde de Adegemse afdeling van de Gezinsbond zijn tweedehandsbeurs van kinderkledij en speelgoed in Den Hoogen Pad.

De Gezinsbond heeft er van bij zijn eerste tweedehandsbeurs voor gekozen om het aantal verkoopstanden in de tweedehandsbeurs te beperken. Daardoor werd de beurs niet alleen overzichtelijker, maar konden de bezoekers ook gemakkelijk tussen de verkoopstanden wandelen.

Vermoedelijk daarom is de tweedehandsbeurs van de Gezinsbond Adegem nog altijd in trek bij zowel mensen die iets te verkopen hebben als bij de kandidaat-kopers.

Hoewel het zondagvoormiddag nooit superdruk was in Den Hoogen Pad waren publiek en kopers er altijd aanwezig.


GEEN EENRICHTINGSVERKEER
OF EXTRA PARKEERPLAATSEN

GEEN EENRICHTINGSVERKEER OF EXTRA PARKEERPLAATSEN

Volgens oppositielid Jason Van Landschoot (Open VLD) is er op de Spanjaardshoek aan de kant van de onpare nummers voldoende ruimte om, naast het wegdek, parkeerplaatsen, een haagje, een fietspad en een gracht aan te leggen. Alleen de parkeerplaatsen komen er niet.

Tijdens de gemeenteraadszitting van donderdag 23 maart moesten verschillende politiereglementen in verband met de Spanjaardshoek, 't Kruisken en Heulendonk gestemd worden.

De bebouwde kom van Adegem-Dorp werd uitgebreid tot aan het huis met nummer 16 op 't Kruisken. Ook de oversteekplaatsen voor fietsen aan de Verbranden Bos en 't Kruisken werden bij politiereglement geregeld.

Tussen 't Kruisken en Heulendonk wordt de maximumsnelheid van 70km/u teruggebracht naar 50 km/u.

Na de werken worden er op de rijweg tussen Heulendonk en Kleemputte onderbroken witte lijnen getrokken. Door die witte lijnen wordt het in die zone verboden om op de rijweg te parkeren.

In het gedeelte van Spanjaardshoek en Kruisken mag er nog enkel geparkeerd worden op de nieuwe parkeerplaatsen die aangelegd werden.

REACTIE
Jason Van Landschoot begon zijn tussenkomst met te verklaren dat ook zijn fractie destijds de plannen voor het Spam 12 dossier heeft goedgekeurd zoals ze nu werden uitgevoerd.

De firma die de werken heeft uitgevoerd heeft volgens de Open VLD fractieleider goed werk geleverd; hij vond het alleen jammer dat Aquafin als bouwheer niet is willen ingaan op een aantal suggesties voor aanpassing van de plannen.

Net als veel andere mensen is de heer Van Landschoot niet gelukkig met het eindresultaat.

Hij is er van overtuigd dat er aan de zijde van de onpare nummers nog ruimte genoeg is om naast de op het plan voorziene gracht, fietspad en haag in bepaalde zones ook nog parkeerplaatsen aan te leggen.

Het is volgens de heer Van Landschoot nog niet te laat om die wijzigingen aan het plan uit te voeren.

De parkeerplaatsen die nu gecreŽerd werden zijn voor het oppositielid geen goede oplossing: op de plaatsen waar die parkeerplaatsen zijn aangelegd zullen de grote landbouwvoertuigen nog moeilijk kunnen passeren.

Schepen van Openbare Werken Erwin Goethals wees er de heer Van Landschoot op dat de werken moeten uitgevoerd worden volgens de geldende voorschriften en zoals ze gestemd werden. Die plannen laten geen ruimte voor aanpassingen ŗ la carte.

De heer van Landschoot kreeg wel steun voor zijn standpunten van NoŽl Wille (CD&V). Die wou nog een stap verdergaan: hij wou in het stuk Kruisken - Spanjaardshoek eenrichtingsverkeer invoeren en het verkeer (ook de zware vrachtwagens) dat van uit de richting Heulendonk komt langs de Verbranden Bos naar het Industrieterrein of de Kallestraat leiden.

Schepen Goethals wees er zowel de heer Wille als de heer Van Landschoot op dat zij tijdens de zitting de uitbreiding van de bebouwde kom tot op het Kruisken mee hebben goedgekeurd.

"Als wij de bebouwde kom uitbreiden, dan moeten wij ook onze verkeerscirculatie aan die wetgeving aanpassen" gaf de schepen van Openbare Werken nog mee.


GAAIBOLMARTHON TEN
VOORDELE VAN DE VIERKLAVER

GAAIBOLMARTHON TEN VOORDELE VAN DE VIERKLAVER

Vorige week zaterdag werd om 13u30 in de zaal De Poermolen in Donk het startschot gegeven van de jaarlijkse Gaaibolmarathon.

Het marathonteam nam het gedurende 24 uren op tegen verschillende uitdagers. Zoals de vorige jaren won het marathonteam de meeste van de 240 gespeelde wedstrijden.

Even voor 13u30 werd zondagmiddag de Sirtaki uit "Zorba de Griek" ingezet. Dat betekende dat de gaaibolmarathon 2017 erop zat.

De opbrengst van de gaaibolmarathon wordt, zoals de vorige jaren, aan de vzw de Vierklaver geschonken.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home