www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Twaalfde jaargang - n° 626 - Week 48 : van 22 tot 28 november 2015

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

TIJDELIJK GEEN DOORGAAND
VERKEER IN DE KALLESTRAAT

TIJDELIJK GEEN DOORGAAND VERKEER IN DE KALLESTRAAT
Niet alleen de inwoners van de Kallestraat, ook de mensen die regelmatig door die straat rijden, waren dinsdag onaangenaam verrast toen zij vaststelden dat er geen doorgaand verkeer mogelijk was in de Kallestraat.

Ter hoogte van de woning van de familie Sierens - Staelens is de Kallestraat tijdelijk afgesloten voor het autoverkeer. Het erf van de familie Sierens - Staelens is een onderdeel van de Hyboma verkaveling die in voorbereiding is.

Om grondwerken (aanleg van de straat en de riolering) te kunnen uitvoeren moet eerst op het terrein van de verkaveling het grondwater weggepompt worden. Om die werken te kunnen uitvoeren werd het wegdek over de lengte van een paar meter opengebroken.

Hoelang er geen doorgaand verkeer mogelijk zal zijn kon niemand ons uitleg geven. Men wist ons wel te vertellen dat de kwelm daar hoog staat en de aangekondigde regen voor extra vertraging kan zorgen.

INFORMATIE
Voor het autoverkeer dat van uit het centrum van Adegem, de Hillestraat of Spanjaardshoek naar de Ringbaan moet is er een omleiding via Spanjaardshoek, Kruisken en de Verbranden Bos.

Het autoverkeer dat van het industrieterrein komt moet nu omrijden via de Verbranden Bos of naar de verkeerslichten aan de Koning Leopoldlaan rijden.

Sedert dinsdagmorgen staat er aan het kruispunt van de Kallestraat en Adegem Dorp en aan de bocht richting Ringbaan een wegversperring en signalisatie die aangeeft dat er vanaf daar in de Kallestraat enkel plaatselijk verkeer mogelijk is.

Het is niet de eerste maal dat er in onze gemeente belangrijke wegenwerken worden uitgevoerd die voor verkeershinder zorgen, zonder dat de gemeente de bevolking daarover vooraf inlicht.

De gemeente heeft de firma de toestemming gegeven om de Kallestraat voor het doorgaand verkeer af te sluiten en het wegdek op te breken. Er werd ook voor de nodige signalisatieborden gezorgd.

In tegenstelling met andere gemeenten uit de regio, en ondanks vragen in het verleden, vindt het Maldegems gemeentebestuur het niet nodig om de bevolking via hun website en/of facebook of via een persbericht in te lichten over werken op de openbare weg en de gevolgen die die werken hebben voor de omgeving en het verkeer.


APERITIEFGESPREK MET GEERT DE BAETS

Voor hun jaarlijks aperitiefgesprek, dat dit jaar op 13 december om 10 uur 30 doorgaat in de cafetaria van den Hoogen Pad, hebben de Gezinsbond Adegem en het Davidsfonds Geert De Baets uitgenodigd.

Geert is een van de vier mannen achter www.adegem.net. Hij woont al jaren in het Franse Agde. Tijdens het aperitiefgesprek zal hij aan de tand gevoeld worden door Marnix Van de Kerckhove, nog iemand van www.adegem.net.

Wie Geert aan het woord wil horen schrijft zich voor 8 december via piet.blomme@gmail.com (Davidsfonds) - 050 71 43 57 of via wilfriedsierens@hotmail.com (Gezinsbond) - 050 71 55 77 en betaalt 5 euro. Leden van de Gezinsbond of houders van een Davidsfonds cultuurkaart betalen 4 euro.


ADEGEMSE LAUREATEN VAN DE ARBEID
VERWELKOMDEN TWEE NIEUWE LEDEN

ADEGEMSE LAUREATEN VAN DE ARBEID VERWELKOMDEN 2 NIEUWE LEDEN
Zaterdagavond stond bij de Adegemse vereniging van de Laureaten van de Arbeid de jaarlijkse feestvergadering op het programma.

Adegem is, voor zover voorzitter Jan Bral het kon achterhalen, de enige gemeente in Vlaanderen die een vereniging van Laureaten van de Arbeid heeft. Die vereniging werd 46 jaar geleden opgericht.

Een van de jaarlijks terugkerende activiteiten van de vereniging is de feestvergadering. Die bijeenkomst stond zaterdag op het programma.

Vooraleer de leden in Huyze De Baere hun voeten onder de feesttafel schoven, werden zij in het Maldegemse gemeentehuis ontvangen. Daar kregen twee nieuwe leden hun brevet van het laureaatschap van schepen Valerie Taeldeman.

Jozef Beelaert ontving het brevet van label Meester in verkoop en het gouden ereteken sector handelsvertegenwoordiger. Reinhoudt De Lille ontving het brevet van label Mentor en het gouden ereteken sector drukkerij-, grafische kunst en dagbladbedrijf.

Tijdens de voorstelling van de nieuwe leden betreurde voorzitter Bral het dat het de laatste maal was dat de Adegemse Vereniging van Laureaten van de Arbeid bij de verwelkoming van een nieuw lid of de bevordering van leden voor hun feestvergadering door het gemeentebestuur ontvangen worden. Vanaf volgend jaar zal de uitreiking van de brevetten gebeuren tijdens de receptie op de nationale feestdag.

In haar toespraak wees schepen Taeldeman op de bijzondere betekenis van het ereteken van Laureaat van de Arbeid. De schepen beloofde voorzitter Bral het standpunt van zijn vereniging in verband met de beslissing van het schepencollege over de afzonderlijke ontvangst in het gemeentehuis aan haar collega's van het schepencollege over te maken.


REUNIE BIJ DE FAMILIE GROOTAERT

REUNIE BIJ DE FAMILIE GROOTAERT

Op zondag 8 november bliezen de afstammelingen van Hector Grootaert (°1885) en Magdalena Van Vooren (°1892) verzameling in Adegem. Na een rondrit met de Nostalbus in Adegem, besloten de 100 familieleden hun reünie aan de feesttafel in de zaal D'Havé.


DE PAPAVER STEUNT
DE RODE NEUZEN ACTIE

DE PAPAVER STEUNT DE RODE NEUZEN ACTIE
Sedert donderdagnamiddag neemt ook VBS De Papaver actief deel aan de Rode Neuzen actie.

Onder impuls van de juffrouwen Jolien Schelstraete, Hannelore Wiegand en Katie Vervaeke, is donderdagnamiddag in de VBS de Papaver gestart met de verkoop van de Rode Neuzen ten voordele van het Rode Neuzenfonds.

"Net als alle andere scholen kennen ook wij jongeren die met psychische problemen te kampen hebben. Daarom hebben de directie en de leerkrachten zich allemaal achter het initiatief van onze drie leerkrachten geschaard." vertelde directeur Geert De Kezel terwijl hij zelf een Rode Neus (3 euro) kocht.

De Papaver doet meer dan alleen Rode Neuzen verkopen.

Op vrijdag 4 december sluit de school de actie af in de turn- en feestzaal van de school met de "Move voor Rode Neuzen".

De eerste Zumba- en aerobicsessie voor de kinderen en hun ouders gaat door tussen 16 en 17 uur. Om 19 uur 30 begint voor volwassenen de tweede sessie.

De enige voorwaarde om aan de "Move voor Rode Neuzen" te mogen deelnemen is een Rode Neus op te hebben.

Wie nog geen rode neus van de actie heeft kan er zich de avond zelf een aanschaffen in de zaal.


KERSTCONCERT MET LISA DEL BO
EN KINDERKOOR DE PAPAVER

Op zondag 13 december organiseert de VBS De Papaver om 18 uur een kerstconcert met Lisa del Bo in de Sint Adrianuskerk.

Het 30 koppige kinderkoor van de Papaver opent het kerstconcert en brengt ook samen met Lisa Del Bo een nummer.

Kaarten voor dit kerstconcert kosten 20 euro voor personen boven 12 jaar en 10 euro voor kinderen tot 12 jaar.

De kaarten kunnen besteld worden op het secretariaat van de school of op de nummers 050 71 15 93 en 0497 02 16 35.

De opbrengst van dit kerstconcert wordt gebruikt voor de financiering van een overdekte speelplaats.


JORIS POLFLIET ADVISEERT
KERKFABRIEK EN PAROCHIERAAD

Op maandag 30 november wordt een nieuwe stap gezet in verband met de nieuwe inrichting van het interieur van de Sint Adrianuskerk.

Omdat Eric De Leenheer zijn opdracht als adviseur van de Kerkfabriek van de Sint Adrianuskerk en de parochieraad niet kon uitvoeren, moest uitgekeken worden naar een andere adviseur.

Op maandag 30 november komt Joris Polfliet de opstelling van het altaar en de stoelen in de Adegemse kerk bekijken.

Joris Polfliet is secretaris van de interdiocesane commissie voor liturgische zielzorg.

Na het advies van de heer Polfliet zullen de kerkfabriek en de parochieraad hun overleg verder zetten.


MET ANN EN ANNEMIE AAN
TAFEL VOOR WARRIORS -PROJECT

MET ANN EN ANNEMIE AAN TAFELVOOR WARRIORS -PROJECT

Ook dit jaar waren er meer mensen die met Ann (Borgonjon - zangeres van Abosongs) en haar vriendin Annemie Struyf aan tafel wilden dan er plaatsen beschikbaar waren in Huyze De Baere.

Tijdens die avond werden de gasten muzikaal verwend door Ann en door een pakkende lezing van Annemie.

Het muzikaal hoogtepunt van de avond die veel aanwezigen tranen in de ogen deed krijgen was de uitvoering van "Mama" van Il Divo, een lied dat voor Ann een bijzondere betekenis heeft.

Op het einde van de avond en onder luid applaus overhandigden Ann en Annemie een cheque van 3.000 euro aan de vertegenwoordigers van de vzw Warriors- project.

De mensen achter dit project zetten zich in voor mensen die strijden of gestreden hebben tegen kanker.


't FOLKLOORKE OPENDE NIEUW
CARNAVALSSEIZOEN IN DUITSLAND

't FOLKLOORKE OPENDE NIEUW CARNAVALSSEIZOEN IN DUITSLAND

Op woensdag 11 november openden Keizer Frank en 't Folkloorke samen met de carnavalsclub Eich in Duitsland het nieuwe carnavalsseizoen.

Keizer Frank bedankte namens 't Folkloorke het prinsenpaar Lara en Tobias voor de nieuwe vriendschap.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home