www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Dertiende jaargang - n° 649 - Week 18 : van 1 tot 7 mei 2016

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

WAK MALDEGEM DRINGT DOOR TOT
IN GEBOUW VAN BELGISCHE VOETBALBOND

WAK MALDEGEM DRINGT DOOR TOT IN GEBOUW VAN BELGISCHE VOETBALBOND

Tijdens de opening van de Week van de Amateurkunsten (WAK), stelde kunstschilder Willy Van de Velde, in aanwezigheid van José Baeten, voorzitter van het provinciaal Comité van Oost Vlaanderen, zijn nieuwste creatie voor. Het is de Eiffeltoren, met daarin op nagelkoppen de vlaggen van de landen, die deelnemen aan het Europees kampioenschap voetbal.

Vrijdagavond werd met een toespraak van schepen van cultuur Frank Sierens en de opening van een tentoonstelling in het gemeentehuis de Maldegemse WAK 2016 geopend.

De WAK, met tentoonstellingen op verschillende locaties in de gemeente, loopt tot zondag 8 mei en wordt afgesloten met een slotnamiddag (tussen 14u en 17u ) in den Hoogen Pad. Rode draad in deze slotnamiddag zijn optredens van de Sy-Dansstudio.

Maldegem neemt al van bij het ontstaan van de WAK deel aan dit evenement. Adegems kunstschilder Willy Van de Velde is een van de kunstenaars die het meest aan de WAK heeft deelgenomen.

"Ik was aanvankelijk van plan om een Eiffeltoren te maken met luciferdoosjes van Match omdat de WAK 2016 in het teken van Match (samenwerking) staat.

Toen dacht ik aan het Europees kampioenschap voetbal dat over enkele maanden in Frankrijk begint en heb ik er voor gekozen, om met afval die ik thuis liggen heb, een Eiffeltoren te maken met daarin de vlagen van al de deelnemende landen.

Van de 4 maanden die ik aan het kunstwerk heb gewerkt, kroop de meeste tijd in het schilderen van de vlaggen op de koppen van nagels" vertelde Willy tijdens de opening van de Wak.

De kunstschilder nam contact op met de Belgische voetbalbond en nodigde een delegatie het bestuur van de KBVB uit op de opening van de tentoonstelling.

Jose Baten, voorzitter van het Provinciaal comité was vrijdag aanwezig op de opening van de Maldegemse WAK en de voorstelling van het kunstwerk van Willy Van de Velde.

Het kunstwerk blijft tijdens de duur van de WAK In het Maldegems gemeentehuis staan. Daarna zal de heer Baeten Willy Van de Velde in Adegem komen halen.

Samen zullen zij het kunstwerk naar het Bondsgebouw in Brussel brengen waar het een speciale plaats krijgt.


JOHAN SIERENS WINT
DE GROENE PLUIM 2016

JOHAN SIERENS WINT DE GROENE PLUIM 2016
Groen Maldegem is een van de afdelingen die jaarlijks zijn Groene Pluim uitreikt aan een persoon, firma of organisatie die bij het uitoefenen van zijn of haar beroep oog heeft voor het milieu.

Ook dit jaar waren er vijf genomineerden die op de avond van de uitreiking de gelegenheid kregen om zichzelf aan Groen Maldegem voor te stellen.

De groene pluim ging dit jaar naar Johan Sierens, die samen met zijn echtgenote Tine Declercq op Mollevijver in Adegem een biologisch melkgeitenbedrijf uitbaat. De gouden pluim werd hen overhandigd door groen parlementslid Wouter De Vriendt.

De andere genomineerden waren Bart De Baets van Café de Gouden Leeuw voor zijn kringloopinitiatieven, Groen Centrumbelleplant uit de Aalterbaan voor het promoten van het streekeigen plantgoed, Pol Veirman als vertegenwoordiger van de plaatselijke pers en kritische waakhond van de lokale politiek en Karel Van Maele van het ambachtelijk wijnbedrijf Pomme Charelle uit de Aardenburgkalseide.

De uitreiking van de Groene Pluim werd muzikaal omlijst door Chiave del Sole.


EVOLUTIE IN DE EERSTE COMMUNIE-BELEVING BLIKVANGER OP ERFGOEDDAG

EVOLUTIE IN DE EERSTE COMMUNIE BELEVING BLIKVANGER OP ERFGOEDDAG
De collectie "zantjes" en foto's van eerstecommunicanten kon tijdens de Erfgoeddag op ruime belangstelling rekenen.

Rituelen stonden dit jaar centraal in de Erfgoeddag.

In de lokalen van de technische dienst in de Bloemestraat waren het vooral de vlaggen en wimpels van de bestaande organisaties en verenigingen uit het verleden die kleur gaven aan de Maldegemse Erfgoeddag.

De gezinsbond Adegem pakte op de Erfgoeddag uit met een tentoonstelling van de kledij, de "zantjes" en foto's van eerstecommunicantjes door de jaren heen.

Vooral bij de "zantjes" en de foto's bleven de bezoekers lang vertoeven. Naast de "zantjes" en foto's die ze herkenden, waren er ook exemplaren bij uit de eerste helft van vorige eeuw. Er zat er zelfs eentje bij die nog met de hand geschreven was.

Volgens Dorine de Vlieger, voorzitter van de Gezinsbond Adegem, is die tentoonstelling tot stand kunnen komen dank zij de medewerking van veel leden van de Gezinsbond die hun oude "zantjes" en foto's ter beschikking stelden.


OPNIEUW DOORGAAND
VERKEER OP SPANJAARDSHOEK

OPNIEUW DOORGAAND VERKEER OP SPANJAARDSHOEK
In het SPAM 12 dossier is men aan de tweede fase begonnen. In die werken zit ook he kruispunt van 't Kruisken met de Verbranden Bos. Tijdens de werkuren wordt het verkeer daar met lichten geregeld.

Volgens schepen van Openbare Werken Erwin Goethals, zitten de werken die momenteel in het kader van het Strategisch Plan Afvalwater Maldegem (SPAM) op Spanjaardshoek en 't Kruisken worden uitgevoerd, op schema. De werken op Spanjaardshoek zijn zo goed als afgerond zodat er al enkele dagen opnieuw doorgaand verkeer mogelijk is.

De werken hebben zich nu verplaatst naar het gedeelte van 't Kruisken tot aan het kruispunt met de Verbranden Bos. Ook in een gedeelte van de Verbranden Bos worden er aan de nutsleidingen werken uitgevoerd. Tijdens de werkuren wordt het verkeer op het kruispunt via verkeerslichten geregeld.

De tweede fase van de werken wordt in de loop van de maand mei afgerond. Dan verplaatsen de werken zich verder in de richting van Heulendonk.


HET OPENBAAR TOILET KAN
GEBRUIKT WORDEN ALS DE KERK OPEN IS

HET OPENBAAR TOILET KAN GEBRUIKT WORDEN ALS DE KERK OPEN IS

Op een deur, een plekje en een tafeltje om een peuter zijn pamper te verversen na, is het toilet in de Sint Adrianuskerk klaar. Hoewel er kritiek was op de keuze van de zwarte faiencetegels geeft het geheel toch een prachtige indruk.

Het toilet is toegankelijk tijdens de uren dat de kerk voor het publiek open is.


TOP FUIF VERVANGT MEGAFUIF

TOP FUIF VERVANGT MEGAFUIF
Afgelopen vrijdagavond amuseerden veel leerlingen van het 6de leerjaar van alle Maldegemse scholen van het basisonderwijs zich op de eerste TOP fuif in de Redekiel.

Uit onderzoek blijkt dat het spel niet alleen het storend en agressief gedrag bij leerlingen vermindert, maar ook hun taakgericht werken en het klasklimaat bevordert.

Het Topspel richt zich op alle klassen van het basisonderwijs, terwijl het MEGA project dat het vervangt zich enkel tot de leerlingen van het 6de leerjaar richtte.

TOP FUIF VERVANGT MEGAFUIF
Op het fietsparcours op de parking van het Maurice de Waele stadion, kwamen de leerlingen verschillende verkeersborden en een agent die het verkeer op een kruispunt regelde tegen.

CONTACT BEHOUDEN
Vorig jaar, bij de ondertekening van de engagementsverklaring die het einde van het MEGA project inluidde, kondigde de Pz Maldegem aan dat zij initiatieven zou nemen om het contact met de leerlingen van het 6de leerjaar van het basisonderwijs niet te verliezen. Daarom werd dit schooljaar voor het eerst de "Dag van het 6de leerjaar".

Die dag bestond uit lessen over legale en illegale drugs en over het voorkomen van dodehoekspiegel ongevallen.

Na de theorie volgde de praktijk. Op de parking van het Maurice de Waele stadion konden de leerlingen, door zelf plaats te nemen achter het stuur van een brandweerwagen, ervaren hoe groot de zone is waar de chauffeur van een vrachtwagen een voetganger of fiets rond zijn voertuig niet kan zien.

Daarna moesten de leerlingen nog een aantal rondjes rijden op het fietsparcours, waarop verschillende verkeersborden stonden en een inspecteur van politie het verkeer regelde op een kruispunt.

Tot slot van hun dag werden de leerlingen per 2 per fiets door het centrum van Maldegem gestuurd. Tijdens die fietstocht werden de leerlingen begeleid door een lid van de Pz Maldegem.

Volgens die begeleiders was het duidelijk te zien welke leerlingen gewoon zijn om door het drukke centrum van Maldegem te fietsen en wie niet.

Aansluitend op de "Dag van het 6de leerjaar" was er vrijdagavond de eerste TOP fuif die de vroegere MEGA fuif vervangt. Die fuif wordt net als de MEGA fuif gesponsord door Rotary Club Maldegem, een van de ondertekenaars van de engagementsverklaring.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home