www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Dertiende jaargang - n 652 - Week 21 : van 22 tot 28 mei 2016

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

CENTRUM OOSTWINKEL
IS TERUG OPEN

CENTRUM OOSTWINKEL IS TERUG OPEN

Net als Maldegem werkt ook Zomergem aan zijn rioleringsnet. Sedert september van vorig jaar was, door die werken, het centrum van Oostwinkel voor het doorgaand verkeer afgesloten. Dat zorgde niet alleen voor problemen bij de mensen van Oostwinkel zelf, maar ook voor het verkeer dat van Adegem naar Zomergem moest. Dat verkeer moest een grote omweg maken.

De werken zijn goed opgeschoten. Vrijdagavond werd het centrum van Oostwinkel opnieuw voor het verkeer opengesteld. De plaatselijke middenstand was zo gelukkig met die opening, dat zij ter gelegenheid van de opening in het centrum een BBQ organiseerden. Iedereen was welkom.

Het verkeer dat van uit het centrum van Oostwinkel naar Adegem rijdt moet nog wel rekening houden met de werken die momenteel in Adegem in de omgeving van Spanjaardshoek en 't Kruisken worden uitgevoerd. Daar kunnen, afhankelijk van de werken, plaatselijke omleidingen zijn.


HOND EN MEESTER STERK
IN EIGEN INTERCLUB WEDSTRIJD

HOND EN MEESTRE STERK IN EIGEN INTERCLUBWEDSTRIJD

Samen met 5 andere verenigingen uit alle hoeken van Vlaanderen, organiseert Hond en Meester een Interclubkampioenschap. Iedere club organiseert een wedstrijd AGILITY. Vorige week zondag Was het de beurt aan Hond en Meester om de andere clubs te ontvangen.

De meer dan 50 honden die voor de wedstrijd op de terreinen in de Zandakkers waren ingeschreven waren in drie groepen ingedeeld. In iedere groep wordt dan ook nog rekening gehouden met de grootte van de honden. Het parcours van een Agility wedstrijden is overal hetzelfde.

De deelnemende honden zijn zo getraind dat zij het parcours vlot kunnen afleggen. Scheidsrechters kijken of de honden de hindernissen in de juiste volgorde afwerken en geen fouten maken bij het nemen van de hindernissen.

Bij het opmaken van de rangschikking wordt eerst rekening gehouden met het aantal fouten die een hond heeft gemaakt tijdens zijn run. Als twee honden een zelfde foutenlast achter hun naam hebben, geeft de tijd die de honden nodig hadden om het parcours af te leggen de doorslag bij de plaatsbepaling in de rangschikking.

Hoewel de honden het parcours volledig kennen, moeten de baasjes ze op hun hindernissentocht begeleiden en bijsturen waar het nodig is.

Norbert Deuninck, voorzitter van Hond en Meester, kon zondagavond tevreden terugblikken op de interclubwedstrijd. Die was niet alleen vlot verlopen, de leden van Hond en Meester behaalden in alle reeksen schitterende resultaten.


GROEIENDE BELANGSTELLING
VOOR MALDEGEMSE MOTORRIT

GROEIENDE BELANGSTELLING VOOR MALDEGEMSE MOTORRIT
Voor de tweede maal organiseerde Peter Van Hecke op Pinkstermaandag een Maldegemse Motorrit. Voor die organisatie van die rit kon hij rekenen op enkele vrienden en leden van het KOTK team.

Na het succes van vorig jaar pakte Peter van Hecke ook dit jaar op Pinkstermaandag uit met een Motorrit voor Maldegemse motards of motards met Maldegemse roots.

Meer dan 150 motards schreven zich in voor die Motorrit (ten voordele van KOTK) met start en aankomst in den Hoogen Pad.

De eerste deelnemers vertrokken al omstreeks 11 uur. Zij begonnen aan een rit van ongeveer 180 km die grotendeel langs de Belgisch-Nederlandse grens liep. Het keerpunt lag in de omgeving van de kerncentrales van Doel. Onder de weg waren er twee stopplaatsen voorzien.

GROEIENDE BELANGSTELLING VOOR MALDEGEMSE MOTORRIT
De belangstelling voor de Maldegemse Motorrit gaat volgens zijn organisator in stijgende lijn.

Omstreeks 17 uur waren de eerste deelnemers al terug in Adegem. Uit de reactie van verschillende deelnemers leerden we dat het een prachtige rit was die goed was uitgestippeld. Veel van de deelnemers schoven na hun rit aan voor de BBQ.


VIERGESLACHT IN DE DR. HERREBAUTLAAN

VIERGESLACHT IN DE DOKTER HERREBAUTLAAN

Voor de 85-jarige Rachel Decroock uit het Vossenhol in Maldegem was 21 april 2016 een bijzondere dag: toen werd namelijk haar achterkleinkind Roos Desmadryll geboren en telde de familie een viergeslacht.

Van dat viergeslacht maken ook Sofie Willems (32 jaar, moeder van Roos) en Christine Trenson (60 jaar, dochter van Rachel en moeder van Sofie) deel uit.


LEERLINGEN VTI BRUGGE
OP DE WERKVLOER BIJ IML VERSTRAETE

LEERLINGEN VTI BRUGGE OP DE WERKVLOER BIJ IML VERSTRAETE
Dinsdagavond mochten leerlingen van het VTI Brugge aan hun ouders en directie van hun school uitleggen, wat zij van hun week werkplekleren bij IML Verstraete hebben opgestoken.

IML Verstraete in het Vliegplein in Adegem, dat nog druk aan het uitbreiden is, heeft al enkele jaren een werkplekleren overeenkomst met het VTI Brugge.

Door die overeenkomst kunnen ieder schooljaar laatstejaars leerlingen van die school een week meedraaien in het bedrijf.

Zij krijgen er de gelegenheid om met de modernste machines mee te draaien in het productieproces van een wereldspeler in de wereld van de in mould labels.

Dinsdagavond waren de directie van het VTI en de ouders van de leerlingen die aan het werkpleklerenproject hadden meegewerkt, te gast bij de firma IML Verstraete.

Voordat zij een rondleiding kregen in de nieuwe gebouwen van het bedrijf, mochten de leerlingen eerst uitleggen hoe zij een week in het bedrijf hadden doorgebracht.

De leerlingen vonden het cool dat zij de kennis die zij op school hebben opgedaan eens in de praktijk konden testen. Zij mochten ook werken aan de modernste machines die een school zich niet kan veroorloven.

Zij waren onder de indruk van de manier waarop er in het bedrijf gewerkt wordt en van de permanente controles die er tijdens het ganse productieproces zijn.


FIETSREGISTRATIE IS
GRATIS EN BELANGRIJK BIJ DIEFSTAL

FIETSREGISTRATIE IS GRATIS EN BELANGRIJK BIJ DIEFSTAL
Een honderdtal mensen hebben op pinkstermaandag tijdens de markt hun fiets laten registreren.

Wekelijks worden er bij de Maldegemse politie gestolen fietsen binnengebracht die ergens achtergelaten werden. Meestal gaat het om gestolen fietsen.

Het eerste wat de politie doet als er een teruggevonden fiets bij hen binnenkomt, is kijken of hij geregistreerd is.

In bevestigend geval kunnen zij onmiddellijk de eigenaar van de fiets terugvinden en hem verwittigen dat hij zijn gestolen fiets in de Industrielaan kan komen afhalen.

Volgens hoofdinspecteur Dany De Bondt zijn echter nog geen 10% van de fietsen die bij de politie binnenkomen geregistreerd. Daardoor blijven veel fietsen bij de politie staan en worden die na enkele maanden door de gemeente verkocht.

Hoofdinspecteur de Bondt wees er nog op dat de politie op speciale gelegenheden fietsregistraties organiseert.

Die zijn zoals op pinkstermaandag op de markt altijd gratis.


TERUGBLIK OP 20 JAAR
DEN HOOGEN PAD

TERUGBLIJK OP 20 JAAR DEN HOOGEN PAD

Met "40 Years Mama Mia" - een optreden van Abba Gold Europe - sloot Den Hoogen Pad zijn seizoen 2015 / 2016 af.

Het werd een topper waar ook veel mensen van buiten onze gemeente op afkwamen.

Voordat het optreden begon, stelde schepen van cultuur Frank Sierens aan de leden van de programmatieraad de brochure over 20 jaar den Hoogen pad voor.

Het is een terugblik op het succesverhaal dat den Hoogen Pad is geworden.


MALDEGEM ORGANISEERT BELGISCH
KAMPIOENSCHAP ORGELDRAAIEN

Sedert 2004 wordt om de twee jaar het Belgisch kampioenschap orgeldraaien georganiseerd. Voor twee jaar gebeurde dat in Knokke.

Dit jaar schreef de vzw Mechamusica uit Beerse, inrichter van het kampioenschap, verschillende steden en gemeenten aan om te polsen naar hun belangstelling om het BK orgeldraaien te organiseren.

Het Maldegemse schepencollege nodigde een delegatie van de vzw uit naar Maldegem om meer informatie over de organisatie te krijgen.

Na afloop van dit gesprek stond het vast dat het Belgisch kampioenschap orgeldraaien op zondag 18 september (Maldegemkermis) in het centrum van Maldegem wordt georganiseerd.

Verwacht wordt dat er tussen de 20 en de 25 draaiorgels aan dat BK zullen deelnemen.


ONGESTOORD
NAAR HET TOILET

ONGESTOORD NAAR HET TOILET

Het toilet in de Sint Adrianuskerk is al sedert begin mei in gebruik, maar er bleef een klein probleem: er was geen deur aan het toilet die kon afgesloten worden.

Sinds donderdag is ook dat probleem opgelost. Nu kan iedereen, als de kerk open is, daar ongestoord naar het toilet gaan.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home