www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Elfde jaargang - n° 562 - Week 36 : van 31 augustus tot 6 september 2014

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

INBRAAK EN DIEFSTAL
TIJDENS EERSTE TREFWEEKEND

De Maldegemse vereniging van American Cars hebben alles gedaan wat mogelijk was om hun eerste trefweekend van American Cars, oldtimers en stevige Rock op de weide van Kamiel Hermie in Celieplas vlot te laten verlopen.

De vrijdagavond kregen zij af te rekenen met veel regen. Ook op zaterdag terwijl de tent goed was volgelopen hielden ze het niet droog. Dat was die dag echter de kleinste tegenslag voor de organisatoren.

In de vooravond werd er ingebroken in een van de auto' s van inrichters.

Er werd een belangrijke som geld ( de daginkomsten) ontvreemd. De daders(s) moeten zijn (hun) slag goed hebben voorbereid.

Hoewel er meerdere wagens samen stonden pikte de dief er onmiddellijk de auto uit waarin het geld zat. Een deel van dat geld was bestemd voor het kinderkankerfonds.


MALDEGEM WANDELDE
EN FIETSTE IN ADEGEM

MALDEGEM WANDELDE EN FIETSTE IN ADEGEM
De Verenigde vrienden Adegem zorgden vorige week zondag voor de muziek tijdens de academische zitting en het aperitief.

Voor zijn 16 editie van Maldegem Wandelt Fietst Proeft en Swingt, werkte Maldegem dit jaar samen met Eeklo.

De wandelaars, fietsers mountainbikers en skeelers die voor de grotere afstanden kozen, werden onder meer in de richting van Adegem gestuurd.

Terwijl Koen Loete burgemeester van Eeklo in de feesttent op een gezellige manier reclame maakte voor zijn stad Eeklo, waren de eerste honderden wandelaars, fietsers en mountainbikers al aan hun tocht door Maldegem en Eeklo bezig.

Er schreven zich in totaal meer dan 1500 ( kinderen inbegrepen) fietsers, 264 mountainbikers en 324 wandelaars in.

MALDEGEM WANDELDE EN FIETSTE IN ADEGEM De grootste afstand voor de fiets was 70 km. Voor Peter Musschoot en zijn dochter was dat te weinig.

Toen wij hen zondagnamiddag op de Kruipuit ontmoetten waren zij aan hun 2de rit (50km) bezig. Zondagmiddag dachten zowel de verantwoordelijken voor de sportieve activiteiten, het horecadorp als de animatie in de feesttent dat de Maldegemse promotiedag net als vorig jaar in het water zou vallen.

Gelukkig bleef het bij een fikse bui. De wandelaars hadden den Hoogen Pad als controlepost. De fiets van de 70 en 50 km konden even op adem komen in Adegem in de gemeenteschool op de Kruipuit en in de zaal de Poermolen in Donk.

De deelnemers aan het horecadorp hadden er voor gezorgd dat hun stoelen en tafeltjes terug droog waren voor het publiek 's namiddags naar het horecadorp afzakte.

Dat publiek heeft in de namiddag genoten van de zon en van al het lekkers wat in het horecadorp werd aangeboden.

Ook in de feesttent zat de ambiance er tot ongeveer middernacht goed in.

Het is nog maar eens bewezen dat ook met muzikaal talent van eigenbodem en minder dure artiesten goede animatie kan gebracht worden.


DOSSIER OVERSTROMINGSGEBIED
KOMT VAN ONDER HET STOF

DOSSIER OVERSTROMINGSGEBIED KOMT VAN ONDER HET STOF
Landbouwgrond in Maasbone wordt het eerste officieel wateroverstromingsgebied van Maldegem.

Na de overstromingen van 2005 en 2006 heeft Maldegem in overleg met het provinciebestuur van Oost Vlaanderen en het Vlaams Gewest een masterplan waterbeheer opgesteld.

Het grootste deel van dat masterplan is uitgevoerd. De genomen maatregelen hebben de afgelopen jaren hun nut al ruim bewezen.

Toen in het kader van het masterplan waterbeheer de plannen voor het 2de wachtbekken in Baaikensede werd besproken, werd ook de aanleg van een overstromingsgebied in de regio waar de Ede ontstaat aan te leggen.

Het werd tot eind 2012 stil rond dat overstromingsgebied. Toen kreeg Maldegem bericht dat het kon rekenen op provinciale subsidies als het voor het einde van het jaar de gronden voor het overstromingsgebied in Maasbone aankocht.

Die aankoop kon in die korte periode niet gerealiseerd worden en het dossier verdween opnieuw in de koelkast. Tijdens zijn werkvergadering met het Maldegems schepencollege heeft gouverneur Jan Briers het dossier Maldegems waterbeheer ter sprake gebracht.

EIGENAAR

De gemeente Maldegem heeft met subsidies de 2 wachtbekkens in Baaikensede aangelegd. Zij worden onderhouden door de provincie Oost Vlaanderen.

Het Maldegems schepencollege heeft er tijdens de werkvergadering mee ingestemd om het eigendomsrecht van de beide wachtbekkens gratis over te dragen aan de provincie.

Gouverneur Briers van zijn kant heeft er zich met zijn bestuur toe verbonden om het overstromingsgebied in Maldegem aan te leggen op voorwaarde dat Maldegem de helft van de aankoop van de gronden betaalt.

Een voorstel waarmee het Maldegems schepencollege graag akkoord gaat.

Een extra overstromingsgebied is een extra wapen tegen wateroverlast.

Omdat er voor dit en volgend jaar geen geld voorzien is op de provinciale begroting, zal de aanleg van het overstromingsgebied nog enkele jaren op zich laten wachten.


GEEN OEFENTERREIN VOOR
MOTORCROSSERS IN OOST VLAANDEREN

GEEN OEFENTERREIN VOOR MOTORCROSSERS IN OOST VLAANDEREN
uit het overleg tussen gouverneur Jan Briers en zijn gedeputeerden en het Maldegems schepencollege is gebleken dat de Maldegemse motorcrossers geen oefenterrein krijgen in onze provincie.

In het kader van zijn ronde van Oost Vlaanderen, bracht gouverneur Jan Briers samen met enkele gedeputeerden een werkbezoek aan Maldegem.

Tijdens een werkvergadering kwamen verschillende beleidsonderwerpen aan bod.

Een van de gespreksonderwerpen was de aanleg van een oefenterrein voor de gemotoriseerde sporten.

Maldegem was een van de gemeenten die jaren terug een voorstel heeft gedaan om in zijn gemeente een dergelijk oefenterrein aan te leggen.

Een uitgebreide delegatie van het toenmalig provinciebestuur kwam toen op bezoek naar de koebrug en Celieplas.

De gemeente verloor haar belangstelling voor dat oefenterrein toen bleek dat er naast het oefenterrein geen nieuw industrieterrein kon komen.

Het voorstel werd ook op de provincie afgeschreven. Het Vlaams Gewest heeft ondertussen het dossier van de oefenterreinen voor gemotoriseerde sporten naar zich toegetrokken.

Ook daar was het streefdoel minstens een oefenterrein in elke provincie.

Wij zijn ondertussen al een zestal jaren verder en in Oost Vlaanderen is er nog geen sprake van. Volgens gedeputeerde Geert Versnick was het laatste haalbare voorstel van het Vlaams Gewest terreinen bij Acelor (Sidmar).

Ook dat voorstel is onder druk van het protest al afgevoerd. Onze motorcrossers moeten in de toekomst verder naar Zeeuws Vlaanderen uitwijken om een degelijk oefenterrein te vinden.


WIE WORDT IN 2014
DE SLIMSTE STROATE VAN MALDEGEM

Samen met Erik Hebberecht, de geestelijke vader van de quiz, organiseert het Adegems feestcomité op zaterdag 11 oktober ( de zaterdag van Adegemkermis) de quiz "De Slimste Stroate van Maldegem".

De ploegen kunnen zich vanaf nu inchrijven via Erik.Hebberecht@gmail.com of via feestcomite@adegem.net. De ploegen bestaan maximum uit 4 personen waarvan er minstens 2 in de straat wonen die de ploeg vertegenwoordigd.

De naam van de ploeg moet bij de inschrijving ingevuld zijn.

De namen van de mensen die deel uitmaken van de ploegen mogen tot op de avond van de quiz worden aangepast. Deelnemen kost 16 euro per ploeg.

Iedere ploeg gaat met een prijs naar huis die zijn inschrijvingsgeld tot driemaal overtreft.

De winnaar krijgt naast het felbegeerd straatnaambord De slimste Stroate 2014 ook een gratis ballonvaart voor 4 personen. Vorig jaar hadden er een aantal ploegen problemen met de P Magazine vragenreeks.

Erik Hebberecht die de vragen opstelt en de quiz presenteert, liet ons weten dat er dit jaar geen P Magazine vragenreeks komt.

Hij raadt de deelnemers toch aan om tot aan de quiz de boekskes te lezen omdat er in de quiz wel vragen over het leven en het werk van BV' s kunnen gesteld worden.


TATAKE! TAIKO OPENT JUBILEUMJAAR
VAN DE GEZINSBOND

De Adegemse afdeling van de Gezinsbond bestaat volgend jaar 90 jaar en dat moet gevierd worden.

Het bestuur stelt zijn jaarprogramma dan ook op in het teken van deze verjaardag.

De feestelijkheden worden al dit jaar meer bepaald op vrijdag 10 oktober ingezet. In samenwerking met Jeugd en Muziek CC den Hoogen Pad organiseert de Gezinsbond om 19u30 in den Hoogen Pad een optreden van de Tàtake! Taiko.

Deze Belgische groep taiko drummers, met veel optredens in het buitenland, staat garant voor een spetterend optreden.

Kaarten voor dit optreden kunnen besteld worden bij de Gezinsbond, den Hoogen Pad en Jeugd en Muziek.

De scholen konden voor de vakantie intekenen op voorafgaande workshops. Dat is een succes geworden. De twaalf workshops zijn volzet.

Wie meer wil weten over Tatake-taiko verwijzen wij naar www.tatake-taiko.be


AXELLE DAUWENS TE
GAST OP ACME ATLETIEKSTAGE

AXELLE DAUWENS TE GAST OP ACME ATLETIEKSTAGE
De leden van ACME en de deelnemers aan de ACME atletiekstage zijn trots op Axelle Dauwens en haar prestaties op het E K in Zurich.

Ieder jaar organiseert Atletiek Club Meetjesland (ACME) op het einde van de vakantie in Maldegem een atletiekstage. Ongeveer 100 jongeren waarvan de helft niet bij een atletiekclub zijn aangesloten, schreven zich dit jaar voor de vijfdaagse stage in.

Tijdens die 5 dagen kwamen de deelnemers in contact met alle disciplines die onder de vlag van atletiek zitten.

De atletiekstage kreeg dit jaar meermaals af te rekenen met regen maar het volledig programma kon toch afgewerkt worden. Vrijdagnamiddag tijdens het laatste uur van de stage werden de medailles en de speciale brevetten ( foto's) uitgereikt.

De brevetten werden ondertekend en uitgereikt door Belgische topatlete op de 400m horden Axelle Dauwens.

De atlete uit Lapscheure is aangesloten bij ACME. Zij heeft net een sterk Europees kampioenschap achter de rug. In Zurich werd zij 7de in de finale van de 400m horden.

Haar goede prestaties op het BK en het EK leverde haar ook een deelname op aan de Memorial Ivo Van Damme van dit jaar op. Haar volgende doelen zijn het Belgisch record over de 400m horden verbeteren en zich plaatsen voor de Olympische Spelen van 2016 in Brazilië.


TWEEDEHANDSBEURS
TIJDENS DE WINTERKERMIS

Bij gebrek aan belangstelling van standhouders werd de tweehandsbeurs in speelgoed en kinderkledij voorzien voor de zondag van Adegemse zomerkermis van het programma afgevoerd.

Toen werd aangekondigd dat de tweedehandsbeurs naar de winterkermis verschoven werd. Het Adegems feestcomité organiseert de tweedehandsbeurs op zaterdag 11 oktober tussen 9u en 12u.

Wie een stand op de tweedehandsbeurs wil betaalt daarvoor 10 euro per tafel. Inschrijven kan vanaf nu bij Stijn Van De Walle op het nr. 0485/ 84 98 57 of via feestcomite@adegem.net.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home