www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Twaalfde jaargang - n° 600 - Week 22 : van 24 tot 30 mei 2015

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

SLUIKSTORTER DEED
OF HAAR NEUS BLOEDDE

SLUIKSTORTER DEED OF HAAR NEUS BLOEDDE
Aline die de vermoedelijke sluikstorter had gezien, haalde er Marijn Baute, voorzitter van het Comité van O L V van de Weg, bij om de sluikstorting vast te stellen.

Aline was in haar tuintje toen haar aandacht getrokken werd door een vrouw met een zonnebril die voorbij haar afsluiting passeerde. Nog geen 5 seconden later hoorde zij het geluid van lege flessen die tegen elkaar wrijven.

Omdat er aan het Mariabeeld op den Hoeke in het verleden nog sluikstortingen werden vastgesteld, ging ze onmiddellijk kijken en zag de vrouw met de zonnebril wegwandelen. Aline sprak de vrouw aan over de sluikstoring maar die deed of haar neus bloedde.

Volgens de vrouw was zij van Zomergem afkomstig en had zij haar auto in de Hillestraat achtergelaten om op den Hoeke sigaretten te kopen. Zonder nog verder aandacht aan Aline te beschenken wandelde de vrouw verder in de Hillestraat.

Uit de persoonsbeschrijving die Aline van de vrouw met de zonnebril gaf, gaat het om dezelfde vrouw die ook bij een vorige sluikstorting werd opgemerkt.

Later op de avond vernamen wij nog dat ook het ceremoniebedrijf Borgonjon - Van Nieuwkerke en de inwoners van de Dokter De Preststraat af en toe last hebben van sluikstortingen.


EEN GOUDEN HUWELIJKSBOOTJE
VOOR ANTOINE EN RIA

EEN GOUDEN HUWELIJKSBOOTJE VOOR ANTOINE EN RIA
Ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum werden Antoine Sierens en Ria Staelens samen met familie en vrienden door schepen van burgerlijke stand Annelies Lammertyn in het gemeentehuis ontvangen.

Dag op dag 50 jaar nadat zij elkaar in Middelburg hun jawoord gaven, werden Antoine Sierens en Ria Staelens samen met hun familie en vrienden ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum in het Maldegems gemeentehuis ontvangen.

Antoine werd geboren op 8 januari 1939 in de Kallestraat in Adegem, waar het gouden paar nog altijd woont. Hij liep school in de jongensschool en hielp daarna op de boerderij van zijn ouders. Hij volgde ook nog twee jaar avondschool bij meester Cleemput. Zijn legerdienst bracht hem naar Leopoldsburg en Duitsland.

Ria zag op 9 augustus 1942 in Middelburg het levenslicht. Zij liep er school en werkte daarna thuis. Toen zij 18 jaar was volgde zij les bij Familiezorg en werd familiaal helpster. Dat betekende soms zeven dagen op zeven werken in grote gezinnen.

Ria was 19 jaar toen zij naar het bal van de bloedgevers mocht gaan in de zaal Cecilia in Maldegem. Daar kwam zij Antoine voor de eerste maal tegen. Het werd een gezellige avond en de twee maakten bij het afscheid een nieuwe afspraak.

Antoine was op de afspraak maar Ria moest onverwachts voor haar werk op retraite. De nieuwe ontmoeting werd verplaatst naar de Vlaamse kermis op 't Kruisken, waar Will Tura optrad.

Dat was het begin van de romance die op 22 juli 1965 bekroond werd met hun huwelijk in Middelburg.

EEN GOUDEN HUWELIJKSBOOTJE VOOR ANTOINE EN RIA
Raadslid Boudewijn De Schepper overhandigde het gouden paar het erediploma dat hoort bij een gouden jubileum.

Het jonge paar ging inwonen bij de ouders van Antoine. Zij namen later het landbouwbedrijf over en zorgden er voor dat ouders van Antoine met de beste zorgen omringd bleven.

Ria en Antoine kregen 3 kinderen en 10 kleinkinderen waarvan er eentje overleden is.

Hoewel Antoine allang de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft, blijft hij nog altijd graag bezig op het land. Op zondag fietst hij graag in het Drongengoed. Kaarten doen ze samen met vrienden.

Ria is al 40 jaar actief bestuurslid van KAV en help bij het organiseren van activiteiten.

Nu de boog wat minder gespannen moet staan, maken Ria en Antoine tijd vrij om uitstapjes van KVLV mee te pikken.

Ria en Antoine hopen volgend jaar te kunnen verhuizen naar hun nieuwe woning in de nieuwe verkaveling die gedeeltelijk op het terrein komt waar hun hoeve nu staat. Zij hopen nog vele jaren samen in die nieuwe woning gelukkig te mogen zijn.


VBS DE PAPAVER WIJST DE
WEG IN DE JEUGDBIBLIOTHEEK

VBS DE PAPAVER WIJST DE WEG IN DE JEUGDBIBLIOTHEEK
Leerlingen van de VBS De Papaver spelen de hoofdrol in leeshulpfilmpjes die in de Maldegemse bibliotheek werden opgenomen.

De VBS De Papaver doet al jaren extra inspanningen om zijn leerlingen aan te zetten om boeken te lezen. Zij zijn dan ook regelmatig te gast in de Adegemse afdeling van de bibliotheek.

Lezen bevordert niet alleen de taalontwikkeling bij de kinderen. Het brengt hen ook in nieuwe werelden en het laat hun fantasie werken.

Toen bibliothecaris Thomas De Groote het idee lanceerde om filmpjes te maken, om de jeugdafdeling van de bibliotheek bij de kinderen, hun ouders en hun grootouders te promoten, en hen tips aan de hand te doen om vlot de juiste boeken te vinden in de bibliotheek, kon hij onmiddellijk rekenen op de medewerking van De Papaver.

De leerlingen van het 2de en 4de leerjaar waren afgelopen vrijdag te gast in de hoofdbibliotheek op de Schouwburgplaats in Maldegem. Nadat hen was uitgelegd wat er van hen verwacht werd, kon de camera aangezet worden.

In de filmpjes tonen de kinderen hoe zowel kinderen, hun ouders en of hun grootouders in de bibliotheek op een gemakkelijke manier de boeken vinden die bij de leeftijd en interesses van de kinderen passen.

In de leeshulpfilmpjes wordt ook getoond hoe een etiket moet gelezen worden en hoe, op basis van het genre, naar een bepaald boek kan gezocht worden. De opnames werden vrijdag afgerond en zullen de komende maanden gemonteerd worden.

Normaal zullen de filmpjes tegen september klaar zijn. Het is de bedoeling dat ook andere bibliotheken van die filmpjes gebruik maken.


GEEFT MALDEGEM ZIJN VERZET TEGEN
DE VERHUISDE AUTOBUSHALTEN AL OP ?

GEEFT MALDEGEM ZIJN VERZET TEGEN DE VERHUISDE AUTOBUSHALTEN AL OP
De gemeente heeft de twee parkeerplaatsen aan de FORTIS bank verwijderd.

Veel mensen keken vorige week raar op toen zij zagen dat de twee parkeerplaatsen naast de bushalte aan Bonne Shoe werden verwijderd. Het voetpad werd er uitgebreid en er werden paaltjes geplaatst.

"Er verdwijnen geen twee parkeerplaatsen, er komt er een bij. Wij hebben er twee verwijderd, maar er komen er drie bij waar vroeger de autobussen voor Bonne Shoe stopten" vertelde schepen van infrastructuur Erwin Goethals ons vrijdagnamiddag.

Uit de gemeenteraadszitting van april herinneren wij ons dat volgens burgemeester Marleen Vanden Bussche het laatste woord over de wijzigingen die De Lijn zonder inspraak van de gemeente doorvoerde nog niet gezegd was. Er zou een evaluatiegesprek komen.

Een telefoontje met De Lijn leerde ons dat er op 8 juni een vergadering in Maldegem is met De Lijn, waar er zonder voorwaarden over alles kan gesproken worden.

Door nu al de twee bestaande parkeerplaatsen te verwijderen en aan te kondigen dat er drie parkeerplaatsen bijkomen op de plaats waar vroeger de autobussen stopten geeft het schepencollege aan, nog voor de evaluatievergadering heeft plaats gevonden, dat het instemt met de huidige situatie...


TONEEL IN DE
GBS DE KRUIPUIT

TONEEL IN DE GBS DE KRUIPUIT
Donderdagnamiddag brachten de leerlingen van meester Rino drie toneeltjes voor hun ouders en grootouders.

Twee maanden terug begonnen de leerlingen van het 2de leerjaar van de GBS De Kruipuit aan de voorbereiding van hun toneelnamiddag.

Meester Rino had drie korte toneelstukjes uitgezocht die hij met zijn leerlingen wou instuderen en laten zien aan de ouders en grootouders van de kinderen.

Die ouders en grootouders waren donderdagnamiddag op de afspraak en genoten van " De Stamboom", "Het spook van het Kasteel" en "Ze zeggen dat".

Meester Rino blikte tevreden terug op toneelnamiddag:

"Voor de kinderen was dat spannend maar toch leuk werken. Eerst werden de verhalen in de klas verteld. Daarna werden de rollen verdeeld en werden de rollen gelezen.

Door dat herhaald lezen kenden de leerlingen hun rol na enkele weken uit het hoofd. Dan was het moment aangebroken dat er moest geacteerd worden. Naarmate de datum van de opvoering naderde, groeide de spanning bij de kinderen.

Het was de eerste maal dat zij voor een volle zaal toneel zouden spelen. Zowel zij als hun ouders en grootouders hebben een gezellige namiddag beleefd."


JOHAN EN MAJELLA VIERDEN
HUN GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM

JOHAN EN MAJELLA VIERDEN HUN GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM
Ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum, kregen Johan Sesselle en Majella Coene in Adegem-Dorp het bezoek van een delegatie van het college van burgemeester en schepenen.

Met onder meer wijn die ze van hun eigen druiven gemaakt hebben, klonken Johan Sesselle en Majella Coene samen met familie en vrienden op hun gouden huwelijksjubileum. Een delegatie van het schepencollege kwam het gouden paar thuis feliciteren.

Johan werd op 3 september 1942 inde materniteit in Gent geboren. Hij groeide op samen met zijn drie zussen in Onderdijke. School liep Johan zoals hij zelf zegt "aan de universiteit van Adegem".

Majella zag op 29 december 1942 het levenslicht in den Urselweg in Kleit. Zij liep school in Kleit en hielp daarna thuis in het huishouden.

Toen Johan 16 jaar was ging voor de firma Himschoot uit Maldegem ajuin trekken in de Polders. Hij werd thuis met de camion afgehaald. In de camion zat ook een meisje uit Kleit.

Toen hij een jaar later teug naar het ajuinseizoen ging ontmoete hij dat meisje (Majella) opnieuw. Dat werd het begin van hun romance, die op 22 juni 1965 werd bezegeld met hun huwelijk.

Er werd getrouwd in het Maldegems gemeentehuis en de kerk in Adegem.

JOHAN EN MAJELLA VIERDEN HUN GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM
Schepen Annelies Lammertyn overhandigde het gouden paar het koninklijk gelukwensentelegram.

Johan en Majella gingen inwonen bij een tante in de Gentweg. Anderhalf jaar later verhuisden zij naar Adegem-Dorp 96, waar ze nog altijd wonen. De woning kreeg een prachtige facelift en Majella zorgde er voor dat de grote tuin er altijd prachtig bij lag.

Johan en Majella kregen twee kinderen en zijn nu de trotse grootouders van vijf kleinkinderen. "Wij zijn geen IK maar een WIJ familie" klinkt het trots bij Johan.

Johan wou graag boer worden maar dat zag Majella niet zitten. Hij besloot dan maar om meubelmaker te worden. Nadat hij 26 jaar in Eeklo had gewerkt, werd hij acht jaar vertegenwoordiger in hout. Op zijn 50ste was Johan aan een nieuwe uitdaging toe en werd invoerder van hout.

In 1964 liet hij de zaak over aan zijn zoon en zijn schoonzoon. Hij wou meer tijd vrij maken om voor Majella te zorgen en voor zijn hobby's. Johan verzamelt munten en zijn liefde voor het hout is in zijn kunstwerken terug te vinden.

Johan en Majella volgden samen een cursus wijn maken en die opgedane kennis zetten zij nu nog altijd in praktijk om. Zij genieten er ook van om 's namiddags de deur achter zich dicht te trekken er ergens een kopje koffie te gaan drinken.

Johan en Majella hopen nog vele jaren samen gelukkig te zijn.


GARAGEVERKOOP
IN DE ZANDRING

GARAGEVERKOOP IN DE ZANDRING

Toen het buurtcomité van de Ringbaan, Zandakkers en Blekkersgat het idee lanceerde om een garageverkoop te organiseren, waren er onmiddellijk een dertigtal gezinnen die belangstelling voor het initiatief betoonden.

Voor voorzitter Kathelijn Vermeulen is het een opsteker voor het buurtcomité dat zowel de oudere inwoners alsook de nieuwkomers in de wijk onmiddellijk inpikken op het initiatief.

Wie op zondag 31 mei tussen 11u en 16u een koopje wil doen, wandelt die dag best eens langs de opritten in de Ringbaan en de Zandakkers. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Nancy Cabooter tel 0474 44 92 14 of via nancy_cabooter@hotmail.com.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home