www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Dertiende jaargang - n° 637 - Week 6 : van 7 tot 13 februari 2016

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

LOST HET PROBLEEM CELIEPLAS
ZICHZELF OP?

LOST HET PROBLEEM CELIEPLAS ZICHZELF OP?
De kans dat deze betonblokken op Celieplas tijdelijk of definitief uit het straatbeeld verdwijnen is gestegen.

Door de aanleg van een rotonde in de St-Laureinsesteenweg en die van een tunnel onder de Expresweg is op de Expresweg de afslag richting Balgerhoeke aan de verbrandingsoven afgesloten. Het verkeer van de Expresweg naar Adegem, Balgerhoeke of Eeklo moet nu de afslag aan den Teut in Eeklo nemen.

Omdat veel automobilisten die van op de Expresweg naar Adegem of Maldegem moeten de afslag aan Celieplas namen ontstond er op Celieplas en in de Waleweg verkeersoverlast. Aanvankelijk werd er geprobeerd om, door de vrachtwagens van 3,5 ton en meer te verbieden in Celieplas en de Waleweg, die verkeersoverlast in te perken.

Omdat die maatregel weinig succes had vaardigde burgemeester Marleen Van den Bussche een besluit uit, waardoor betonblokken een gedeelte van Celieplas richting Waleweg voor het verkeer (behalve voetgangers en fietsen) afsloten.

Het duurde echter niet lang of een groot deel van het verkeer dat op Celieplas de N49 de afslag richting Maldegem nam gebruikte via de Warmestraat het Broekelken als sluikweg naar de Waleweg en de N9.

Er kwam dan ook prompt een nieuw burgemeesterbesluit dat eenrichtingsverkeer in een gedeelte van het Broekelken invoerde. Op de genomen maateregelen kwamen zowel positieve als negatieve reacties van zowel automobilisten als inwoners van Celieplas en omgeving.

TUNNEL
Zoals aangekondigd werden de genomen maatregelen eind januari geėvalueerd door een commissie waarin naast het gemeentebestuur ook de politie en de dienst veiligheid vertegenwoordigd waren.

Om te voorkomen dat er opnieuw verkeersoverlast zou komen blijven de genomen maatregelen behouden. Er is evenwel nieuws van het Agentschap Wegen en verkeer (AWV). Het AWV zou vermoedelijk op 22 februari in Balgerhoeke beginnen met de aanleg van de tunnel onder de Expresweg. Tijdens die werken zal ook de brug over het Schipdonkkanaal worden aangepakt.

In een eerste fase zou het zuidelijk gedeelte van de tunnel worden aangelegd. Tijdens de aanleg van de tunnel zal het verkeer op de Expresweg op 2 in plaats van 4 rijstroken (een in beide richtingen) verlopen. In de eerste fase zullen de rijstroken richting Antwerpen worden afgesloten.

AFSLUITEN
Doordat het verkeer op de Expresweg maar over 2 rijstroken zal verlopen, zal er op de Expresweg tussen Maldegem en Eeklo bijna doorlopend in beide richtingen filevorming zijn.

Volgens de Website van het AWV zullen de lichten op het kruispunt van de Expresweg met Celieplas blijven bestaan, maar zal de afslag richting Maldegem nog enkel open blijven voor fietsers en voetgangers.

Burgemeester Van den Bussche heeft tijdens de gemeenteraadszitting van donderdag 4 februari naar de door het AWV geplande maatregel verwezen.

OVERBODIG
Als de afslag richting Maldegem op de Expresweg ter hoogte van Celieplas behalve voor fietsers en voetgangers wordt afgesloten is er van uit die richting geen gevaar meer voor sluitverkeer.

Als er geen sluikverkeer meer is worden de betonblokken overbodig en is er opnieuw normaal verkeer mogelijk in Celieplas richting Warmestraat. Ook het eenrichtingsverkeer in een gedeelte van Broekelken wordt dan een overbodige luxe.


DE PAPAVER DANSTE DE
KROKUSVAKANTIE TEGEMOET

DE PAPAVER DANSTE DE KROKUSVAKANTIE TEGEMOET

Voor de leerlingen van de VBS De Papaver kon het niet snel genoeg vrijdagmiddag zijn: dan mochten zij naar huis om hun carnavalsoutfit aan te trekken.

Toen zij vrijdagmiddag terug op school kwamen stond de carnavalswagen van de Lapperkes al klaar op samen met hen door het centrum van Adegem te trekken. Dat gebeurde zingend en dansend.

Het einde van hun carnavalsfeest was voor de leerlingen het begin van hun krokusvakantie.


MALDEGEM GEEFT ALS LAATSTE
GROEN LICHT VOOR ZORGBDRIJF

In 2014 beslisten de OCMW besturen van Maldegem, Evergem en Nevele om te onderzoeken of een samensmelting van hun woonzorgcentra de kosten voor de verzorging kon doen dalen.

Er werd gewerkt aan een blauwdruk voor het oprichten van een Meetjeslands zorgbedrijf. Het gaat om het onder een koepel brengen van 5 zorgcentra en 168 assistentiewoningen. In dat zorgbedrijf zouden ook de thuiszorgdiensten van de drie gemeenten worden opgenomen.

De blauwdruk was klaar en die moest niet alleen door de Raad van bestuur van de drie OCMW's maar ook door de gemeenteraden van de drie gemeenten worden goedgekeurd. Die goedkeuring zou er eind vorig jaar komen.

Het gemeentebestuur van Nevele was het eerste dat nog extra vragen bij de blauwdruk had. Omdat er ook in de Maldegemse meerderheid nog te veel vragen waren over de blauwdruk werd het dossier eind vorig jaar zelfs niet op de gemeenteraad gebracht.

In januari hadden alle OCMW besturen en de gemeenteraden van Evergem en Nevele het licht op groen gezet voor het opstarten van het Zorgbedrijf Meetjesland. Vorige week donderdag stond de stemming over de oprichting van het Meetjeslands Zorgbedrijf op de dagorde van de Maldegemse gemeenteraad.

CD&V had blijkbaar de nodige verduidelijkingen gekregen waarom het gevraagd had. N-VA had ons als grootste oppositiepartij al laten weten dat zij achter de oprichting van het Meetjeslands Zorgbedrijf stonden.

Tijdens de bespreking van het dossier in de Raad van het OCMW van Maldegem hadden hun vertegenwoordigers meegestemd met CD&V en Groen. De Open VLD leden van de Raad hadden zich onthouden.

Voor de oppositie donderdagavond aan het woord kwam legde OCMW Stefaan Standaert (Groen) nog eens uit dat het Meetjeslands Zorgbedrijf de beste garantie is om de zorg voor onze senioren in openbare organisatie te houden met de zekerheid dat zij voor de senioren betaalbaar blijft en dat ook de zorgkwaliteit verzekerd wordt.

HUISWERK SLECHT GEMAAKT
Volgens Wim Swingedouw (Open VLD) hebben de OCMW's hun huiswerk slecht gemaakt. Met hetgeen nu ter goedkeuring wordt voorgelegd storten de drie gemeentebesturen zich volgens de heer Swingedouw in een avontuur waarvan zij voor de komende 3 bestuursperioden (18 jaar) de financiėle consequenties niet kunnen inschatten.

Het Maldegems OCMW bestuur heeft volgens het Open VLD raadslid ook de mogelijkheid van een eigen Maldegems zorgbedrijf niet onderzocht.

Open VLD Maldegem is gewonnen voor een kostenbesparende samenwerking tussen de zorgcentra van de verschillende gemeenten. Een Meetjeslands Zorgbedrijf is voor Open VLD Maldegem een stap te ver.

Ondanks de felle kritiek van de heer Swyngedouw stemden de raadsleden van Open VLD niet tegen de oprichting van het zorgbedrijf maar onthielden zij zich.

Vrijdag ondertekenden vertegenwoordigers van de drie gemeenten de documenten die het licht op groen zetten om de praktische en juridische zaken rond de oprichting van het zorgbedrijf te regelen

De streefdatum om met het Meetjeslands Zorgbedrijf van start te gaan blijft 1 januari 2017.


KIDS GENOTEN VAN HUN KIDSCROSS

KIDS GENOTEN VAN HUN KIDSCROSS
Ook de leerlingen van de GBS amuseerden zich vrijdagvoormiddag op het parcours van de Parkcross.

Het is een traditie dat de donderdag en vrijdag na de Parkcross de leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar van alle basisscholen in de gemeente rondjes mogen rijden op een gedeelte van crossparcours. De kidscross is een initiatief van de sportdienst, de wielercel en de Vlaamse Wielerschool.

De Vlaamse Wielerschool, die tijdens die dagen de leerlingen ook informatie over het cyclocrossen en het gebruikte materiaal geeft, had wegens de slechte weersomstandigheden samen met de andere organisatoren beslist om de kidscross op donderdagnamiddag niet te laten doorgaan.

De leerlingen waren met die afgelasting niet tevreden. De leerlingen van de Driesprong hebben wel hun rondjes gereden. Vrijdag zagen wij leerlingen van de Ark uit de Zwarte Zusterslaan en de GBS De Kruipuit aan het werk.

Het was duidelijk te zien wie van de leerlingen er gewoon is om regelmatig met de fiets te rijden en wie zelden of nooit op een tweewieler zit. Er waren er zelfs bij die tijdens hun speciaal hindernisparcours vergaten te remmen en op elkaar reden.

De mensen van de Vlaamse Wielerschool, die regelmatig aan degelijke initiatiedagen meewerken, stellen vast dat de stuurvaardigheid bij de schoolgaande jeugd met het jaar achteruit gaat.

Wij zagen vrijdagvoormiddag toch verschillende leerlingen die bij het afdalen van de heuvel tot rust en voorzichtigheid moesten aangemaand worden. Die hadden geen problemen met stuurvaardigheid. Zelfs in het zand deden zij het als echte cyclocrossers.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home