www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Twaalfde jaargang - n░ 591 - Week 13 : van 22 tot 28 maart 2015

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

ZIJN DE WERKEN OP
VELDEKENS HALF WERK?

ZIJN DE WERKEN OP VELDEKENS HALFWERK?
Deze bewerkte betonvakken zullen er volgens raadslid Jason Van Landschoot voor zorgen dat er binnen een paar jaar al scheuren ontstaan in het heraangelegde Veldekens.

Sedert 23 februari laat het Agentschap Wegen en verkeer (AWV) Veldekens heraanleggen door de firma ASWEBO. Na die werken wordt het kruispunt op de Kruipuit heringericht en worden de slechte betonvakken op de Zwepe vervangen. Voor de vakantie zouden de werken achter de rug moeten zijn.

De inwoners Van Veldekens waren enthousiast toen zij hoorden dat hun straat, in slechte staat, eindelijk zou hersteld worden.

Hun enthousiasme daalde tijdens de informatievergadering toen zij hoorden dat hun straat tijdens de duur van de werken (behalve de werken op de Zwepe) voor het doorgaand verkeerd werd afgesloten.

Volgens gemeenteraad Jason Van Landschoot (Open VLD) is dat enthousiasme nog gezakt nu de mensen zien hoe de herstellingswerken worden uitgevoerd.

De heer Van Landschoot werd door enkele mensen van Veldekens aangesproken en heeft zich ge´nformeerd bij iemand die thuis is in de bouwwerken.

"Ik begrijp de reactie van de mensen en ik vrees dat Veldekens over een paar jaar met dezelfde problemen (scheuren in het wegdek) als vroeger zal te kampen hebben" begon het Open VLD raadslid zijn verhaal.

Hij was niet te spreken over de antwoorden die hij zowel bij de gemeente als bij het AWV kreeg op zijn vragen.

"Veldekens was eigendom van de provincie Oost Vlaanderen en maakte de deel uit van de N499 (verbinding tussen Eeklo en de Aalterbaan). Omdat er scheuren in het wegdek kwamen werden de afgelopen jaren de meeste van de betonvakken van een extra laag asfalt voorzien.

De provincie wou af van de N499 maar Maldegem wou zijn deel niet overnemen voordat Veldekens, het kruispunt van de Kruipuit en de Zwepe hersteld waren.

Het AWV heeft de N499 overgenomen van de provincie en verder onderhandeld met Maldegem. Zo is er het akkoord gekomen dat het AWV de weg eerst zal laten herstellen en dat daarna pas de gemeente Maldegem Veldekens, het kruispunt van de Kruipuit en de Zwepe zal overnemen.

De firma ASWEBO schraapt alle asfalt van het wegdek. De vrijgekomen betonvakken worden dan met een mechanische hamer bewerkt.

Die betonvakken werden destijds aangelegd op de gewone aarde en op de betonblokken van het vroegere vliegveld van Ursel. Daar ligt ook de oorzaak van de scheuren die in het wegdek kwamen.

Rond de stukgestampte betonvakken wordt een betonmuur aangelegd zodat die betonvakken in een soort koffer komen te liggen. Er is echter geen onderzoek naar de stabiliteit van de ondergrond gedaan.

Het is nu de bedoeling dat boven op de gekraakte betonvakken en in een netwerk van ijzer een nieuwe laag asfalt op de betonvakken komt.

Omdat er aan de stabiliteit van de ondergrond niets veranderd is zullen er over enkele jaren opnieuw scheuren in het wegdek vallen. De kosten van herstelling zullen dan ten laste van de gemeente Maldegem zijn" deed de heer Van Landschoot zijn verhaal verder.

De herstellingen zijn volgens het Open VLD raadslid niet wat Maldegem aan het AWV gevraagd heeft. Enkel de herstelling van de fietspaden zal volgens de heer Van Landschoot voldoening schenken.

Hij raad de gemeente Maldegem dan ook aan om Veldekens, het kruispunt en de Zwepe niet onmiddellijk na de werken maar pas over enkele jaren over te nemen.

VERRAST
Bij het AWV is men verrast over de negatieve reactie van raadslid Van Landschoot.

"Wij voeren de herstellingswerken op Veldekens op dezelfde manier uit zoals wij de herstellingswerken aan de N9 in Lovendegem hebben uitgevoerd. Na een paar jaren zijn daar geen problemen.

Het destijds gewoon aanbrengen van een extra laag asfalt door de provincie Oost Vlaanderen was een ongelukkige keuze. Wij hebben gekozen voor een herstelling die grotere zekerheid biedt.

De heer Van Landschoot merkt terecht op dat sommige gewalste betonvakken er slecht bij liggen. Die zullen dan ook vervangen worden voor wij het netwerk en de extra laag asfalt aanbrengen" klonk het bij het AWV.

Ook het Maldegems schepencollege ziet geen reden waarom de gemeente, nadat de aannemer na de vakantie de werken heeft opgeleverd, zijn deel van de N499 niet zou overnemen.


HUISVUILZAKKEN NU NOG
ENKEL IN DE BLOEMESTRAAT

Tot en met zaterdag 21 maart werden er op verschillende data en locaties gratis huisvuilzakken bedeeld.

Wie geen tijd had om met zijn oproepbrief van de gemeente zijn gratis huisvuilzakken op een van de vele locatie af te halen kan dat nog tot september doen bij de dienst onthaal van de Technische Dienst in de Bloemestraat.

Wie recht heeft op een rol kleine huisvuilzakken kan nog altijd door de opleg van 5 euro kiezen voor een rol grote Huisvuilzakken.


INBRAAK OP 't KRUISKEN

Donderdagmorgen rond 7 uur liep er bij de PZ Maldegem een melding van een inbraak op 't Kruisken in Adegem binnen.

Bij de vaststellingen ter plaatse bleek naast een voertuig ook geld en ander materiaal gesloten was.

Er waren aan het gebouw duidelijke sporen van braakschade. Van de daders ontbreekt momenteel elk spoor.


TWEEDEHANDSBEURS OPNIEUW
EEN SCHOT IN DE ROOS

TWEEDEHANDSBEURS OPNIEUW EEN SCHOT IN DE ROOS
Voorzitter De Vlieger ontmoette zondagvoormiddag enkel tevreden standhouders en bezoekers.

De Gezinsbond Adegem pakte in 1999 uit met zijn eerste tweedehandsbeurs van kinderkledij en speelgoed. Om het initiatief nog wat aantrekkelijker te maken werd er ook een rommelmarkt georganiseerd.

Wilfried Sierens, die mee aan de wieg stond van de tweedehandsbeurzen van de Gezinsbond Adegem, herinnert zich dat het toen een omslachtige organisatie was die in de jaren die er op volgden werd bijgestuurd.

De tweedehandsbeurs, in zijn huidige vorm, heeft een vaste plaats (februari of maart) in het jaarprogramma van de Gezinsbond.

De goede organisatie heeft er voor gezorgd dat de jaarlijkse tweedehandsbeurs in den Hoogen Pad een goede naam en faam heeft opgebouwd die tot ver buiten de dorpsgrenzen reikt. De parking van den Hoogen pad was zondagvoormiddag dan ook doorlopend druk bezet.


PWA IS EEN ZEGEN VOOR
LANGDURIGE WERKLOZEN

PWA IS EEN ZEGEN VOOR LANGDURIGE WERKLOZEN
Nog tot aan haar pensioen kan Liliane Standaert
in het PWA circuit werken.

Om langdurige werklozen niet volledig af te snijden van de arbeidsmarkt heeft de overheid destijds het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) in het leven geroepen.

Langdurige werklozen kunnen via dit arbeidscircuit nog een aantal uren (45) per maand tegen een kleine vergoeding werken. Daardoor blijven zij voeling houden met het arbeidscircuit.

Samen met Lut D'Hondt, voorzitter van PWA Maldegem, en Barbara De Pauw, PWA beambte, bezochten wij Liliane Standaert in haar PWA job in Adegem.

Liliane is een van de 54 mensen die momenteel bij het PWA Maldegem actief is.

"Ik was 55 jaar toen in 2007 het champignonbedrijf waar ik werkte failliet ging. Een nieuwe werkgever vinden in het normaal arbeidscircuit lukte mij gezien mijn leeftijd niet meer. Gelukkig kan ik via het PWA nog gedurende een aantal uren per maand werken.

Dat zorgt voor een extraatje bij mijn werkloosheidsuitkering en ik blijf onder de mensen. Ik ben er van overtuigd dat de mensen die nu in het PWA actief zijn net zo positief over het PWA denken als ik" deed Liliane haar verhaal.

Volgens Lut D'Hondt zit PWA Maldegem in de lift. "Er deden vorig jaar 103 mensen waarvan 31 nieuwkomers een beroep op het PWA. De PWA'ers presteerden in 2014 12.316 uren. Dat is 1583 uren of net geen 15% meer dan in 2013.

PWA'ers worden ook ingezet voor tuinonderhoud, klusjes in en rond het huis en voor- en naschoolse opvang. In overleg met het bestuur van het OCMW nemen zij ook administratieve taken bij de "Goede Morgen" telefoon en de Minder Mobielen Centrale op zich" vertelde de PWA voorzitter.

Sedert vorig jaar valt het PWA onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Die wil het PWA systeem herbekijken in het kader van werkervaringsprojecten. De eerste aanpassingen zouden dit jaar al gebeuren.

Zowel voorzitter D'Hondt als OCMW voorzitter dat het Vlaams Gewest kiest voor een PWA waarin werklozen tegen een kleine vergoeding zich nog een aantal uren per maand nuttig kunnen maken voor de gemeenschap.


MEVROUW COURTMANSSCHOOL
SPEELDE ZELF ZONSVERDUISTERING

MEVR. COURTMANSSCHOOL SPEELDE ZELF ZONSVERDUISTERING

Om de leerlingen te kunnen laten genieten van de zonsverduistering had de Mevr. Courtmansschool de examens die voor afgelopen vrijdag voorzien waren verplaatst.

Er werd -om de ogen van de leerlingen tegen de stralingen te beschermen- ook een grote voorraad eclipsbrilletjes aangelegd.

Toen het gedurende de dagen die aan de gedeeltelijke zonsverduistering vooraf gingen steeds duidelijker werd dat de mist en bewolking bij ons spelbreker zou kunnen worden voor het zien van de zonsverduistering bereidde de Mevr. Courtmansschool een eigen zonsverduistering voor.

Vrijdag voormiddag legde Ann De Brabanter, lerares wiskunde, eerst nog eens aan alle leerlingen uit hoe een zonsverduistering ontstaat. Dan was het de beurt aan leerlingen van de drie klassen van de middenschool om zich op te stellen.

Een klas beeldde zon uit. De tweede klas werd de maan en de derde de aarde. Op het moment dat de zonsverduistering op het scherm verscheen dat op de speelplaats was opgesteld, kregen de drie klassen de opdracht om in beweging te komen.

De drie klassen draaiden afzonderlijk rond hun as waardoor na enkele minuten de groep "maan" tussen de groep "zon" en de groep "aarde" kwam te staan. De zonsverduistering werd besloten met nog enkele optredens.

De grote voorraad eclipsbrilletjes werden niet gebruikt, maar zijn daarom nog niet verloren: de school geeft die eind dit schooljaar mee met hun uitwisselingsleerling Naufal Drestanta uit Java (IndonesiŰ).

Hij zal die samen met zijn mede-leerlingen in 2016 kunnen gebruiken om met zijn Javaanse vrienden naar de zonsverduistering te kijken.


GESTOLEN FIETSEN
TERUGVINDEN

De Maldegemse politie heeft opnieuw vijf fietsen teruggevonden.

Er moest helaas opnieuw worden vastgesteld dat veel fietsen nog altijd niet geregistreerd zijn. Een teruggevonden geregistreerde fiets kan nochtans snel aan de rechtmatige eigenaar worden terugbezorgd.

De politie raadt de mensen die het slachtoffer werden van een fietsdiefstal naar www.gevondenfietsen.be te surfen. De teruggevonden fietsen worden door de politiezones op die site geplaatst.


MINISTER SCHAUVLIEGE
PROEFDE JAN-IN-DE ZAK

MINISTER SCHAUVLIEGE PROEFDE JAN-IN-DE ZAK

Vlaams Minister Joke Schauvliege was vrijdagnamiddag in het kader van de Dag van het Water (zondag 22 maart) te gast bij De Zuster Maricolen in Maldegem.

Zij was onder de indruk van de twee projecten die de leerlingen rond water hadden uitgewerkt. De minister knipte ook het lint van de nieuwe kookklas die in gebruik werd genomen.

Ter gelegenheid van die opening hadden de leerlingen Jan-in-de-zak, een streekgerecht waarmee Gaby Bruyninckx een Europese prijs voor streekgerechten won, gemaakt. De minister en de andere genodigden lieten zich het zoete gerecht smaken...


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home