www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Elfde jaargang - n 573 - Week 47 : van 16 tot 22 november 2014

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

ADEGEM HERDACHT ZIJN
OORLOGSSLACHTOFFERS

ADEGEM HERDACHT ZIJN OORLOGSSLACHTOFFERS
Voorzitter Georges De Vos bracht hulde aan
de slachtoffers uit beide wereldoorlogen.

Met een eucharistieviering in de Sint Adrianuskerk begon Eendracht Maakt Macht Adegem de herdenking van het einde van WO I. Het koor Canticorum en de VVA zorgden voor de muzikale omkadering van de plechtigheid.

De gemeente Maldegem legde dit jaar een herdenkingsbus in om de mensen die alle herdenkingsplechtigheden in Maldegem en de deelgemeenten wilden bijwonen te vervoeren.

Die bus was ruim op tijd in Adegem zodat de mensen konden aansluiten bij de stoet die van de kerk naar het kerkhof ging.

Ere kolonel Georges De Vos, voorzitter van Eendracht Maakt Macht Adegem, opende zijn toespraak met zijn tevredenheid
uit te drukken over de oplossing die de vereniging -samen met het Maldegemse schepencollege- heeft gevonden, zodat Adegem zoals in het verleden zijn eigen herdenkingsplechtigheid kon organiseren.

Daarna herinnerde hij de aanwezigen aan de grote offers die er in het verleden gebracht zijn om ons vrijheid en vrede te verzekeren. Het is volgens voorzitter De Vos dan ook onze plicht om jaarlijks de slachtoffers uit de beide wereldoorlogen de passende eer te bewijzen.

Ook dit jaar was er in de plechtigheid op het kerkhof een belangrijke rol weggelegd voor de schoolgaande jeugd. Dit jaar was ook GBS De Kruipuit (voor het eerst uitgenodigd) sterk vertegenwoordigd op de plechtigheid.

Toen "Il Silencio" werd gespeeld, als hommage aan alle soldaten die na de oorlog niet naar huis gekeerd zijn en waarvan hun familie niets meer gehoord heeft, plantten de leerlingen van de VBS De Papaver en de GBS de Kruipuit Belgische vlaggen aan de grafstenen van de gesneuvelden uit bede wereldoorlogen.

ADEGEM HERDACHT ZIJN OORLOGSSLACHTOFFERS De leerlingen van de beide scholen vormden samen een ketting tussen de grafstenen van de oorlogsslachtoffers.

Een van de leerlingen van de Papaver bracht namens de beide scholen hulde aan de gesneuvelden uit de beide oorlogen. Hij beloofde dat ook de jeugd hun offer niet zal vergeten.

Toen Joris Clauws "The Last Post" speelde, vormen alle leerlingen samen een ketting tussen de grafstenen van de oorlogsslachtoffers.

De plechtigheid op het kerkhof werd besloten met een bloemenhulde en de uitvoering van de Vlaamse Leeuw en het Belgisch Volkslied.

TOEKOMST
Voor zover wij ons kunnen herinneren waren er nog nooit zoveel mensen aanwezig op de plechtigheid als dit jaar.

Dat kwam niet alleen door de aanwezigheid van de delegatie van de gemeenteraad en de mensen die meereden met de Herdenkingsbus: er waren dit jaar ook duidelijk meer Adegemnaren aanwezig op de plechtigheid.

ADEGEM HERDACHT ZIJN OORLOGSSLACHTOFFERS Secretaris Julien Veirman dankte tijdens de receptie in den Hoogen Pad alle mensen en verenigingen die aan de plechtigheid hadden deelgenomen.

De mensen die met de herdenkingsbus op weg waren hadden geen tijd om deel te nemen aan de receptie die in den Hoogen Pad werd georganiseerd. Zij werden in Kleit verwacht.

Tijdens die receptie blikte secretaris Julien Veirman met tevredenheid terug op de plechtigheid. Hij dankte iedereen die samen met Eendracht Maakt Macht de Adegemse oorlogsslachtoffers heeft herdacht.

Uit de toespraak van burgemeester Marleen Van den Bussche, aan het Monument op de markt in Maldegem, konden wij opmaken dat het initiatief met de herdenkingsbus volgend jaar een vervolg krijgt.

Bij Eendracht Maakt Macht Adegem is men er van overtuigd dat het schepencollege op 11 november gezien heeft dat het best is dat Adegem en Eendracht Maakt Macht ook in de toekomst hun eigen herdenkingsplechtigheid verder zetten.


VEEL SFEER OP MOERWEEGKERMIS

VEEL SFEER OP MOERWEEGKERMIS

Na the after work party op vrijdag en het kermisfeestmaal op zaterdag, was het zondag de amusementdag op Moerweegkermis. Niet alleen de leden van de dansschool maar ook jong en oud uit de kermisvierende wijk gooide de benen los.

VEEL SFEER OP MOERWEEGKERMIS
Voor deze jongeren was het even iets te druk in de feesttent. Daarom namen zij een korte time out in het sas van de tent.


GBS DE KRUIPUIT PLANTTE ZIJN PERENBOOM

GBS DE KRUIPUIT PLANTE ZIJN PERENBOOM
Met vereende krachten en in samenwerking met het RLM plantten de leerlingen van het 6de leerjaar de perenboom.

Vorig schooljaar werden er op de GBS de Kruipuit verschillende acties georganiseerd in verband met het milieu en de verkeersveiligheid. Bij die acties konden de klassen punten verdienen.

Wie na de laatste actie de meeste punten had verzameld, werd de winnaar van de MOS prijs. De prijs was een boom.

Omdat het vorig jaar in juni niet de tijd was om bomen te planten, werd de boomplanting verplaatst naar de periode dat het Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) zijn boomplantactie organiseert.

De GBS De Kruipuit is de enige school die op het initiatief van het RLM heeft ingespeeld.

Vrijdag was de gewonnen perenboom ter plaatse. De leerlingen van het 6de leerjaar die vorig schooljaar de prijs wonnen, zijn echter ondertussen overgestapt naar de middenschool.

Daarom was het aan de leerlingen van het huidige 6de leerjaar om vrijdagmiddag samen met het Groene MOS mannetje en een vertegenwoordiger van het RLM de handen uit de mouwen te steken.

De perenboom staat naast de appelboom die vorig jaar als MOS prijs werd geplant. Voor het snoeien van de beide fruitbomen kregen de MOS verantwoordelijken van de GBS De Kruipuit de raad om tijdig advies te vragen aan het snoeiersteam van het RLM.


JOBDAG BIJ IML VERSTRAETE

JOBDAG BIJ IML VERSTRAETE

Dit jaar nam IML Verstraete op het Maldegems industrieterrein al 85 mensen in dienst. Met hun 485 personeelsleden is de firma de grootste werkgever op het industrieterrein.

De firma stopt nog niet met aanwerven: afgelopen zaterdag organiseerde zij in het bedrijf een jobdag.

Het is de bedoeling dat er dit jaar nog 25 mensen worden aangeworven. Er wordt vooral gezocht naar toekomstige drukkers en machine operatoren.

Een zestigtal kandidaten kwamen op de jobdag af. Na een voorstelling van het bedrijf kregen de sollicitanten een rondleiding in het bedrijf. Daarna volgden de persoonlijke gesprekken.

Volgens Inge Stock van IML Verstraete stopt het niet bij deze aanwervingen. Ook volgend jaar wil de firma nog verder groeien. Op het terrein achter de gebouwen wordt alles in gereedheid gebracht om bij te bouwen.

Wie nu niet in aanmerking kwam voor een van de vacante betrekkingen kan mogelijks volgend jaar voor een andere job bij de firma in aanmerking komen.


LAATSTE BEVORDERING IN
HET MALDEGEMSE BRANDWEERKORPS

LAATSTE BEVORDERING IN HET MALDEGEMS BRANDWEERKORPS

Nog tot eind dit jaar bestaat het Maldegemse brandweerkorps zelfstandig. Vanaf 1 januari 2015 wordt het opgenomen in de hulpverleningszone Meetjesland.

Vorige week zaterdag legde Ignace Dehaene in de brandweerkazerne de eed af als onderluitenant.

Volgens Alex Van Suyt, dienstchef van het brandweerkorps, zat er een historisch kantje aan deze eedaflegging.

Ignace Dehaene is de laatste brandweerman die bevorderd werd door de Maldegemse gemeenteraad. Vanaf 1 januari 2015 maakt het Maldegems brandweerkorps deel uit van de Meetjeslandse hulpverleningszone.

Alle aanwervingen, bevordering en aankopen bij de korpsen die deel uitmaken van die zone zullen door de raad van bestuur van de hulpverleningszone worden gedaan.

VEILIGHEID
Na de eedaflegging stelde de dienstchef Van Suyt ook de nieuwe interventiekledij van de ambulanciers voor. Normaal is het de FOD volksgezondheid die bepaalt welke interventiekledij moet aangekocht worden.

Omdat de interventiekledij van de Maldegemse ambulanciers al overjaars is, en de FOD Volksgezondheid nog altijd niet uit de studiefase voor de nieuwe interventiekledij van de ambulanciers is, heeft een werkgroep binnen het Maldegemse korps zelf de beslissing genomen.

Daar gingen een eigen studie, overleg en prijsvergelijking aan vooraf. Met de nieuwe kledij zullen de ambulanciers op de plaatsen van interventie nog beter zichtbaar zijn, wat hun veiligheid ten goede komt.

Er is ook gedacht aan de veiligheid van de leden van het brandweerkorps. Zaterdagavond werd ook een nieuwe signalisatiewagen voorgesteld. Die moet er voor zorgen dat de brandweer ook langs drukke wegen haar taken veilig kan uitvoeren.

Die wagen zal niet alleen in Maldegem maar ook in andere gemeenten van het Meetjesland ingezet worden. De signalisatie werd al betaald door de Meetjeslandse hulpverleningszone.


DRINGEND MAATREGELEN NODIG

Eind oktober openden het OCMW en het gemeentebestuur met gepaste trots het Adegemse luik van het "Senioren onder de toren" project. Een paar honderden mensen hebben tijdens de opendeurnamiddag De Pastorij bezocht en zagen dat het mooi was.

Gelukkig voor die bezoekers regende het die namiddag niet. Anders zouden zij door het water gemoeten hebben om bij de Pastorij te komen. Bij regenval van enige betekenis blijft het water daar op de baan staan.

Dat was zaterdag voormiddag ook het geval toen de familie van Robert Van Vooren de overledene van de kerk naar zijn laatste rustplaats begeleidde.

Ondanks de problemen met water op het wegdek en op het kerkhof, heeft de gemeente nog altijd geen voorzieningen getroffen zodat familie ook bij minder gunstige weersomstandigheden op een serene manier hun overledene de laatste eer kunnen bewijzen.

Het materiaal dat daarvoor destijds als oplossing werd aangekocht is nog op geen enkel kerkhof gebruikt.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home