www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Dertiende jaargang - n° 656 - Week 25 : van 19 tot 25 juni 2016

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

INVASIE CHINESE
WOLHANDKRABBEN LEEK VOORBIJ

INVASIE CHINESE WOLHANDKRABBEN LEEK VOORBIJ
Af en toe kroop er nog een Chinese wolhandkrab over de kaaimuur. Het grootste deel van de krabben had zich blijkbaar teruggetrokken. Er is nog veel werk om de grondverzakking te herstellen.

De wolhandkrabben hebben er voor gezorgd dat er vorige week veel volk naar de brug aan het sas in Balgerhoeke kwamen, om de krabben te zien kruipen.

De eerste dagen van de invasie kropen er krabben van uit het Schipdonkkanaal naar een deel van de Oude Staatsbaan en de Pastoor Bontestraat in Eeklo.

Honderden zijn in die straten onder de wielen van auto's verpletterd en zorgden voor stank. De brandweer is viermaal ter plaatse gekomen om de straten proper te spuiten. Wie na vrijdagavond kwam kijken, heeft niet veel wolhandkrabben meer gezien.

Het was snel duidelijk dat de krabben vooral richting de sluisdeur kwamen als de sluisdeur openging en er een hogere waterstand met een sterkere stroming kwam. Omdat ze niet voorbij de sluisdeuren konden, zochten zij een uitweg via de kaaimuren naar het vaste land.

Door het langer gesloten houden van de sluisdeur en door er voor te zorgen dat het waterpeil voorbij de sluisdeur laag bleef, daalde met de dag het aantal krabben dat via het Schipdonkkanaal stroomopwaarts richting sluisdeur kwam.

Zaterdagnamiddag zagen wij nog af en toe een krab op de muur lopen. Van een tiental wolhandkrabben wordt men in de omgeving van het sas niet meer zenuwachtig. De rust leek teruggekeerd.

ZE ZIJN TERUG
Net voor wij onze teksten afsloten liep er een bericht binnen van Nathalie Vandenbruane: de hoop dat de invasie van de Wolhandkrabben voorbij was bleek ijdel.

Door de hevige regen van gisteren en vandaag, moesten in de namiddag de sluizen worden opengezet. Het waterpeil voorbij de sluisdeur is verhoogd en de stroming versterkt. Dat was voor de wolhandkrabben het sein om terug te keren naar het sas en om daar het Schipdonkkanaal te verlaten.

De rust is weer gedaan in de omgeving van het sas.


HEULENDONK FEEST OP 1 EN 2 JULI

HEULENDONK FEEST OP 1 EN 2 JULI
Het eerste weekend van juli hijst Heulendonk voor de 10de maal de feestvlag. Het feestcomité wil zijn feestvierders tijdens dat weekend extra verwennen.

Op vrijdagavond 1 juli kan iedereen in de feesttent gratis genieten van het optreden van Triple Malted (een band die zijn muzikale sporen in de regio al verdiend heeft) en van Yves Segers die een volle tent op sleeptouw kan nemen.

Zaterdagnamiddag 2 juli is er vanaf 13 uur bij Willy en Rosette bolling. Tegen 18 uur staan in de feesttent de tafels klaar voor de barbecue. Voor alle gasten is er bij het afscheid een attentie.


STRAWBERRY JAM BLIKVANGER
OP ROCK MALDEGEM

STRAWBERRY JAM BLIKVANGER OP ROCK MALDEGEM
Zestien jaar geleden organiseerde de Werkgroep Rock van het Comité voor initiatief de eerste "Al onder de Rock van Maldegem" op de markt. Het evenement is met succes van formule en van locatie veranderd. Het Sint Annapark is nu al jaren het decor van "Al onder de Rock Van Maldegem".

Op zaterdag 25 juni is er de 17de editie van het rockevenement. Ook dit jaar heeft de werkgroep gekozen voor een combinatie van talent van eigen bodem en gevestigde waarden.

Om 19u30 opent The Motorboat Club de rockavond in het park. De vijf leden van de band nemen hun publiek mee op een trip door de rockgeschiedenis. Naast de stevige rocks zijn ook de slow dancers hen niet vreemd.

Rond 22 uur is het de beurt aan Strawberry Jam om de festivalgangers muzikaal te verwennen. De groep, die al enkele jaren zijn vaste stek op de Gentse Feesten heeft, brengt een mengeling van Covers die jong en oud zullen bevallen.

"Al onder de Rock van Maldegem" is nog altijd gratis. Met zijn bar denkt de werkgroep natuurlijk ook aan de verwenning van de innerlijke mens.


OPEN TUINEN WEEKEND
BIJ ANNEMIE EN RONNY

OPEN TUINEN WEEKEND BIJ ANNEMIE EN RONNY
In de tuinen bij Annemie en Ronny staan er bijna het ganse jaar door bloemen of planten in bloei.

Tijdens het laatste weekend van juni organiseert de Landelijke Gilde in Vlaanderen zijn Open tuinen weekend.

Het is de derde maal dat Annemie Van den Abeele en haar echtgenoot Ronny Van Hecke aan dit initiatief deelnemen.

Op zaterdag kan je in de Oude Staatsbaan 139G tussen 14 en 20 uur door de tuinen wandelen. Op zondag kan dat van 10 tot 18 uur.

Ook dit jaar wandel je door zeven thematuintjes met elk hun eigen specialtieten en kleuren.

De hevige regen van de afgelopen weken was voor Annemie, die de groene vingers heeft, geen probleem: het is in de Oude Staatsbaan zandgrond en die kan alle dagen een portie regen verdragen.

Annemie heeft niet alleen groene vingers, zij is ook nog artistiek aangelegd: met steenverhardend textielmateriaal maakt zij beelden. Een aantal van de vogels die zij gemaakt heeft, stelt zij zondag ten toon.

Zij staat met haar kunstwerken niet alleen in de tent achter de tuinen: nog 15 andere hobbyisten stellen er hun werken tentoon.

Wie voor of na de wandeling door de tuinen zijn dorst wil lessen, kan daarvoor eveneens in de tent terecht.

Wie meer informatie wenst over het open tuinen weekend bij Annemie en Ronny in de Oude Staatsbaan 139g kan daarvoor terecht op www.romans.groene-oase.be of bij annemie.vd.abeele@outlook.com.


JONGE VOETBALLERTJES VOELDEN
ZICH EEN BEETJE RODE DUIVELS

JONGE VOETBALLERTJES VOELDEN ZICH EEN BEETJE RODE DUIVELS

De gemeentelijke sportdienst organiseert in de sporthal Meos onder de vlag van "De Voetbalspeeltuin" iedere week op maandagnamiddag 75 minuten voetbalplezier voor jongeren van 5 en 6 jaar.

Afgelopen maandag stond de zesde les volledig in het teken van de Rode Duivels en het E K.

Uitgerust als rode Duivels, leerden de trainers Geert Troch, Miguel Wille, Jeffrey Van Rie Brian Missiaen, Luc Calsijn en Fredrik Staelens, de jonge sporters hoe ze snel met een bal aan de voet kunnen lopen en hoe ze slalommend een tegenstrever kunnen passeren.

De kinderen ging zo in hun spel op dat ze de tijd vergaten.


CANTICORUM ZINGT
IN DE SINT-BAAFS ABDIJ

CANTICORUM ZINGT IN DE SINT-BAAFS ABDIJ

Het Gemengd koor Canticorum, dat onder de leiding staat van dirigent Jan Wauters en vorig jaar en dit jaar nog schitterde in "Eindelijk Vrij", heeft de afgelopen twee decennia een rijke koorgeschiedenis opgebouwd.

Voor zijn jaarlijkse uitstap trekt het koor dit jaar op zondag 26 juni naar de Sint Baafsabdij in Gent.

De buren van de Abdij, die hun gasteer zijn, laten de koorleden en andere bezoekers heel wat ontdekken op de oudste historische site van Gent die via de Voorhoutskaai 434 in Gent te bereiken is.

Tussen 15 en 16 uur geeft Canticorum een gratis concert in het unieke kader van de 12de -eeuwse refter van de abdij.

Op het programma staan madrigalen en motetten, dansen en psalmen uit renaissance en barok, spirituals en ook koorbewerkingen van popsongs en kleinkunst.


INSCHRIJVEN VOOR DE ANTIEK -
ROMMELMARKT EN DE AVONDMARKT

Adegem kermis komt er aan. Wie een plaatsje wil hebben op de antiek- rommelmarkt van zaterdag 9 juli of op de avondmarkt van dinsdag 12 juli kan zich nu melden bij het Adegems feestcomité.

Senioren die willen deelnemen aan de seniorennamiddag van maandag 11 juli met Roland de Ridder kunnen vanaf 1 juli hun kaarten bestellen bij het secretariaat van den Hoogen Pad of nu al bij Daniel De Metsenaere op het nummer 0486 12.84.13.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home