www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Elfde jaargang - n° 569 - Week 43 : van 19 tot 25 oktober 2014

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

AGNES DE GROOTE OMRINGD
DOOR HAAR ZEVEN VIERGESLACHTEN

AGNES DE GROOTE OMRINGD DOOR HAAR ZEVEN VIERGESLACHTEN

Bij de familie Robert Van Basselaere - Agnes De Groote in de Vulderstraat, stonden zaterdagnamiddag de leden van het vrouwelijk geslacht van de familie in de kijker. Moeder Agnes, die 84 jaar jong is, liet zich omringen door haar zeven viergeslachten.

Die worden gevormd door haar dochter (1) Rita Van Basselaere, haar dochters Mieke De Vos en haar dochters Imaani en Ashaanti Maeyens en Marijke De Vos en haar dochter Carlijn Dezutter.

Dochter (2) Maria Van Basselaere, haar dochters Cindy De Weerdt en haar dochter Angelina De Bruyckere en Lindsay De Weerdt en haar dochter Amelien Waty.

Dochter (3) Lutgarde Van Basselaere, haar dochter Heidi Blomme en haar dochters Aline en Julie Vandaele.

Robert en Agnes hebben 8 kinderen (6 dochters en 2 zonen), 16 kleinkinderen (8 meisjes en evenveel jongens) en 11 achterkleinkinderen (7 meisjes en 4 jongens).


KAFKAIAANSE TOESTANDEN
OM BIJENNEST TE VERNIETIGEN

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om een wespennest in de Lekvijverswegel volledig opgekuisd te krijgen.

Nog voor de winterkermis was er melding gemaakt van een wespennest in de Lekvijverswegel (verbinding tussen den Hoogen Pad en de Ringbaan), een kerkwegel die door veel schoolkinderen en mensen die per fiets naar het industrieterrein moeten, wordt gebruikt. Het Maldegemse brandweerkorps heeft dat wespennest opgekuist.

Deze week bleek echter dat, omdat het kort na de tussenkomst van de brandweer geregend had, niet alle wespen vernietigd waren. Eentje heeft er zelfs een werkman van de gemeente gestoken. De gemeentelijke diensten hebben de brandweer niet verwittigd dat het wespennest niet volledig onschadelijk was gemaakt.

Afgelopen week vrijdag nam iemand telefonisch contact op met de dienst onthaal van de gemeente om het gevaar van het wespennest in de Lekvijverswegel te melden.

Zij kreeg als antwoord dat zij zich voor die problemen moest wenden tot de hulpdienst 112. Er werd haar duidelijk gemaakt dat alle aanvragen om interventies van de hulpdiensten via dat kanaal moeten verlopen.

Tot voor een paar jaar had de Maldegemse brandweer nog haar eigen nummer 050 71 12 34, maar dat nummer hebben zij van de hogere overheid moeten opdoeken.

LANGE UITLEG
Omdat het de beller duidelijk was dat de dienst onthaal van de gemeente geen contact zou opnemen met de Maldegemse brandweer, heeft zij zelf het nummer 112 gebeld.

Toen zij het probleem daar had uitgelegd vroeg de man aan de andere kant van de lijn de juiste plaats waar het wespennest zich bevond. Toen bleek dat hij de Lekvijverswegel niet op zijn kaart terugvond.

Hij vroeg de beller om hem uit te leggen waar de Lekvijver zich juist in Maldegem situeerde. Daarna verzekerde hij de beller dat de klacht zou doorgegeven worden.

Nadat de beller met ons contact had opgenomen staken wij ons licht op bij het Maldegemse brandweerkorps. Daar kregen wij de bevestiging dat de burgers niet meer rechtstreeks telefonisch beroep kunnen doen op het de hulpdiensten.

Alle oproepen moeten via het nummer 101 of 112 gaan. Vanuit de dispatching in Gent wordt dan de hulpdienst ter plaatse verwittigd.

Bij de brandweer verwachtte men vrijdagnamiddag het bericht van de dispatching Gent in verband met het te vernietigen wespennest.

Met een goede communicatie had het wespenprobleem begin vorige week al opgelost kunnen zijn...


SMURFENKERMIS ONDER
EEN STRALENDE ZON

SMURFENKERMIS ONDER EEN STRALENDE ZON

Dit jaar waren de smurfen te gast op de winterkermis van de VBS De Papaver. De smurfenfamilie verdeelde zich over verschillende lokalen waar workshops werden georganiseerd.

De workshop waar de kinderen hun eigen smurfendrank konden maken kreeg veel volk over de vloer.

SMURFENKERMIS ONDER EEN STRALENDE ZON

In tegenstelling met vorig jaar scheen de zon de zondag van de winterkermis. Er waren dan ook veel ouders die met hun kinderen een ritje maakten met een van de gocarts die De Papaver ter beschikking had.


WETENSCHAPPERS IN DE DOP

WETENSCHAPPERS IN DE DOP
De Ark Maldegem was er in geslaagd om de XperiLAB bus van Techno polis naar Maldegem te krijgen.

De vier klassen van het zesde leerjaar hadden zich de afgelopen weken voorbereid op hun kort verblijf in de labowagen. Tijdens het uur dat iedere klas in de labowagen was, moesten de leerlingen zelf drie proeven doen en bij iedere proef konden zij proberen om hun eerst behaalde resultaat te verbeteren.

Bij de proeven was er onder meer aandacht voor het gebruik van zonne-energie en het optimale rendement van windmolens.

Voor de leerlingen was het bezoek aan de labowagen een bijzondere ervaring die voor herhaling vatbaar is.


DE NOORDSTRAAT IS VOOR 2014 DE
SLIMSTE STROATE VAN MALDEGEM

NOORDSTRAAT IS DE SLIMSTE STROATE VAN MALDEGEM 2014
Zoals vooraf aangekondigd konden Erik Hebberecht en het Adegemse feestcomité vorige week zaterdag voor 23u de winnaar van de quiz De Slimste Stroate van Maldegem bekend maken.

Vierde keer was de goede keer voor de ploeg van de Noordstraat, bestaande uit Pieter Van Maldegem, Stephanie Van Loo, Ignace Dehaene en Peter Van Hecke. Zij behaalden 85 punten op 100. Na hen volgden:

 • 2. Competentiematrix -eveneens uit de Noordstraat- (84),
 • 3.Walland (83),
 • 4. Fabiolastroate (78),
 • 5. Koningin Astridlaan (78),
 • 6. Die van de Kleitkalseide (74),
 • 7. Moerwege (73),
 • 8. De Matthijskensstreaat (73),
 • 9. Heirweg boys (70),
 • 10. Heirweg ladies(69),
 • 11. Weidezangers (67),
 • 12. Die van den Ouden Weg (67),
 • 13. De Wallanders (63),
 • 14. De Speyestraat (62),
 • 15. De Soeplepels (61).

De Bloemenwijk, de Vossenholse Vossen en de Speyers werden als 16de geklasseerd. Ook die ploegen haalden meer dan 50% van de punten.

Alle ploegen gingen naar huis met een prijs die minstens driemaal de waarde van hun inschrijvingsgeld bedroeg. Voor het winnende team was er naast het bord "De Slimste Stroate van Maldegem 2014" ook nog een ballonvaart.

Het lot had beslist dat de reis van 8 dagen naar de Franse Alpen naar De Wallanders ging, de ploeg ging die op de 13de plaats eindigde.

Zowel de inrichters als de deelnemers waren tevreden over zowel de quiz als het verloop ervan.

David Storm, voorzitter van het feestcomité, kondigde zaterdagavond al de quiz van volgend jaar aan. Enkele ploegen hebben reeds hun deelname aan die quiz toegezegd.


LUC EN ANNIE WINNEN
DE BALLONVAART

Maandagavond overhandigde het bestuur van de Maldegemse wielercel de bon voor een ballonvaart aan Luc Vandenbruaene en zijn echtgenote Annie Borgonjon.

Om de wielerwedstrijden die zij in de loop van de maand september in Maldegem organiseren extra onder de aandacht te brengen van de bevolking, geeft de Maldegemse Wielercel een reclameboekje uit met de voorstelling van die wedstrijden.

Om de mensen aan te zetten het reclameboekje grondig te doorbladeren verbindt de wielercel er een wedstrijd aan.

Op verschillende pagina's van het boekje staan ballonnetjes verborgen. De mensen die het antwoordformulier terugsturen met daarop het juiste aantal ballonnetjes maken kans op een ballonvaart.

Dat wedstrijd de mensen aanspreekt blijkt uit de vele antwoordformulieren die binnenkwamen.

Uit de 54 formulieren waarop het juiste aantal (25) ballonnetjes was ingevuld trok het oudste lid van de Wielercel de winnaar.


BIN MALDEGEM VIERDE
ZIJN 10 JARIG BESTAAN

BIN MALDEGEM VIERDE ZIJN 10JARIG BESTAAN
Tijdens de viering van 10 jaar BIN Maldegem was er een attentie voor commissaris Christoph Geernaert, wijkagent Peter Vermeulen en Frank Govaert die aan de wieg van BIN - Z Maldegem stonden. Ook huidige voorzitter Peter Van Hecke en de secretaresse Marleen Braet van BIN werden voor hun inzet voor BIN Maldegem met een attentie bedacht.

Toen Vlaanderen een twaalftal jaren geleden door een golf van inbraken geteisterd werd, ontstonden hier en daar burgerwachten.

Omdat die onwettig waren, en om de golf van inbraken in te perken, stimuleerden de politie en de overheid de oprichting van Burtinformatienetwerken (BIN's).

Aanvankelijk waren het vooral handelaars en die in samenwerking met de politie met een eigen informatiesysteem een BIN-Z werking op punt stelden. Het duurde echter niet lang of ook de burgers vroegen naar een BIN.

In Kleit werden er twee opgericht en ook Moerhuize was vragende partij voor een BIN afdeling.

INFORMATIEVERGADERINGEN
Toen heeft de PZ Maldegem mensen uit verschillende deelgemeenten en leefkernen bijeengebracht om hen het doel en de werking van een BuurtInformatieNetwerk uit te leggen. Die mensen vormen nog altijd de stuurgroep van BIN Maldegem.

Een volgende stap was het organiseren van informatieavonden in de verschillende leefkernen.

Dat er in Maldegem belangstelling was voor een BIN werking bewezen de aansluitingen die na iedere informatievergadering binnenkwamen.

BIN-Z en BIN Maldegem vergaderden samen, maar hadden aanvankelijk een gescheiden bestuur en werking. Het duurde niet lang of de 2 BIN' s werden samengevoegd in BIN Groot Maldegem.

VIERING

BIN MALDEGEM VIERDE ZIJN 10JARIG BESTAAN Tijdens de feestvergadering konden de aanwezigen informatie krijgen over inbraakpreventie en/of een ademtest afleggen.

BIN Maldegem bestaat nu 10 jaar en de stuurgroep vond dat die verjaardag met de leden moest gevierd worden. Dat gebeurde in de zaal Adegem van het gemeentehuis.

Tijdens een panelgesprek tussen de voorzitters Frank Govaert (BIN Z), Peter van Hecke (BIN Maldegem) en moderator Christophe Geernaert werd er teruggeblikt op de goede samenwerking tussen BIN en de Maldegemse politie.

De feestvergadering werd afgesloten me een drankje, een hapje en attentie voor de aanwezigen...


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home