www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Dertiende jaargang - n░ 680 - Week 49 : van 4 tot 10 december 2016

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

DE ADEGEMNAREN VAN 1936
ROND DE FEESTTAFEL

DE ADEGEMNAREN VAN 1936 ROND DE FEESTTAFEL

Voor de zevende maal kwamen de Adegemnaren die in 1936 geboren zijn samen. Dit jaar vierden zij dat ze de kaap van de 80 jaar bereikt hebben.

De eerste maal kwamen zij samen toen zij 50 jaar waren. Die reŘnie hebben zij sindsdien om de 5 jaar herhaald.

Dit jaar staken zij in Huize De Baere de voeten onder de feesttafel.


EERSTE VERKEERSVEILIGE NACHT
MET VIJF POSITIEVE ADEMTESTEN

In de nacht van vrijdag op zaterdag, werd, in het kader van de winter BOB campagne in Oost Vlaanderen, de eerste verkeersveilige nacht georganiseerd.

De Maldegemse politie heeft tijdens die verkeersveilige nacht met verschillende ploegen op 6 plaatsen controles uitgevoerd. Van de 497 chauffeurs die moesten blazen, legden er slechts 5 een positieve ademtest af.

Een chauffeur die langs de N49 ter hoogte van Celieplas moest blazen, mocht zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Tijdens de controle werd ook nog een geseind persoon onderschept.

De belastingdienst werkte ook mee aan de controle. Van vier voertuigen was de autotaks nog niet betaald. Drie chauffeurs vereffenden de rekening onmiddellijk en mochten verder rijden.

De chauffeur die niet onmiddellijk kon betalen zag hoe zijn wagen weggetakeld werd.


OPNIEUW AUTO ALS HOOFDPRIJS
VAN UNIZO EINDEJAARACTIE

OPNIEUW AUTO ALS HOOFDPRIJS VAN UNIZO EINDEJAARACTIE
Vorige week zaterdag gaf UNIZO Groot Maldegem op de markt het startsein van zijn eindejaaracties.

Samen met 64 handelszaken en enkele sponsors, zorgt UNIZO, naast de prijzen die de handelszaken individueel wegschenken, voor een Volkswagen Polo 2017 (waarde 15.000 euro) en een flatscreen (waarde 3.000 euro) als hoofdprijzen.

De deelnemende handelszaken zijn te herkennen aan de affiche die in hun zaak hangt. Daarnaast worden er in de regio meer dan 45.000 prachtige folders huis aan huis besteld, waarin de deelnemende handelaars zichzelf, hun prijzen en de hoofdprijzen van de eindejaarsactie voorstellen.

Om kans te maken moeten de klanten een klantenkaart vragen bij een van de deelnemende handelszaken. Telkens zij bij een van de 64 deelnemende handelszaken over de vloer komen, kunnen zij een stempel krijgen.

Uit de binnengekomen volle kaarten worden de winnaars van de hoofdprijzen getrokken. De actie loopt tot 31 december.


GEMEENTE ROEPT OP OM MOBILITEITSPLAN
TE BEKIJKEN EN TE BEOORDELEN

De afgelopen twee jaar heeft Maldegem werk gemaakt van de voorbereiding van zijn nieuw mobiliteitsplan voor het centrum.

Het STOP principe (Stappen - Trappen - Openbaar vervoer - Personenvervoer) werd als leidraad voor het ontwerp van het nieuw mobiliteitsplan gebruikt.

Alvorens het ontwerp van het plan op te maken, werd overleg gepleegd met verschillende besturen, doelgroepen en verenigingen.

Het voorontwerp is klaar. De voorbereidingen en het ontwerp zijn samengebracht in 12 themapanelen, die opgesteld staan in de Zaal Adegem in het gemeentehuis.

De bevolking kan nog tot en met woensdag 7 december de ontwerpen bekijken en beoordelen. Zij kunnen ook uitleg vragen aan de mobiliteitsambtenaar.

Vorige week hebben UNIZO en VHMC hun leden opgeroepen om het ontwerp van het mobiliteitsplan te gaan bekijken en er hun open aanmerkingen over te maken.

De zelfstandigen hebben al in groten getale de panelen bekeken en zij hadden veel opmerkingen.

NIETS DEFINITIEF
Het gemeentebestuur roept de bevolking op om het ontwerp van het mobiliteitsplan te komen bekijken. Dat kan nog tot en met woensdag 7 december.

Wie zijn op- en/of aanmerkingen niet onmiddellijk op papier kan of wil zetten, heeft nog tijd tot 31 december om zijn opmerkingen schriftelijk over te maken aan de dienst mobiliteit.

Burgemeester Marleen Van den Bussche wees er op, dat wat nu momenteel te zien is, een ontwerp is waaraan nog aanpassingen kunnen gebeuren voordat het definitieve mobiliteitsplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Ook de oppositiepartijen roepen de bevolking op om het ontwerp te gaan bekijken en er de tijd voor te nemen. Er zijn zeker op midden lange en lange termijn ingrijpende wijzigingen voorzien.

"Als er weinig mensen naar het ontwerp komen kijken, en er zijn weinig opmerkingen, dan geeft dat de meerderheid argumenten om het ontwerp zoals het er nu staat door te drukken" klinkt het bij de oppositie.

Zowel Jason Van Landschoot als Bart Van Hulle (beiden Open VLD), zijn van oordeel dat er, voor er aan het ontwerp begonnen werd, niet of te weinig overleg is gepleegd met de handelaars.

Voor de Open VLD raadsleden is er bij de opmaak van het ontwerp geen rekening gehouden met het negatieve economische impact dat het mobiliteitsplan in deze vorm op de Maldegem als handelscentrum zal hebben.


GBS DE KRUIPUIT MOEST
ZELF ZIJN POTJE KOKEN

GBS DE KRUIPUIT MOEST ZELF ZIJN POTJE KOKEN
Manu Buysse (directeur), Anneleen Van den Bossche (directie en zorgco÷rdinator) en Karen Cools (onderhoud) stonden maandagmiddag aan de kookpotten.

Voor Manu Buysse, Anneleen Van den Bossche en Karen Cools was het maandag geen schooldag zoals een ander: voor de tweede maal in enkele weken, had het personeel van de traiteur die instaat voor het warm eten in de GBS De Kruipuit, besloten om te staken.

Op de eerste stakingsdag was er die dag in GBS De Kruipuit 's middags geen warm eten. De school had de ouders van de kinderen die normaal blijven eten daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Voor de tweede stakingsdag hebben de directie en het personeel er voor gezorgd, dat de kinderen maandagmiddag wel warm eten hadden. "Wij hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken. Wij hebben verse pompoensoep en spaghetti bolongnaise gemaakt.

GBS DE KRUIPUIT MOEST ZELF ZIJN POTJE KOKEN
De leerlingen vonden het niet erg dat er staking was bij de traiteur. Zij vonden de pompoensoep en de spaghetti zeer lekker.

Wij stonden met drie in de keuken, maar er waren nog leerkrachten die klaar stonden om als het nodig was bij te springen.

De kinderen hebben het zich laten smaken. Als er nog eens staking is bij de traiteur mogen wij van de kinderen opnieuw zelf voor de warme maaltijd zorgen" klonk het tevreden bij directeur Buysse.

Ondertussen heeeft men in de school ook nog ontdekt, dat bij de derde inbraak het turnbroekje verdwenen is uit de turnzakjes van enkele leerlingen. Wat de inbrekers daar kunnen mee doen is voor iedereen binnen de school een raadsel.


DIENSTBRUGJE GESLOTEN
WEGENS BETONROT

Naast de brug over het Schipdonkkanaal aan de Oude Staatsbaan, ligt er een dienstbrugje, dat veel door fietsers en voetgangers wordt gebruikt.

Dat brugje is nu uit veiligheidsoverwegingen gesloten: bij controle heeft de afdeling Waterwegen en Zeekanalen namelijk ernstige schade aan de betonconstructie vastgesteld.

Het dienstbrugje werd meteen voor alle verkeer afgesloten. De voetgangers en fietsers zijn nu verplicht om via de smalle brug het Schipdonkkanaal over te steken.

Waterwegen en Zeekanalen zal een dossier opmaken om het dienstbrugje te herstellen.


FREDDY BOELS
VERLAAT DE GEMEENTERAAD

FREDDY BOELS VERLAAT DE GEMEENTERAAD

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 behaalde Freddy Boels 608 stemmen. Hij werd daarmee de vierde verkozene op de N-VA lijst.

In de gemeenteraad heeft hij zich de afgelopen jaren ontpopt als de verdediger van de Adegemse belangen.

De raadszittingen van 14 en 15 december, worden voor Freddy Boels de laatste raadszittingen die hij als Maldegems gemeenteraadslid zal meemaken.

De heer Boels heeft besloten om zijn hart te volgen en verhuist naar Eeklo. Hij kan bijgevolg niet meer in de Maldegemse gemeenteraad zetelen. Zijn zitje in de provincieraad blijft hij wel behouden.

Met Freddy Boels en Johan De Metsenaere ziet N-VA in december twee raadsleden vertrekken.

Zij worden opgevolgd door Frank Ballegeer en Jan De Metsenaere.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home