www.adegem.net
GEZINSBOND
afdeling Adegem
Gezinsbond Nationaal
WELKOM ! ACTUA MEDEDELINGEN LID WORDEN? CONTACTINFO

Contactinformatie

Contactinfo Mailadres

Bestuurssamenstelling
Voorzitter Dorine De Vlieger
Moerwege 8b
050/71 61 33
Ondervoorzitter Firmin Ginneberge
Heulendonk 3

050/71 29 40

Secretariaat
Kortingskaarten
Wilfried Sierens
Molenstraat 31
050/71 55 77
Penningmeester Maria Coopman
Vierweegse 9b
09/377 76 84
Sociaal-cultureel werk Gaston Regelbrugge
Canadezenlaan 4
050/71 70 47
Gezinsspaarkaart
GSM-kaarten / NMBS-passen
Christa Grijp
Walland 5
050/71 72 01
Tweedehandsbeurzen Iris Boels
Molenstraat 31
050/71 55 77
Grootoudersactie (GOSA)
Gezinsvakantie
Firmin Ginneberge
Heulendonk 3
050/71 29 40
Sportverantwoordelijke Karel De Roo
Spanjaardshoek 30a
050/71 46 70
Afdelingsblad Prikbord
Co
ördinator website
Persverantwoordelijke
Luc Van Acker
Walland 5
050/71 72 01
Overige bestuursfuncties Piet Blomme
Lieve Blondeel
Brigitte Coppieters
Annie Longueville
Marc Maeyens
Leo Notteboom
Johan Ruebens
Daniël Rycek
Eddy Vancanneyt
Hendrika Van Der Jeught
Stijn Van de Walle
Françoise Vyncke
050/71 43 57
050/71 43 57
050/71 29 91
050/71 35 08
050/71 36 46
050/71 40 91
050/71 59 54
09/377 66 01
09/377 84 14
09/378 28 35
0485/84 98 57
050/70 02 61