www.adegem.net
GEZINSBOND
afdeling Adegem
Gezinsbond Nationaal
WELKOM ! ACTUA MEDEDELINGEN LID WORDEN? CONTACTINFO

Voor maar 40 € per jaar
is uw gezin lid van de Bond!

U ontvangt dan het ledenblad De Bond. Voor ouders met kinderen tussen 12 en 16 jaar valt het blad BOTsing gratis in de bus. Elk bondslid vanaf 60 jaar ontvangt gratis en automatisch vier maal per jaar AKTIEF, het magazine voor grootouders en senioren.

U kunt deelnemen aan de bondsactiviteiten in uw buurt en u geniet van alle voordelen en diensten die de Bond u te bieden heeft, zoals: financiële voordelen met de gezinsspaarkaart, GSM-kaarten, reductiekaarten openbaar vervoer, studieleningen, woonleningen, gezinsvakanties, sportvakanties, kinderoppasdienst, tweedehandsbeurzen, enzovoort...

Bovendien steunt u met uw bijdrage de grootste gezinsbeweging in Vlaanderen. Dankij uw steun kunnen wij de belangen van de gezinnen nog beter en met nog meer kracht verdedigen. U mag rekenen op de Bond en... de Bond rekent op u!

Om lid te worden, kunt u terecht bij de verantwoordelijke van de plaatselijke bondsafdeling, rechtstreeks bij de centrale leden- en abonnementendienst in Brussel op het telefoonnummer 02 507 88 88 of via e-mail naar ledendienst@gezinsbond.be. U ontvangt dan alle verdere informatie.


In onze afdeling kan u zich lid laten maken bij:
Wilfried en Iris Sierens-Boels,
Molenstraat 31 - 9991 Adegem
Telefoon: 050 71 55 77
e-mail: wilfriedsierens@hotmail.com


U kunt ook gratis lid worden naar aanleiding van een geboorte, en op voorwaarde dat u eerder nog nooit lid was (betalend of gratis) van de Bond. Bovendien ontvangt u dan het gratis tijdschrift Brieven aan Jonge Ouders.

Alvast hartelijk welkom bij de Bond!