Adegems Nieuws

De Week van Pol Veirman

Vijftiende jaargang - n° 782 - Week 47 : van 18 tot 24 november 2018 Archief…

ADEGEM HERDACHT EINDE WO I

ADEGEM HERDACHT EINDE WO I
Samen met het gemeentebestuur en met provincieraadslid Freddy Boels herdacht Eendracht Maakt Macht Adegem het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Met een eucharistieviering in de Sint-Adrianuskerk werd op 11 november in Adegem de herdenking van het einde van WO I ingezet. Aan de publieke belangstelling was te zien hoe veel (weinig) mensen er nog een uur per jaar vrijmaken om diegenen te herdenken die 100 jaar geleden hun leven gaven voor onze vrede.

Tijdens hun toespraak aan de gedenksteen op het kerkhof wezen zowel schepen Annelies Lammertyn als Kolonel op Rust en voorzitter van Eendracht Maakt Macht Adegem Georges De Vos op het belang van de jaarlijkse plechtigheid. Beide sprekers legden ook de link tussen WO I, WO II en de huidige situatie in de wereld.

ADEGEM HERDACHT EINDE WO I

Voor Kolonel op Rust De Vos is het belangrijk dat wij en ook de jeugd er regelmatig aan herinnerd worden, dat de vrede die wij kennen tijdens de beide wereldoorlogen een zware tol aan mensenlevens geëist heeft.

Ook nu zijn er in de wereld verschillende landen waar de leiders liever naar de wapens grijpen en de elementairste rechten van de mens overtreden in plaats van te kiezen voor overleg om een geschil op te lossen. De onlusten in die landen brengen vluchtelingenstromen in beweging.

Die vluchtelingen kunnen bij veel mensen die in een land leven dat al decennia vrede kent op weinig begrip en hulp rekenen. Bij ons zijn de mensen vergeten dat er tijdens WO I ook bij ons een vluchtelingenstroom richting het neutrale Nederland ontstond. Die vluchtelingen werden daar toen wel opgevangen.

ADEGEM HERDACHT EINDE WO I
Leerlingen van de VBS De Papaver en de GBS De Kruipuit legden bloemen neer bij de grafstenen van de gesneuvelden uit beide wereldoorlogen.

Ook de schoolgaande jeugd bracht op 11 november hulde aan de slachtoffers uit de beide wereldoorlogen. Zij deden dat met hun eigen woorden en met bloemen. Muzikaal werd de plechtigheid ondersteund door het Gemengd Koor Canticorum en door de Verenigde Vrienden.

MALDEGEMS NIEUWE SCHEPENCOLLEGE IS KLAAR VOOR DE START

MALDEGEMS NIEUWE SCHEPENCOLLEGE IS KLAAR VOOR DE START

Bijna een maand nadat de gemeenteraadsverkiezingen Maldegems politieke landschap hertekend hebben, stelde toekomstig burgemeester Bart van Hulle het schepencollege voor, dat vanaf januari 2019 het bestuur over Maldegem overneemt. Het nieuwe schepencollege ziet er als volgt uit:

  • BURGEMEESTER: Bart Van Hulle (Open VLD, 53 jaar, zaakvoerder Boomkwekerijen Van Hulle B&C) wordt verantwoordelijk voor het Algemeen Beleid en Coördinatie, Strategische Planning en Bestuurlijke Organisatie, Brandweer, Politie en Volksgezondheid.
  • EERSTE SCHEPEN: Nicole Maenhout (N-VA, 54 jaar) wordt bevoegd voor Industrie, Land- en tuinbouw, Ruimtelijke Ordening en Cultuur.
  • TWEEDE SCHEPEN: Peter Van Hecke (Open VLD, 54 jaar, uitgever van het lifestyle magazine "Accent") wordt belast met Lokale Economie, ICT, Toerisme en Feestelijkheden.
  • DERDE SCHEPEN: Rudi De Smet (N-VA, 66 jaar, gepensioneerd) wordt schepen van Burgerlijke Stand, Milieu, Duurzaamheid, Klimaat en Dierenwelzijn.
  • VIERDE SCHEPEN: Jason Van Landschoot (Open VLD, 44 jaar, directieattaché bij Pairi Daiza) wordt verantwoordelijk voor Openbare Werken, Mobiliteit en Gemeentelijk Patrimonium.
  • VIJFDE SCHEPEN: Glenn Longeville (Open VLD, 35 jaar, zaakvoerder van Miglenn bvba) wordt schepen voor Jeugd, Sport, Onderwijs en Ontwikkelingssamenwerking.
  • Marleen Van den Bussche (Merlaan, 60 jaar, uittredend burgemeester en gewezen OCMW-voorzitter) wordt voorzitter van het Sociaal Comité en is ook bevoegd voor Financiën, Maatschappelijk Welzijn en Sociale Zaken.

WERKEN AAN FIETSBRUG BEGINNEN AL IN NOVEMBER

Vermoedelijk vanaf half maart 2019 zullen de voetgangers en fietsers de vaart tussen Balgerhoeke en Adegem over de nieuwe fietsbrug kunnen oversteken.

Na een controle, waarbij betonrot werd vastgesteld, werd eind 2016 de fietsbrug over het Schipdonkkanaal voor het verkeer afgesloten. De dienst Vlaamse Waterwegen, die de bruggen beheert, dacht er aanvankelijk aan om de fietsbrug te herstellen. Later werd beslist om het brugje te vernieuwen.

Omdat zowel de fietsbrug als de grote brug op de inventaris van het onroerend Erfgoed staan moest eerst nagegaan worden aan welke diensten er voor de vervanging van de fietsbrug advies moest gevraagd worden. Het volgen van die verplichte administratieve weg heeft veel tijd in beslag genomen. Nu is alles klaar.

Hoewel minister Ben Weyts (N-VA) vorige maand, op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman (VD&V), nog antwoordde dat de werken aan de fietsbrug begin 2019 zouden starten, liet de Dienst Vlaamse Waterwegen ons weten dat de werken al in de week van 19 november zullen aangevat worden.

In een eerste fase wordt de fietsbrug ontmanteld en afgebroken. Dan komt er een nieuwe laag beton op het rooster van de fietsbrug. Als het beton is uitgehard kan de nieuwe fietsbrug worden opgebouwd.

Verwacht wordt dat de werken tot na de krokusvakantie van 2019 zullen duren. In de periode dat de fietsbrug wordt afgebroken (tussen 28 en 30 november) en opnieuw wordt opgebouwd (van 4 tot 7 maart) zullen ook de grote brug en het jaagpad voor alle verkeer (ook fietsers en voetgangers) worden afgesloten.

65-JARIGEN VAN DE KRUIPUIT EN OOSTWINKEL ROND DE FEESTTAFEL

65-JARIGEN VAN DE KRUIPUIT EN OOSTWINKEL ROND DE FEESTTAFEL

Afgelopen donderdag schoven de mensen die in 1953 geboren zijn en die school liepen op de Kruipuit of in de Meisjesschool in Oostwinkel, voor de derde maal samen de voeten onder de feesttafel. Dit jaar hadden zij afspraak in Huize De Baere.

Vijftien jaar geleden ging het initiatief voor de eerste reünie uit van Rita Van de Walle, Denise Matthys, Linda Vervynck en Johan Foré. Het was toen duidelijk dat hun leeftijdsgenoten op een dergelijke reünie zaten te wachten: de inschrijvingen kwamen vlot binnen en het werd een geslaagd feest.

Er werd toen geopperd dat er 10 jaar later een nieuwe reünie moest komen. Dat gebeurde ook. Tijdens dat feest werd afgesproken dat men dit keer geen 10 maar slechts 5 jaar zou wachten om een volgende reünie te organiseren - een voorstel dat op algemene instemming kon rekenen.

De werkgroep van het eerste uur heeft opnieuw voor een goede organisatie en een gezellig feest gezorgd... en de volgende afspraak is in 2023!

ODE AAN OSCAR PLUSMANS

ODE AAN OSCAR PLUSMANS
Voor Els Van Belleghem was haar kat meer dan een gewoon huisdier. Daarom heeft zij van haar eerste gedichtenboek een ode aan Oscar Plusmans gemaakt.

Vorige week vrijdag (9 november) stelde Els Van Belleghem haar eerste gedichtenboek voor. Het gedichtenboek is een ode aan haar in maart overleden poes Oscar Plusmans.

Nadat ze als maatschappelijk assistente een opleiding copywriter had gevolgd maakte Els een carrièreswitch. In november 2015 was er nog een extra ondersteuning van haar echtgenoot, Filip Meutermans, nodig voordat Els haar eerste gedicht op papier zette.

MUZE
Els schrijft haar gedichten op rijm doorgaans in de voormiddag. Dan wordt haar geest nog niet beïnvloed door de alledaagse beslommeringen. Als inspiratiebron voor haar gedichten heeft Els de foto van een kat en de bijhorende tekst die door Veronique Puts (auteur, illustratrice en fotografe) iedere dag op facebook wordt geplaatst. Daarnaast had ze ook nog haar kat als haar muze.

Die kat had al veel roepnamen, tot Els in haar oog een plusteken zag. Vanaf dat moment werd de kat "Oscar Plusmans". Toen Els en Filip in november 2016 te horen kregen dat zij hun kinderwens definitief moesten opbergen maakten zij een moeilijke periode door. Toen heeft Oscar Plusmans zich als een soulmate van Els ontpopt: hij troostte haar als zij een dipje had en hield zich rustig afzijdig als zij zich goed voelde.

BOEK
Toen Els al een behoorlijke stapel gedichten had samengeschreven overwoog ze, daarbij aangemoedigd door haar echtgenoot en door vrienden uit het Kattencafé in Brugge, om een gedichtenboek uit te geven. Ze maakte een eerste selectie voor haar boek toen in februari van dit jaar de dierenarts slecht nieuws had voor Oscar Plusmans: hij had een niet-behandelbare tumor.

Om hem uit zijn lijden te verlossen hebben Els en Filip hem op 15 maart laten inslapen. Els heeft alle geselecteerde gedichten voor haar eerste boek aan de kant gelegd. Het stond voor haar vast dat haar eerste gedichtenboek een ode aan haar Oscar Plusmans moest worden.

Zij heeft de meest aansprekende gedichten over Oscar en zijn eigenschappen uit haar stapel geselecteerd en ze in het gedichtenboek "Oscar Plusmans" bijeengebracht. Ieder gedicht wordt begeleid met een foto van Oscar, die door de echtgenoot van Els werd genomen.

Praktisch: Het gedichtenboek Oscar Plusmans kost 20 euro (+ 5 euro) verzendingskosten en kan besteld worden bij els@verzinsels.be. Het bedrag voor het boek en de verzendingskosten kan gestort worden op het rekeningnummer BE15 7310 4394 6530. BIC KRED BB BB

KERSTCONCERT IN DE SINT-ADRIANUSKERK

Nadat vorig jaar Dana Winner samen met het kinderkoor van de VBS De Papaver voor extra kerstsfeer zorgde in de Sint-Adrianuskerk in Adegem komen dit jaar Christoff, Lindsay en Scarletta (kinderkoor van Scala) Adegem in de kerstsfeer onderdompelen.

Naast de typische kerstliederen zal het publiek in de Sint-Adrianuskerk ook kunnen genieten van eigen nummers van Christoff en Lindsay.

Het kerstconcert gaat door op zondag 23 december om 19u30. Kaarten kosten 40 euro en kunnen besteld worden bij blommevic@hotmail.com of via het nummer 497 02 16 35.

KERSTMARKT IN DEN HOOGEN PAD

KADOE, het activiteitencentrum van de vzw De Vierklaver, organiseert op zaterdag 8 december tussen 14 en 18 uur zijn jaarlijkse kerstmarkt in Den Hoogen Pad.

Tijdens die kerstmarkt biedt KADOE de producten te koop aan die hun ateliers in de Krommewege worden gemaakt.

Naast KADOE hebben ook KVLV, AVT, Chokka, KLJ, Biobox, Landelijke Gilde, Melanie Savat, Fracarita, Johan Sesselle en Maria Sesselle hun plaatsje op de kerstmarkt.