www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Veertiende jaargang - nį 733 - Week 50 : van 10 tot 16 december 2017

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

DOPJES SPAREN MET
VBS DE PAPAVER

DOPJES SPAREN MET DE VBS DE PAPAVER
Om een leeftijdsgenootje aan een blindengeleidehond te helpen, organiseren de leerlingen van het zesde leerjaar van de VBS de Papaver dopjes in. Zij vragen uw medewerking.

Toen een leerlinge van de VBS De Papaver hoorde dat een kennis van haar blind wordt en in de nabije toekomst een blindengeleidehond zal nodig hebben, stond het voor haar vast dat zij en haar klasgenoten moesten mee helpen om de opleiding van de blindengeleidehond te financieren.

De leerlingen van het zesde leerjaar van De Papaver moeten in het kader van hun godsdienstlessen een engagement aangaan. De leerlingen vonden dat het helpen van de financiering van een blindengeleidehond hun engagement zou worden.

Uit hun zoektocht naar informatie over de opleiding van een hond tot blindengeleidehond leerden zij dat zo een opleiding ongeveer 25.000 euro kost. De helft daarvan wordt betaald door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De rest moet door de persoon die de hond nodig heeft betaald worden.

Uit kontakten met "Vrienden der Blinden" uit Koksijde die puppy's tot blindengeleidehonden opleiden, onthielden de leerlingen dat de mensen die een blindengeleidehond nodig hebben hun deel van de kosten of een deel ervan konden verdienen door plastiek dopjes in te zamelen.

ACTIE
Met instemming en medewerking van de directie en de leerkrachten zijn de leerlingen van het zesde leerjaar gestart met een inzameling van plastiek dopjes.

Omdat 1kg dopjes 30 eurocent oplevert en er 77,5 ton dopjes nodig zijn om het persoonlijk aandeel in de kosten van de opleiding te financieren begrepen de leerlingen dat zij met de dopjes die zij inzamelen geen groot bedrag bijeen zullen krijgen. Daarom doen zij een beroep op de bevolking om samen met hen dopjes in te zamelen.

Op de twee locaties van De Papaver in Adegem Dorp staat een ton waarin de dopjes kunnen gedeponeerd worden. Wie dopjes inzamelt maar ze zelf niet naar de school kan brengen kan altijd een van de leerlingen aanspreken om hun dopjes mee te nemen naar de ton.

Wie aan de actie wil meewerken moet er rekening mee houden dat bij het inzamelen kroonkurken, kurken, deksel met karton, blik, harde plastics, metaal, batterijen en papier niet aanvaard worden.


LOUIS DE ROO OP BEZOEK
BIJ GBS DE KRUIPUIT

LOUIS DE ROO OP BEZOEK BIJ DE GBS DE KRUIPUIT
Dinsdagmiddag was Louis De Roo ondanks zijn drukke agenda een uurtje te gast bij de leerlingen van de GBS De Kruipuit.

Dat de leerlingen in de ban zijn van Louis De Roo, die doordrong tot in de kwartfinale van The Voice van Vlaanderen die op vrijdagavond op VTM werd uitgezonden, was dinsdag duidelijk te merken toen Louis op de Kruipuit over de speelplaats wandelde: "Van zodra de leerlingen hem opmerkten was de concentratie op de les weg", klonk het bij verschillende leerkrachten.

"Wij zijn een school die de talenten van de leerlingen aanmoedigt maar ook een school die mensen buiten de school met talenten aanmoedigt en ondersteunt. Toen wij hoorden dat Louis De Roo aan The Voice Van Vlaanderen deelnam en de eerste schifting had overleefd, stond onze school als een man achter onze Adegemse deelnemer", vertelde juffrouw Sabine FranÁois die Louis en zijn familie kent en mee aan de basis lag van het bezoek van Louis aan de school.

LOUIS DE ROO OP BEZOEK BIJ DE GBS DE KRUIPUIT
De directie en de leerkrachten gingen graag samen met Louis op de foto.

Louis voelde zich op zijn gemak tussen zijn jonge fans die op de speelplaats zijn naam met brandende kaarsjes hadden gevormd. Het was er een gezellige drukte maar het werd stil op de speelplaats toen Louis zijn gitaar naam en een van zijn nummers bracht. Daarna nam hij de tijd om op de vragen van zijn fans te antwoorden.

Dat Louis de kwartfinales niet heeft overleefd is niet alleen jammer voor hem maar ook voor de leerlingen van De Kruipuit: hij had hen beloofd dat hij, als hij de halve finales haalde, terug naar de school kwam om er een miniconcert te geven.

Louis die van zijn vermaarde muziekschool in Liverpool de tijd had gekregen om aan The Voice Van Vlaanderen deel te nemen, zal nu zijn opleiding in Engeland verderzetten.


NU AL OPMERKINGEN OVER DE
VERNIEUWING IN DE VERBRANDEN BOS

AL OPMERKINGEN OVER DE VERNIEUWING IN DE VERBRANDEN BOS
Zo zal het wegdek van de Verbranden Bos er in de breedte uitzien als over de totale lengte de nieuwe riolering en het wegdek zijn aangelegd.

Tijdens de aanleg van de nieuwe riolering en het nieuwe wegdek op de Spanjaardshoek en 't Kruisken werd ook al in een klein deel van de Verbranden Bos de nieuwe riolering en het nieuwe wegdek (behalve de bovenlaag) aangelegd. Ook het fietspad moet er nog komen.

Momenteel wordt ook het dossier voor de afwerking van de rest van de Verbranden Bos, een deel van de Kallestraat en de Zandakkers voorbereid. Over de komst van het nieuw fietspad is iedereen tevreden. Over de breedte van het nieuw wegdek zijn de mening verdeeld.

Volgens sommige reacties op facebook zal het wegdek met zijn 3,5m niet breed genoeg zijn om 2 lichte vrachtwagens elkaar te laten kruisen en in de Verbranden Bos zijn vrachtwagens tot 3,5 ton toegelaten.

Als er tussen het wegdek en het fietspad aan de ene kant en de gracht en het wegdek aan de andere boompjes of beplanting komt zullen volgens verschillende chauffeurs regelmatig chauffeurs op een oprit van een woning moeten uitwijken om een voertuig uit de ander richting door te laten.

De mensen zullen hun zegje kunnen doen tijdens de volgende infoavond.


't FOLKLOORKE BAKTE
PANNENKOEKEN IN DE KASTELEIN

't FOLKLOORKE BAKTE PANNENKOEKEN IN DE KASTELEIN
Het was zondag druk in de keuken van de Kastelein: er moesten meer dan 300 pannenkoeken gebakken worden.

De wegen van carnavalisten en vrienden van 't Folkloorke leidden vorige week zondagnamiddag naar De Kastelein in Oostwinkel. 't Folkloorke organiseerde daar zijn jaarlijkse pannenkoekennamiddag.

Toen in de vroege namiddag de eerste verse pannenkoeken werden geserveerd wisten ze in de keuken dat er die namiddag nog meer dan 300 de keukendeur zouden uitgaan.

't Folkloorke beschikt over een team dat er voor zorgde dat iedereen die naar de Kastelein kwam niet lang moest wachten op zijn pannenkoeken. Het werd zoals de vorige jaren een gezellig drukke namiddag.


TOT OP HET BOT: APERITIEFGESPREK
MET MARIT VANDENBRUAENE

Op uitnodiging van Het Davidsfonds en de Gezinsbond is Marit Vandenbruaene zondag 17 december de centrale gast tijdens het aperitiefgesprek dat om 10u15 begin in de cafetaria van Den Hoogen Pad.

Wie Mevr. Vandenbruaene ziet en hoort zingen in het Gemengd koor Canticorum zal er niet bij denken dat zij menselijke resten en begravingssporen onderzoekt die aangetroffen worden bij archeologische opgravingen.

Mevr. Vandenbruane, die afkomstig is uit Gent maar in Adegem woont, is fysisch antropologe. Zij was nauw betrokken bij verschillende archeologische opgravingen in Vlaanderen en werkte ook samen met het identificatieteam van de federale politie. Het afgelopen jaar nam ze deel aan de archeologische opgravingscampagne in Zonnebeke rond (de 3de Slag om Ieper tijdens WO I).

Tijdens het aperitiefgesprek neemt Mevr. Vandenbruaene haar publiek mee naar een wereld die veel geheimen blootlegt. Het aperitiefgesprek bijwonen kost 6 euro (4 euro voor houders van een Davidsfonds Cultuurpas en voor leden van de Gezinsbond).

Inschrijven kan via piet.blommei@gmail.com, telefonisch op het nummer 050-71.43.57 of via info@adegem.davidsfonds.be.


DE SPEELPLAATS WORDT
GROENER EN FRUITIGER

DE SPEELPLAATS WORDT GROENER EN FRUITIGER

De speelplaats van de VBS De Papaver achter het oud-gemeentehuis zal er in de toekomst groener en fruitiger uitzien, niet alleen door de groene tapijtjes die op de speelplaats liggen, maar ook door de bomen die er geplant zijn. Die bomen zorgen in de toekomst niet alleen voor meer groen maar ook voor vers fruit.


OKRA ADEGEM HULDIGDE ZIJN
JUBILERENDE ECHTPAREN

OKRA ADEGEM HULDIGDE ZIJN JUBILERENDE ECHTPAREN

Woensdagnamiddag waren alle leden van OKRA Adegem die in 2017 hun gouden, diamanten of briljanten huwelijksjubileum hebben gevierd in de cafetaria van den Hoogen Pad uitgenodigd op de koffie en gebak.

Het ging om De briljanten paren Adriana Meerschaut- Michel Hillaert en Nelly Hauwenhuyse - Gerardus de Vos, de diamanten paren Cecile Van Loo - Willy Van den Bossche, Rosette Schelstraete - Gilbert Van Landschoot, de gouden paren Mariette Buysse - Willy Sesselle, Rosa Haellvoet - Antoine Van De Velden, Rita D'Hoore - Romanus Van Canneyt, Agnes Timmerman - Robert Veirman en Paula Sierens - Marnix Pauwels.

Naast de koffie en het gebak was er voor ieder jubilerend paar ook nog een attentie. Wie niet aanwezig kon zijn op de namiddag krijgt zijn attentie thuisbezorgd.


MALDEGEM VERLAAGT
PERSONENBELASTING

Voor de tweede maal tijdens deze bestuursperiode verlaagt de CD&V - Groen meerderheid de aanvullende belasting op de personenbelasting (ABP).

Bij het begin van de bestuursperiode daalde de APB van 8% naar 7,5%. Daarnaast kwam er een verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 300 punten. Nu daalt ze van 7,5% naar 6,9% en komt er geen verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Volgens Piet Vercruysse en Malik Weyns, de voorzitters van CD&V en Groen, is de tweede daling van de APB mogelijk dankzij het strak financieel beleid dat de afgelopen jaren gevoerd werd. Zij verwijzen naar de verkoop van oude en energieverslindende gebouwen waardoor er minder energiekosten moesten betaald worden en er geld binnenkwam waardoor er voor investeringen niet geleend moest worden.

De beide voorzitters wezen er ook nog op dat de schulden van de gemeente tijdens deze bestuursperiode met meer dan 1/3 gedaald zijn. Daardoor moet de gemeente ook minder interesten betalen.


RAAD VAN STATE VERNIETIGT BELASTING
OP ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID

Toen de CD&V - Groene meerderheid het eerste jaar van de bestuursperiode de belasting op de economische bedrijvigheid invoerde kondigde Bart Van Hulle (Open VLD) aan dat hij zich met alle wettelijke middelen tot bij de Raad van State (RvS) zou inzetten om die belasting ongedaan te laten maken.

Bart Van Hulle heeft nu de uitspraak van de RvS. Volgens de heer Van Hulle verklaart de RvS de belasting onwettig en moet de gemeente Maldegem aan de bedrijven, handelszaken en vrije beroepen die de belasting op economische bedrijvigheid voor 2014 hebben betaald alles terug betalen. Dat zou volgens zijn berekening (met interesten) op 700.000 euro komen.

In een eerste reactie wijst schepen van financiŽn Frank Sierens (CD&V) er op dat de RvS de belasting onwettig verklaart omdat er een verschil in aanslag is tussen mensen met een economische bedrijvigheid die in Maldegem wonen (en die minder betalen omdat ze al APB) betalen) en zij die niet in Maldegem wonen.

Schepen Sierens wijst er in zijn reactie nog op dat in het verleden het Hof van Cassatie nog geoordeeld had dat inwoners van buiten de gemeente zwaarder mochten belast worden dan mensen die in de gemeente wonen. Met hun juridisch adviseur zal het schepencollege nu nagaan welke stappen er moeten ondernomen worden.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home
 
Onze bezoekers in kaart