Adegems Nieuws

De Week van Pol Veirman

Vijftiende jaargang - n° 764 - Week 29 : van 15 tot 21 juli 2018 Archief…

AVONDMARKT VERLOOR VAN WERELDBEKER VOETBAL

AVONDMARKT VERLOOR VAN WERELDBEKER VOETBAL
Aan de aanwezigheid van het aantal gemeenteraadsleden en kandidaten was het dinsdagavond bij de opening van de avondmarkt te zien dat er gemeenteraadsverkiezingen op komst zijn.

Behalve de grijze dinsdag verliep Adegem kermis, die dit jaar zeer vroeg viel, onder een stralende zon. Vooral voor de avondmarkt was het echter jammer dat de kermis samenviel met de wereldbeker voetbal: er was dinsdagavond een wedstrijd van de Rode Duivels, waardoor veel ingeschreven standhouders afhaakten. De avondmarkt die op andere jaren een massa volk trok moest het dit jaar met veel minder stellen.


Vanessa Shinitor en Dirk Bauters bezorgden de senioren in den Hoogen Pad een gezellige kermisnamiddag.

Op vraag van senioren verving het feestcomité zijn maandagnamiddag met muziek en dans voor de senioren in Den Hoogen Pad door een optreden van Vanessa Shinitor en Dirk Bauters. De mensen die er waren hebben van de namiddag genoten.

Naast de activiteiten die door het feestcomité werden georganiseerd waren er tijdens het kermisweekend ook nog verschillende activiteiten die door de horecazaken werden georganiseerd.

KLJ VIERDE VERJAARDAG MET EEN EETFESTIJN EN EEN SPORTFEEST

KLJ VIERDE VERJAARDAG MET EEN EETFESTIJN EN EEN SPORTFEEST
KLJ Adegem presteerde niet alleen sterk op zijn sportfeest, het zette ook nog een puike organisatie neer!

Tien jaar geleden verdween met de Chiromeisjes de laatste jeugdbeweging in Adegem. Jongeren die bij een jeugdbeweging wilden aansluiten moesten naar Maldegem, Kleit of Eeklo uitwijken.

Negen jaar geleden hebben enkele Adegemse jongeren, in samenwerking met de KLJ-leiding van het verbond, een KLJ-afdeling opgericht in Adegem. Vorig weekend vierde die afdeling haar 9de verjaardag. Op vrijdagavond liep in de Vulderstraat de feesttent vol voor een eetfestijn.

Op zondag stond er een groot sportfeest op het programma. Er schreven 28 verenigingen van het verbond in voor deze sportieve happening. Meer dan 2000 jongeren namen deel aan het sportfeest en enkele duizenden toeschouwers hebben van het spektakel genoten.


De vendeliers en de wimpeliers zorgden tijdens het sportfeest voor prachtige shows.

Een sportfeest bestaat uit vendel- en wimpelzwaaien, dansen, touwtrekken en loopwedstrijden. Het waren de nummers met de vendels en wimpels die voor het mooiste spektakel zorgden. Het samen met alle afdelingen in uniform op het binnenterrein verschijnen en samen dansen onderstreepte de eenheid tussen de verschillende afdelingen.

Het sportieve spektakel kwam van de loopnummers, waarbij de afdelingskilometer een bijzonder nummer was. Het sportfeest waar zowel de deelnemers als het publiek van genoten hebben bewees dat de KLJ-leden goed sportief getraind zijn en goed kunnen samenwerken.

GEORGES EN GEORGETTE VIERDEN HUN DIAMANTEN HUWELIJKSJUBUILEUM

GEORGES EN GEORGETTE VIERDEN HUN DIAMANTEN HUWELIJKSJUBUILEUM
Tijdens de viering van hun diamanten huwelijksjubileum in Gasthof St. Marie kregen Georges Coppens en Georgette Goethals het bezoek van een delegatie van het college van burgemeester en schepenen.

Alvorens het gemeentelijk geschenk te overhandigen aan de jubilarissen herinnerde schepen van Burgerlijke Stand Annelies Lammertyn aan het drukke beroepsleven dat Georges en Georgette achter de rug hebben en de sociale geëngageerdheid van Georgette.

Nu genieten zij beiden van een welverdiende rust en hopen dat nog jaren te kunnen doen.

MONICA WAS DE MOOIST VERKLEDE SUPPORTER

Omdat ze alle wedstrijden van de Rode Duivels in Café 't Kruisken heeft gevolgd en daarbij ook nog als supporter origineel was uitgedost ontving Monica zaterdagnamiddag tijdens de rust van de Kleine finale een attentie.

Ook voor de wedstrijd voor de derde en vierde plaats op de wereldbeker zakten de supporters van de Rode Duivels af naar café 't Kruisken. Maandagavond om 18 uur wordt het juiste gewicht van de replica van de wereldbeker bekendgemaakt en volgende week zondag worden de prijzen uitgereikt.

POP-UP KINDERBOERDERIJ "DEN DOORN" OPENDE HAAR DEUREN

POP-UP KINDERBOERDERIJ "DEN DOORN" OPENDE HAAR DEUREN
De pony en de geitjes laten zich al graag aaien in hun nieuwe omgeving.

Kinderen die van dieren houden kunnen alleen of met hun ouders op bezoek gaan bij Maldegems eerste Pop-Up kinderboerderij "Den Doorn" in de Urselweg 116b. Het initiatief gaat uit van de familie de Pauw-de Morais.

Jan en Rute hebben in de Urselweg hun paardenfokkerij Den Doorn. Jan kweekt niet alleen springpaarden, maar leidt ze ook op om aan jumpings deel te nemen. Met zijn paarden in opleiding neemt hij vooral deel aan jumpings in België. De afgelopen jaren hebben al enkele paarden uit de Stal Den Doorn hun weg gevonden naar eigenaars in onder meer Amerika en Canada en zij nemen deel aan internationale jumpings.

RUIMTE
"Wij zijn dierenliefhebbers. Naast de paarden die wij beroepshalve hebben, lopen er hier ook konijnen, cavia's, een pony, ezels, geiten en voorlopig een dwergkangoeroe rond. Straks komt er een tweede bij.

Rute en ik spelen al een paar jaar met het idee om ook kinderen te laten mee genieten van onze neerhofdieren. Het is pas de laatste maanden dat onze ideeën concrete vormen hebben aangenomen", vertelde Jan ons een week voor de opening van de Pop up kinderboerderij Den Doorn.

De afgelopen weken hebben Jan en Rute de terreinen naast hun accommodatie voor de paarden in compartimenten ingedeeld. De dieren kregen een nieuw onderkomen in die compartimenten. Tussen de compartimenten is een wandelpad voor de bezoekers aangelegd.

"Zowel de indeling als de afsluitingen hebben wij zelf gemaakt. Voor de veiligheid werden de afsluitingen van de compartimenten hoog gemaakt. Er zijn in die afsluitingen wel een aantal ruimtes gelaten waardoor de kinderen de dieren kunnen aaien", vulde Rute haar partner aan.

GRATIS
Sedert vrijdag 13 juli is Pop-Up kinderboerderij Den Doorn open en de toegang is gratis. "Voor de eerste 4 maanden hebben wij bewust voor een Pop-Up formule gekozen. Daarvoor zijn geen bijzondere vergunningen nodig. Tijdens die maanden krijgen wij tijd om te leren. Afhankelijk van het succes zullen wij beslissen of de kinderboerderij een definitief karakter krijgt. In bevestigend geval zullen wij de nodige vergunningen aanvragen en wordt de tent waarin de kinderen en hun ouders nu ontvangen worden vervangen door een vaste constructie" besloot Jan hun verhaal.

Tijdens de maanden juli en augustus verwachten Jan en Rute vooral ouders met hun kinderen. Vanaf september verwelkomen zij ook graag klassen. De drankjes en ijsjes die de bezoekers tegen democratische prijzen kunnen gebruiken komen vooral uit automaten. Omdat de kinderboerderij op enige afstand van de Urselweg ligt werd er op het terrein voor de kinderboerderij een ruime fietsenstalling en een parking voor auto's voorzien.

Wie meer informatie wil over Stal den Doorn of Pop-Up kinderboerderij Den Doorn kan terecht op het nummer 0495 79 05 61.

ZWEMVERBOD IN DE SPAARBEKKENS WEGENS AANWEZIGHEID VAN BLAUWALGEN

ZWEMVERBOD IN DE SPAARBEKKENS WEGENS AANWEZIGHEID VAN BLAUWALGEN
Sedert enkele dagen staan er aan de beide spaarbekkens in de Baaikensedestraat borden met "Verboden voor mens en dier om in aanraking te komen met het water in de spaarbekkens".

Eind vorige maand werd er vastgesteld dat er een groen-blauwe film op het wateroppervlak in de spaarbekkens in de Baaikensedestraat drijft. Onderzoek heeft uitgewezen dat blauwalgen verantwoordelijk zijn voor de blauw-groenfilter.

Het is niet de eerste maal dat de Maldegemse spaarbekkens te maken krijgen met blauwalgen: die algen halen de zuurstof uit het water, wat vissterfte tot gevolg kan hebben.

De spaarbekkens worden beheerd door de provincie Oost Vlaanderen. Daar wordt momenteel onderzocht om welke soort blauwalgen het gaat. Sommige van die soorten ontwikkelen een stof die schadelijk kan zijn voor mens en dier.

De klachten bij mensen die met blauwalgen in contact komen variëren van hoofdpijn, ernstige zwelling van de oogleden, irritatie van slijmvliezen, huidirritatie, misselijkheid, diarree tot koorts.

Honden kunnen ernstig ziek worden door het drinken van water met blauwalgen of door zich na het zwemmen droog te likken. Daarom is het tot nader order verboden te zwemmen in de spaarbekkens.

De kans dat ook vijvers uit de omgeving van de spaarbekkens last krijgen van blauwalgen is niet uitgesloten. Volgens de gemeente en het provinciebestuur is het moeilijk om blauwalgen, die bij warm weer vooral in stilstaand water voorkomen, te bestrijden. De toestand wordt door beide besturen op de voet gevolgd.