Adegems Nieuws

De Week van Pol Veirman

Zestiende jaargang - nį 791 - Week 4 : van 20 tot 26 januari 2019 Archief…

GEEN EREPLAATS VOOR EMIEL VESTRYNGE NA STERK B.K.

GEEN EREPLAATS VOOR EMIEL VESTRYNGE NA STERK B.K.
In Kruibeke reed Emiel Verstrynge een sterk Belgisch kampioenschap. Pech hield hem van een plaats dicht bij het podium.

Vorige week zaterdag vertrokken 72 supporters vanuit cafť 't Lapperken met de bus naar het BK veldrijden in Kruibeke om er bij de junioren Emiel Verstrynge aan te moedigen. Emiel, die al een sterk seizoen achter de rug had, wou zich ook op het BK tonen.

Hij moest van op de derde rij starten - dat betekende dat hij al onmiddellijk in het gedrum terecht kwam. Toch overleefde hij de start zeer goed: hij slaagde er zelfs in om al van bij de start enkele plaatsen naar voor te schuiven.

Terwijl er vooraan duchtig de pees opgelegd werd, maakte ook Emiel indruk. Hij kon enkele concurrenten ter plaatse laten en reed op een relatief kleine afstand van de leiders. Toen schoof hij op een van de schuine stroken een eerste maal naar beneden. Daardoor verloor hij verschillende plaatsen en tijd.

Emiel is niet de sporter die bij een eerste tegenlag het kopje laat hangen. Hij probeerde snel zijn draai terug te vinden en ging op zoek naar een plaats binnen de top tien. In zijn achtervolging liep hij tegen een tweede schuiver aan. Die had ergere gevolgen: zijn derailleur raakte tussen zijn ketting.

Er zat voor Emiel niets anders op dan bijna een halve ronde te lopen tot aan de materiaalpost. Dat kostte hem niet alleen tijd en plaatsen maar ook veel energie. Eens hij een andere fiets had begon hij van rond de 25ste plaats aan het laatste deel van de wedstrijd.

Onder de aanmoedigingen van zijn supporters heeft hij er nog eens alles uitgeperst en hij eindigde nog op de 14de plaats.

Emiel heeft zaterdag niet alleen indruk gemaakt op zijn supporters, ook de neutrale toeschouwers waren onder de indruk van zijn prestatie. Terug in 't Lapperken werd de sterke prestatie van Emiel stevig gevierd.

BK's liggen Emiel blijkbaar niet - ook vorig jaar in Overijse zag hij door pech een mooie plaats in rook opgaan...

LEERLINGEN VAN DE VBS DE PAPAVER LEERDEN KRULBOLLEN

LEERLINGEN VAN DE VBS DE PAPAVER LEERDEN KRULBOLLEN
In de boltent van Rosette en Willy ontdekten de leerlingen van het eerste leerjaar van De Papaver het krulbollen.

Ieder jaar trekken juffrouw Conny en juffrouw Christa van de VBS De Papaver enkele uren uit om de leerlingen van het eerste leerjaar in contact te brengen met volkssporten.

Jaarlijks staat er tijdens enkele van die uren een bezoek aan de boltent van Rosette en Willy op Heulendonk op het programma. Daar zien de meeste van de leerlingen voor het eerst een krulbol. Zij waren verrast dat die kleine, ronde dingen zo zwaar wogen.

Samen met de beide juffrouwen legden Rosette en Willy de kinderen uit hoe het krulbollen gespeeld wordt. Daarna mochten de kinderen zelf de krulbollen laten rollen.

ONGERUSTHEID OVER AANGEKONDIGDE WERKEN GROEIT

ONGERUSTHEID OVER AANGEKONDIGDE WERKEN GROEIT
Vanaf de Zeeman tot aan het WZC De Lindeboom krijgt de N9 dit jaar een nieuw wegdek. Ook in de Gentse Steenweg zouden onderhoudswerken voorzien zijn.

Zowel vorig jaar als dit jaar werd aangekondigd dat er in 2019 grote onderhoudswerken zullen uitgevoerd worden aan de N9 tussen de Zeeman (Adegem) en het WZC de Lindeboom (Maldegem). Er komt een laag asfalt boven op het beton.

Vorig jaar raakte ook bekend dat er dit jaar ook langs de Gentse Steenweg onderhoudswerken zullen uitgevoerd worden. Het klonk toen dat die werken voorrang zouden krijgen op de werken langs de N9.

Omdat van officiŽle zijde behalve de bevestiging van de werken nog geen verdere informatie over de weken en de mogelijke omleidingen gegeven werd, groeit de onrust bij zowel de mensen die langs de N9 en de Gentse Steenweg wonen als zij die er regelmatig doorrijden.

Vooral over de bereikbaarheid van onder meer het tankstation worden verschillende geruchten verspreid. Van officiŽle zijde hebben de uitbaters nog niets concreets gehoord.

Van schepen van Openbare Weken Jason Van Landschoot (Open VLD) kregen wij de verzekering dat hij, van zodra hij concrete informatie heeft van het Agentschap Wegen en Verkeer, dat ook aan de bevolking zal meedelen.

VZW MEETJESLAND-MOLDAVIË OP ZOEK NAAR 80 FIETSEN

VZW MEETJESLAND-MOLDAVIE OP ZOEK NAAR 80 FIETSEN
Wie een fiets in goede staat heeft die hij kan missen kan die afleveren bij Paul Goemaere en Elena Dragan in de Gentse steenweg. Zij zorgen er met de VZW Meetjesland-MoldaviŽ voor dat die fietsen bij een school in Ialoveni (MoldaviŽ) terechtkomen.

Paul Goemaere was destijds een van de oprichters en voorzitter van de VZW 't Drempeltje, dat zich inzette voor de zwakkeren in onze regio. Toen in 1989 de omwentelingen in RoemeniŽ op gang kwamen werd het voor ons West-Europanen pas duidelijk hoe groot de armoede daar was.

't Drempeltje wijzigde zijn statuten, zodat het ook kon meewerken aan de hulpverlening aan RoemeniŽ. Zo kwam Paul in RoemeniŽ in contact met Elena Dragan, die daar hetzelfde werk deed als Paul hier. Nu doen zij samen vanuit de Gentse Steenweg en met de VZW Meetjesland-MoldaviŽ aan hulpverlening.

Net als destijds 't Drempeltje is het geven van materiŽle hulp niet de hoofdbezigheid van de VZW. Het bestuur en zijn vrijwilligers zetten projecten op waarbij beroep gedaan wordt op de medewerking van de mensen die hulp nodig hebben. Op die manier bouwen die mensen mee aan de opbouw van een beter leven voor zichzelf.

Naast het opstarten van hulpprojecten werden er worden er ook initiatieven genomen om de kijk op de wereld van de mensen in MoldaviŽ en RoemeniŽ te verruimen. Zo kwamen er uitwisselingen tussen scholen en sportclubs en culturele activiteiten.

FIETSEN
Vorig jaar kregen Paul en Elena van de directeur van de basisschool Ion Creanga uit Ialoveni (MoldaviŽ) te horen dat de bevolking daar zo arm is dat de ouders geen fiets kunnen kopen voor hun kinderen. Daarom is de VZW hier in december gestart met een inzameling van fietsen.

Er worden 80 grote en kleine fietsen gezocht. De VZW heeft een firma die er voor zorgt dat de fietsen op hun bestemming komen.

De fietsen zullen daar eigendom blijven van de school. Zij zullen gebruikt worden om de kinderen wegwijs te maken in het verkeer en om groepsuitstappen te doen.

Wie een fiets wil schenken kan contact opnemen met Paul Goemaere en Elena Dragan op het nummer 0496 07 61 81.

DE KLEIHEUVEL MOET RENOVATIEPLANNEN (TIJDELIJK) OPBERGEN

DE KLEIHEUVEL MOET RENOVATIEPLANNEN (TIJDELIJK) OPBERGEN
Directeur Stefanie Van den Bussche moet om financiŽle redenen de plannen voor de renovatie van het oude Klooster (voorlopig) in de ijskast steken.

Vorig jaar kon De Kleiheuvel in aanwezigheid van de minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V), de nieuwe kleuterafdeling, de polyvalente zaal en het nieuwe sanitair blok in gebruik nemen.

Tijdens die opening kondigde directeur Stefanie Van den Bussche aan dat het volgende bouwdossier de renovatie zou worden van het oud klooster, de bakermat van de school. Die renovatie is nodig omdat er nood is aan extra klaslokalen en administratieve ruimte.

BESLISSING
Vorige week kondigde directeur Van den Bussche aan dat de school een pijnlijke beslissing heeft moeten nemen: het renovatiedossier voor het klooster wordt voorlopig opgeschort.

"Het is momenteel financieel niet haalbaar om de plannen verder uit te werken. Wij krijgen jaarlijks een werkingstoelage van het ministerie van 155.000 €. Hoewel wij een zuinig beleid voerden hebben wij jaarlijks 130.000 € werkingskosten. Daarbij komt nog de 20.000 € voor de aflossing van de lening van ons vorig bouwproject. Er schiet dan nog 5.000 € over voor onvoorziene kosten.

Dankzij schenkingen en onder meer de jaarlijkse sponsorloop krijgen wij wat meer financiŽle ruimte. Die is echter niet voldoende om het nieuwe bouwproject te financieren dat, als wij ook de zolder van het klooster willen renoveren, boven het half miljoen euro zou kosten", rekende de directeur ons voor.

De Kleiheuvel hoopt dat er in onze regio - net als in andere steden en gemeenten - mensen, bedrijven en verenigingen zijn die door schenkingen mee willen werken aan de verdere uitbouw van de school. Die schenkingen kunnen gebeuren via hand- of bankgift of via een notariŽle schenking.

Wie meer informatie wil over de renovatie van het oud klooster en zijn financiering kan contact opnemen met directeur Stefanie Van den Bussche op het nummer 050 71 52 07 of via e-mail (directie@dekleiheuvel.be).

BIBLIOTHEEK
Het opschorten van het renovatiedossier is niet alleen slecht nieuws voor de Kleitse school. Ook de gemeente komt door die beslissing in de problemen.

Het is de bedoeling dat de Kleitse leespost van de bibliotheek een nieuw onderkomen krijgt in het gerenoveerde klooster. Als de renovatie niet kan doorgaan zal de gemeente naar een nieuwe locatie voor haar leespost moeten uitkijken.