Adegems Nieuws

De Week van Pol Veirman

Zestiende jaargang - n° 826 - Week 39 : van 22 tot 28 september 2019 Archief…

ZUSTER MARIA WILLEMS BEZOCHT DE TENTOONSTELLING "DEO GRATIAS"

ZUSTER MARIA WILLEMS BEZOCHT DE TENTOONSTELLING "DEO GRATIAS"
Donderdagnamiddag kreeg Zuster Maria Willems in de benedenverdieping van het gemeentehuis een rondleiding door Eric Verstraete in de tentoonstelling "Deo Gratias".

Nadat er eerder dit jaar in Deinze een overzichtstentoonstelling doorging met de voorstelling van het boek "Deo Gratias" over de orde van de Zusters Maricolen, organiseerde nu ook de werkgroep Maricolen 1663 -2018 onder de leiding van Eric Verstraete een tentoonstelling "Deo Gratias" over de Zusters Maricolen in het gemeentehuis van Maldegem.

In het eerste deel van de tentoonstelling, die op een grote belangstelling kon rekenen, werd stil gestaan bij de Orde van de Zusters Maricolen. In het tweede uitgebreide deel lag de klemtoon op de Zusters Maricolen in Maldegem.

Met foto's en uittreksels uit de kronieken werd een duidelijk overzicht gegeven van de kloosterorde en haar betekenis voor Maldegem.

Veel van de bezoekers van de tentoonstelling herkenden op de foto's zusters bij wie ze vele jaren geleden in de klas zaten.

LAATSTE ZUSTER
Donderdagnamiddag kreeg de tentoonstelling bijzonder bezoek: zuster Maria Willems, de laatste Zuster van de Orde, was er te gast.

Voor Maria Willems is Adegem en Maldegem geen onbekend gebied: zij werd op 4 mei 1932 in Adegem in de Moerwege geboren. Zij liep school in Adegem en daarna bij de Zusters Maricolen in Maldegem.

Nadat zij na haar studies een tijdje had gewerkt trad zij net als haar zuster Gerarda in het Klooster. Zij werd geprofest in 1952 en bracht het grootste deel van haar kloosterleven door in Deinze. Sedert 12 juni 2016 verblijft zij in het WZC St. Jozef in Petegem.

Zij heeft genoten van haar bezoek aan de tentoonstelling. Zij nam haar tijd om alles aandachtig te bekijken en te luisteren naar de uitleg van de heer Verstraete. Ook zij herkende veel mensen op de foto's.

BELANGSTELLING
Zowel de tentoonstelling in Deinze als die in Maldegem hebben de belangstelling gewekt van steden en gemeenten waar er vroeger nog andere vestigingen van de Maricolenorde waren. Mogelijks verhuist een deel van de tentoonstelling van Maldegem tijdelijk naar een andere gemeente.

OPGESCHRIKT DOOR KLEINE EXPLOSIE EN ZANDPLUIM

OPGESCHRIKT DOOR KLEINE EXPLOSIE EN ZANDPLUIM
Op het toekomstig industrieterrein wordt verder gegraven naar bommen en andere munitie uit WO II.

Enkele weken terug werden mensen in de omgeving van het toekomstige industrieterrein opgeschrikt door een kleine explosie en het opstijgen van een zandpluim. Navraag leerde ons dat er opnieuw een bom uit WO II was gevonden die geleid tot ontploffing was gebracht.

Vooraleer te beginnen met de aanleg van het nieuwe industrieterrein tussen de Lekvijverswegel en het Vliegplein heeft Veneco eerst het terrein laten onderzoeken. De kans dat er in de ondergrond van het terrein nog niet ontplofte bommen en munitie uit WO II zaten was namelijk reëel.

De firma REAS Euro uit Riel (bij Tilburg) had daar ruim 200 plaatsen gevonden waar iets verdachts in de grond zat. Op 21 augustus werden de eerste bommen blootgelegd en door DOVO onschadelijk gemaakt. Een week later moest DOVO al terugkeren naar Adegem om opnieuw een bom onschadelijk te maken.

NIEUWE AANPAK
Volgens burgemeester Bart van Hulle zal er in de toekomst niet telkens als er een bom of munitie gevonden worden een beroep worden gedaan op DOVO. Enkel als er iets gevonden wordt dat voor onmiddellijk gevaar zorgt zal DOVO onmiddellijk verwittigd worden.

Nu wordt er op alle verdachte plaatsen gedolven. Het is de bedoeling dat alles op een bepaald tijdstip wordt blootgelegd, zodat DOVO alles in een keer kan opruimen.

Die nieuwe aanpak heeft als voordeel dat er niet telkens er iets gevonden wordt een perimeter moet worden ingesteld en de verdere opgravingswerken moeten worden stopgezet.

Burgemeester Van Hulle verzekerde ons dat de mensen in de omgeving van het toekomstig industrieterrein vooraf zullen ingelicht worden over de opruiming van de bommen en de munitie.

STOETERIJ HIDALGO ZETTE DEUREN OPEN VOOR HET PUBLIEK

STOETERIJ HIDALGO ZETTE DEUREN OPEN VOOR HET PUBLIEK
Aan de reactie van de hond was het duidelijk te zien dat hij genoot van zijn training in het water.

Naar aanleiding van de dag van de landbouw zette de Stoeterij Hidalgo in het Oosteindeken (dat vroeger Westeindeken heette) haar deuren open voor het publiek.

Dat publiek heeft massaal van de gelegenheid gebruik gemaakt om eens een kijkje te komen nemen naar de werking van de stoeterij.

Om verkeersproblemen te vermijden in de smalle straat werd er tijdelijk parkeerverbod ingevoerd en was er voldoende parkeermogelijkheid voorzien in de nabijheid van de stoeterij.

STOETERIJ HIDALGO ZETTE DEUREN OPEN VOOR HET PUBLIEK
Onder een stralende zon werden de eerste basisregels van de jumping aan jonge ruiters aangeleerd.

Bijna doorlopend was er binnen of buiten iets te beleven. Hadden de doorsnee bezoekers vooral oog voor de trainingen in de verschillende disciplines, dan besteedden de meer gespecialiseerde bezoekers meer aandacht aan de manier waarop bij Hidalgo de verzorging en begeleiding van de paarden deskundig wordt aangepakt.

EEN BEETJE MALDEGEM KERMIS IN ADEGEM

EEN BEETJE MALDEGEM KERMIS IN ADEGEM

Met Peter Van Hecke als nieuwe schepen van feestelijkheden, een uitgebreid comité voor Initiatief en een kermisprogramma met heel wat vernieuwing heeft Maldegem genoten van zijn centrumkermis.

Omdat men blijkbaar in Maldegem nog altijd geen zaal heeft die geschikt is om er een seniorennamiddag in te organiseren, werd er voor die namiddag (die nu op donderdag plaatsvindt) uitgeweken naar den Hoogen Pad in Adegem.

Een kleine tweehonderd 55-plussers hebben met het optreden van Tamara en Tom, de muziek van DJ Freddy Lippens en de gebakjes en drankjes een gezellige namiddag beleefd.

MALDEGEM STELDE ZIJN DUURZAME HELDEN VOOR

MALDEGEM STELDE ZIJN DUURZAME HELDEN VOOR
Tijdens de week van de duurzaamheid wil de gemeente Maldegem zijn duurzame helden speciaal in de kijker plaatsen.

Duurzame helden zijn mensen die zich inzetten voor een betere wereld en die vooral oog hebben voor de zwakkeren in de maatschappij.

Tijdens de eerste jaarmarkt stelde schepen Glenn Longeville de duurzame helden voor die door de gemeente, in overleg met de werkgroep Noord- Zuid, werden geselecteerd.

KRINGLOOPWINKEL MEETJESLAND BESTAAT 20 JAAR

Toen twintig jaar geleden de Kringloopwinkel -eerst in Eeklo en later ook in onder meer Adegem, Aalter en Zomergem- een vestiging opende dachten veel mensen dat dit een plaats was waar enkel een bepaald soort mensen zouden naar toe gaan.

Twintig jaar later weet iedereen dat mensen uit alle lagen van de bevolking hun weg naar de kringloopwinkel vinden en dat de kringloopwinkel ook mensen die niet of moeilijk aan de slag raken op de reguliere arbeidsmarkt aan het werk zetten.

De kringloopwinkel Meetjesland stevent tijdens zijn jubileumjaar af op een nieuw record. In de beginjaren werd er per jaar 125.000 kg aan materiaal binnen gehaald. In 2019 stormt de kringloopwinkel af op 1,8 miljoen kilo materiaal.

Dat materiaal wordt allemaal gesorteerd en nagekeken voor het op weg kan gaan voor een volgend leven in de maatschappij.

ADEGEMSE KUNSTENAARS STELLEN TENTOON IN DE SINT-ADRIANUSKERK

Ook dit jaar is kunstschilder Willy Van de Velde al maanden bezig met de voorbereiding van een tentoonstelling die hij tijdens de winterkermis in de St. Adrianuskerk wil laten doorgaan. Hij heeft ondertussen al 18 kunstenaars bereid gevonden om werken tentoon te stellen.

Voor de organisatie van de tentoonstelling kan de kunstschilder rekenen op de medewerking van het Adegemse feestcomité.

De tentoonstelling wordt geopend na de eucharistieviering van zaterdag 12 oktober. Ook op zondag 13 oktober en maandag 14 oktober zullen de kunstwerken tot 18 uur te bezichtigen zijn.