Adegems Nieuws

De Week van Pol Veirman

Zestiende jaargang - nį 808 - Week 21 : van 19 tot 25 mei 2019 Archief…

ADEGEMSE OUD-CHIROLEIDSTERS GENOTEN VAN HUN EERSTE REUNIE

ADEGEMSE OUD-CHIROLEIDSTERS GENOTEN VAN HUN EERSTE REUNIE
De 63 oud Chiroleidsters en een proost keerden vorige week nog eens terug naar de tijd van hun onbezorgde jeugd in Adegem.

De voorbereiding van "Adegems Vier", dat in het kader van "De Warmste week van studio Bru" werd georganiseerd, heeft er voor gezorgd dat enkele oud-leidsters van Chiro Adegem op het idee kwamen om een reŁnie te organiseren. Met een beetje vertraging vierden ze vorig week zaterdag de 50ste verjaardag van de oprichting van Chiro Adegem.

Toen Etienne Notteboom begin 2017 op zoek ging naar medewerkers om Adegems Vier te organiseren stelden enkele van zijn medewerksters van het eerste uur voor om de oud-leidsters van Chiro Adegem aan te spreken om mee te werken.

Tijdens hun zoektocht naar de namen van uitgeweken oud-leidsters ontdekten de oud Chiroleidsters dat het in 2018 50 jaar geleden was dat Chiro Adegem op initiatief van Dorine De Vlieger wed opgericht. Zij werd ook het eerste lid van de nieuwe vereniging.

De belangstelling voor een reŁnie moet bij de meeste van de oud-leidsters groot geweest zijn. Van de 93 oud-leidsters namen er zaterdagavond 63 deel aan de reŁnie. De aanwezigen moesten vaststellen dat er onder de afwezigen ook verschillende vriendinnen waren die al overleden zijn. Naast de oud-leidsters was ook de oud-proost Daniel Mollet op de afspraak.

ADEGEMSE OUD-CHIROLEIDSTERS GENOTEN VAN HUN EERSTE REUNIE
De vijf initiatiefneemsters kregen zaterdagavond veel lof voor het uitwerken van de reŁnie.

GEZELLIG
Voordat ze zaterdagavond in de zaal van de VBS De Papaver de voeten onder de feesttafel staken maakten de oud-leidsters eerst een wandeling door Adegem. Er werd natuurlijk even halt gehouden aan de Chiroboom. Zij die al lang uit Adegem vertrokken zijn waren onder de indruk van de veranderingen die ons dorp de afgelopen jaren heeft ondergaan.

Tijdens het gezellig tafelen werd er teruggeblikt op de mooie herinneringen die Chiro Adegem hen had bezorgd. Er werd ook een vergelijking gemaakt tussen het leven vande hedendaagse jeugd en hun jeugdjaren. Iedereen was het er over eens dat een vergelijking onmogelijk was. Vroeger waren de sociale media er niet om de lange groepsgesprekken en spelnamiddagen onmogelijk te maken. Zij waren er van overtuigd dat zij toen minder mogelijkheden hadden om zich te ontspannen. Daardoor waren de persoonlijke ontmoetingen toen belangrijker dan nu.

Hoe verder de avond vorderde hoe beter de Chirosfeer te proeven was. De initiatiefneemsters hadden zelfs voor samenzang en volksdans gezorgd. Iedereen die er was heeft van de reŁnie genoten. Zij zien een volgende reŁnie over enkele jaren wel zitten.

MARIA EN GEERARD VIERDEN HUN GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM

MARIA EN GEERARD VIERDEN HUN GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM
Ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum werden Geerard Heyndrikx en zijn echtgenote Maria Chavez Daguillar samen met hun familie in het Maldegems gemeentehuis ontvangen.

Maria Chavez Daguillar en haar echtgenoot Geerard Heyndrikx straalden zaterdagvoormiddag toen zij als gouden paar door schepen van Burgerlijke Stand Rudi De Smet in het Maldegemse gemeentehuis werden ontvangen. De schepen liet het aan Marleen Van den Bussche over om terug te blikken op het leven van de jubilarissen.

Maria werd 74 jaar geleden geboren. Zij woonde met haar familie op de hoek van Broekelken en de Waleweg. Dat was toen nog Maldegem. Zij liep wel eerst school in Adegem en daarna bij de Maricolen. Na de studies ging ze eerst aan de slag op het secretariaat van dokter Boelaert. Daarna maakte ze de overstap naar CBRT in Oostkamp dat later Philips werd.

Geerard zag op 20 juli 1944 het levenslicht in het Nederlandse Eede. Hij was zo rustig dat hij bleef slapen terwijl er in zijn omgeving hevig werd geschoten. Studeren deed hij in Eede, Oostburg, Terneuzen en Vlissingen. Daarna wachtte hem nog 18 maanden legerdienst in Ede (Gelderland).

Maria en Geerard leerden elkaar kennen op de Reesinghefeesten. Zij trouwden op 30 april1969 voor de wet en op 1 mei voor de kerk. In 1977 betrokken zij de woning in Broekelken waar ze nu nog wonen. Zij kregen 2 zoons en hebben 4 kleinkinderen om te verwennen. Toen de kinderen geboren werden zette Maria een punt achter haar beroepsloopbaan om voor het gezin te zorgen.

Geerard heeft in gans zij loopbaan maar een werkgever gehad. Bij Dow Chemical in Terneuzen werkte hij onder meer mee aan het intern ECT systeem. Hij was de eerste die voor zijn bedrijf een verbinding maakte met Amerika. Toen hij 60 jaar werd was voor hem de tijd rijp om een punt achter zijn beroepsloopbaan te zetten.

Terwijl Geerard zich zowel plaatselijk als provinciaal verdienstelijk maakte bij KWB en actief was en is bij ROM was ook Maria sociaal en politiek geŽngageerd. Zij was 20 jaar voorzitter van KAV en is nu al 7 jaar voorzitter van Nood Zoekt Troost.

Naast het verwennen van de kinderen en kleinkinderen genieten Maria en Geerard ook graag van een en meerdaagse uitstapjes. Dankzij haar elektrische fiets kan Maria Geerard bij het fietsen blijven volgen. Zij genieten van het leven en hopen dat nog vele jaren samen te kunnen doen.

MARIA EN GEERARD VIERDEN HUN GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM
Schepen De Smet overhandigde het gouden paar het gemeentelijk geschenk.

GERMAINE DE SMET WERD 104 JAAR

GERMAINE DE SMET WERD 104 JAAR

Het was vrijdagnamiddag feest in het Woonzorgcentrum Warmhof in Maldegem. Germaine De Smet die kort voor ze 100 jaar werd naar de afdeling Geel van het Warmhof kwam vierde er vrijdagnamiddag haar 104de verjaardag. Het was feest voor haar haar familie, vrienden en de bewoners van afdeling Geel.

Het gehoor en het zicht van Germaine is met de jaren minder geworden maar ze weet nog alles. Zij geniet nog altijd van haar verblijf in het WZC Warmhof.

NIEUWE BORDEN IN HET BROEKELKEN

NIEUWE BORDEN IN HET BROEKELKEN

Wie vanuit de Canadezenlaan naar Broekelken rijdt ziet op het kruispunt een nieuw bord staan dat aangeeft dat er maar 40 km/u mag gereden worden. De plaatser van het bord verwijdert het bord onmiddellijk als er op de grond officiŽle aanduidingen komen van 50km/u.

NIEUWE BORDEN IN HET BROEKELKEN

Vrijdagvoormiddag stond in het Broekelken aan de inrit naar de speelweide van Dappersbroekelken nog een (onwettig) verkeersbord 40km/u. Nadat de gemeente er een bord "Spelende Kinderen" had geplaatst heeft de plaatser van het verkeersbord zijn bord verwijderd.

GELD VAN JUBILEUMFONDS VOOR 11 11 11 EN ST. VINCENTIUSVERENIGING

GELD VAN JUBILEUMFONDS VOOR 11 11 11 EN ST. VINCENTIUSVERENIGING

Echtparen die hun huwelijksjubileum (vanaf goud) vieren krijgen schriftelijke felicitaties van de gemeente. Zij krijgen ook de vraag of zij ter gelegenheid van hun huwelijksjubileum in het gemeentehuis willen ontvangen worden of een delegatie van het schepencollege thuis willen ontvangen voor een korte plechtigheid.

Jubilarissen die voor geen van deze opties kiezen krijgen van de gemeente de mogelijkheid om het bedrag (50 euro) van het gemeentelijk geschenk dat ze zouden krijgen in het jubileumfonds te laten steken.

Ieder jaar kiest het schepencollege een nationale en plaatselijke organisatie waaraan het bedrag van het jubileumfonds van dat jaar wordt geschonken.

Tijdens een korte plechtigheid in het gemeentehuis werden vorige week dinsdag 2 cheques van het jubileumfonds uitgereikt.

De 11 11 11 actie mocht een cheque van 500 euro in ontvangst nemen. Voor de St. Vincentiusvereniging was er een cheque van 2.000 euro. De St. Vincentiusvereniging ondersteunt mensen van ter plaatse die in armoede leven.

Het schepencollege heeft beslist dat het geld dat in 2019 in het jubileumfonds komt zal worden geschonken aan Artsen zonder Grenzen en aan Welzijnsschakels.

ASBEST ZORGT VOOR PROBLEMEN IN KLEIT

ASBEST ZORGT VOOR PROBLEMEN IN KLEIT
Het dak van de sporthal De Berken werd, om verdere verspreiding van asbestdeeltjes te voorkomen, nat gespoten en met een zeil afgedekt. De containers waarin de platen met asbest zaten werden verwijderd.

Er worden momenteel ingrijpende aanpassingswerken aan de sporthal De Berken in Kleit uitgevoerd. Sedert woensdagavond werden de werken stilgelegd.

Hoewel de werken regelmatig door de gemeentelijke diensten gecontroleerd werden, waren toch verontruste ouders van kinders die schoollopen in De Kleiheuvel die woensdag alarm sloegen bij zowel de gemeente als bij de politie. Er was vastgesteld dat bij het afbreken van de dakplaten onzorgvuldig werd omgesprongen met die platen. De ouders vreesden dat er asbestdeeltjes konden vrijkomen.

Toen woensdagnamiddag op een filmpje te zien was dat een van de arbeiders in de container op de afgebroken platen stond te springen werd er drastisch ingegrepen. De werken werden onmiddellijk stilgelegd. Door het dak en de omgeving nat te spuiten werd voorkomen dat er nog meer asbestdeeltjes vrijkwamen.

Er werden op 14 verschillende plaatsen stalen genomen. Onderzoek wees uit dat op 11 van die 14 stalen asbestdeeltjes zaten. De omgeving rond de sporthal werd onmiddellijk afgesloten. In de zone die werd afgezet zitten ook de school De Kleiheuvel, de kinderpvang UKKIE PUKKIE en de speelweide.

MAATREGELEN
De gemeente heeft al een gespecialiseerd bedrijf aangezicht om de site volledig op te kuisen. Om na te gaan of er buiten de nu afgebakende zone nog op andere plaatsen asbest was, werden vrijdag nog op verschillende plaatsen testen uitgevoerd. Die warn allemaal negatief. Ook in de klassen van de Kleiheuvel en in de lokalen van UKKIE PUKKIE werd geen asbest aangetroffen.

De leerlingen van de VBS De Kleiheuvel kunnen voorlopig niet in hun klassen. Vrijdag konden ze voor een sportdag terecht in de sporthal Meos. Omdat het opkuisen van de site 2 weken kan duren moest er voor zowel de school als de kinderopvang een alternatief worden gezocht.

De andere scholen in de gemene stellen klassen ter beschikking van De Kleiheuvel zodat er les kan gegeven worden. De kleuters die in UKKIE PUKKIE kleit werden opgevangen kunnen de komende dagen bij de UJJIE PUKKIE afdelingen van Adegem en Maldegem terecht.

Over de problemen met het asbest is het laatste woord nog niet gezegd.

ST. ADRIANUSKERK TIJDENS DE OPEN KERKENDAGEN

Tijdens het weekend van 1 en 2 juni is de St. Adrianuskerk van Adegem een van de vele kerken die zijn deuren openstelt voor het groot publiek.

Wie op zaterdagavond tijdens een rondleiding (om 19u30) het religieus erfgoed van Adegemse en andere Meetjeslandse Meesters wil ontdekken kan zich inschrijven bij Piet Blomme (050 71 34 57 of piet.blomme@gmail.com).