De week van Pol Veirman
Derde jaargang n° 108 - Week 51 : van 18 tot 24 december 2005


GEZINSUITBREIDING BIJ DE FAMILIE
STORM - DE METSENAERE


Maandag meldde onze vriend en teamgenoot David Storm bij www.adegem.net dat zijn echtgenote Liesken hem een dochter Lana had geschonken. Wij deelden het geluk van de trotse ouders. Moeder, dochter en ook vader stellen het goed. David is er van overtuigd dat zijn opvolging bij Adegem.net sedert maandag verzekerd is.


ADEGEM ZENDT ZIJN ZONEN UIT.


Leon en Boudewijn De Schepper treffen de laatste voorbereidingen voor hun volgende bezoek aan Congo.

Het begon allemaal meer dan een kwart eeuw geleden toen Leon De Schepper een landbouwmachine verkocht aan de paters in Zaïre. De machine moest hier gedeeltelijk gemonteerd worden voor de verscheping en moest in Congo weer opgebouwd worden. Toen er later problemen optraden met het herstellen van de machines trok Leon een eerste maal naar Kongo. Als hij zondagavond voet aan de grond zet in Congo zal het voor de 23ste maal zijn dat hij daar op werkbezoek is. Met hem vertrekt zondag ook neef Boudewijn De Schepper. Voor hem is het de elfde maal dat hij de uitstap maakt. Hij blijft gedurende drie weken in Kongo. Leon zal er minstens zes weken verblijven. In die periode zullen zij samen met de mensen ter plaatse de machines herstellen of een onderhoudsbeurt geven.

GEEN SUBSIDIE
Wat Leon en Boudewijn doen is een vorm van niet gesubsidieerde ontwikkelingshulp. Zij ontvangen geen enkele subsidie of vergoeding voor hun werk en staan zelf in voor alle kosten die hun verplaatsing naar Kongo met zich meebrengen. Leon heeft een lijstje op zak van de plaatsen die hij en of Boudewijn tijdens zijn hun verblijf zeker moeten bezoeken.

Ook dit jaar verliepen de laatste dagen voor hun vertrek hectisch er was in de eigen zaak nog van alles te regelen. Zowel Boudewijn als Leon waren zaterdagavond nog druk bezig met zaken die voor hun vertrek af moesten zijn. Het inpakken van persoonlijke spullen voor hun reis en verblijf gebeurt pas op het allerlaatste moment. Wat ze meenemen hangt af van het gewicht dat ze nog mee mogen nemen. Zij trachten zoveel als mogelijk onderdelen die ze nodig hebben om machines te herstellen mee te nemen. Zij hebben in het verleden veel overtuigingskracht nodig gehad om het overgewicht aan bagage toch in het vliegtuig te krijgen. Het is voor hen ook telkens een aanpassen aan het levensritme van de Kongolezen.

NAAR CHINA
Leon en Boudewijn De Schepper zijn niet de enige Adegemnaren die momenteel op zending zijn in het buitenland. Vorige week vertrok ook Oswald Van Cleemput voor een paar weken naar het buitenland. In opdracht van de universiteit van Gent werkt Oswald Van Cleemput tijdelijk aan een project in China. Adegem.net volgt de zijn werkzaamheden op de voet. Marnix Van de Kerckhove reisde met Oswald mee af naar China. Hij zal ons bij zijn terugkeer uitgebreid informeren over zijn bezoek aan China.


TENTOONSTELLING DER KAMPIOEN KAN TOCH DOORGAAN.

Het heeft er lang naar uitgezien dat de 34ste uitgave van de Grote Kerst- duivententoonstelling in Adegem niet zou kunnen doorgaan. Door de maatregelen die in het kader van de vogelziekte zowel in België als in andere Europese landen werden genomen was het verboden om pluimvee en volgens te vervoeren. Eind november werd voor het eerst gesproken over de versoepeling van de verplichte ophokmaatregelen. Toen bekend raakte dat de maatregel vanaf 15 december volledig werd opgeheven zijn de organisatoren van de jaarlijkse duivententoonstelling onmiddellijk in actie geschoten. Zij zijn er nog in geslaagd om 13 duivenmelkers die de voorbije seizoenen de pannen van het dak gespeeld hebben met vier van hun kampioenenduiven in een tentoonstelling samen te brengen.

KAMPIOENEN
Dank zij de inzet van de inrichters hebben de duivenliefhebbers op kerstdagnamiddag opnieuw afspraak in het André Trensonstadion in de Zandakkers in Adegem. Voor een namiddag stelen duiven in plaats van krulbolders er de show.

Tussen 14u en 17u kunnen de liefhebbers er de kampioenenduiven van Chris Hebberecht (Evergem), Marc Pollin (Snellegem), Antoine Landuyt (Vinkt), Marc Van de Rivière (Nevele), Rene-Willem-Martin Heyman (Oosteeklo), Georges en Noella Seselle (Merendree), De Buck - Baele (Assebroek), Van Hoecke - Wille (Maldegem), Jean-Paul Van Kerckvoorde (Lovendegem), Gilbert Vercauteren (Kaprijke), Robert Rotsaert (Assebroek), Odiel De Waele (Adegem) en Christiaan Vycke (Maldegem) bewonderen en keuren.


WIE WORDT DE MEEST VERDIENSTELIJKE MEETSJESLANDER 2005

Voor de derde maal organiseert het Streekplatform+ Meetjesland in samenspraak met de regionale pers de verkiezing van de meest verdienstelijke Meetjeslander. Regionale journalisten hebben uit een lijst van namen vijf genomineerden naar voor geschoven. Bij hun keuze van de genomineerden werd nagegaan of de persoon groep of het bedrijf zich het afgelopen jaar in positieve zin liet opmerken De genomineerden hebben volgens de mensen die hen hebben voorgedragen een bijzondere verdienste op economisch, sociaal, maatschappelijk, cultureel of sportief vlak hebben voor het Meetjesland. Door zijn hun prestaties hebben de genomineerden het Meetjesland meer uitstraling gegeven.

NAMEN
Op de lijst van de genomineerden komen geen politiekers voor. Het Streekplatform+ Meetjesland gaat er van uit dat de bevolking om de 5 of 6 jaar op die mensen hun stem kunnen uitbrengen. Na een grondige evaluatie werden volgende genomineerden op de lijst van de kandidaten ingevuld:

STEMMEN
Iedereen in het Meetjesland kan aan de verkiezing van de Meest Verdienstelijke Meetjeslander deelnemen. Tot 14 januari 2006 kan u uw stem op een van de genomineerden uitbrengen Daarvoor surft u naar www.meetjesland.be De naam van de Meest verdienstelijke Meetjeslander 2006 wordt op 19 januari 2006 om 18u tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Streekplatform+ Meetjesland bekend gemaakt.


NIEUW CONTAINERPARK NIET OPEN VOOR DE LENTE.

Voorlopig is het nog een grote vlakte. Over enkele maanden zal het containerpark gebruiksklaar zijn. Adegem, Maldegem en Middelburg zullen er dan moeten aan wennen dat er voor het dumpen van bepaalde soorten afval moet betaald worden.

De aanleg van het nieuw containerpark in de Steenhouwerslaan duurt langer dan oorspronkelijk was voorzien. Uit eerdere verklaringen van leden van het college mocht worden opgemaakt dat de aanleg van het nieuw containerpark tegen het einde van dit jaar zou afgerond zijn. Er zou dan een uitgebreide informatiecampagne over het gebruik van het nieuw containerpark volgen en er zou ook een inloop periode in acht worden genomen. Als nieuwe einddatum van de werken wordt nu eind maart naar voor geschoven. Tot die datum kunnen de mensen nog steeds met al hun afval gratis in de Steenhouwerslaan terecht.


ELFDE HEEMKUNDIG JAARBOEK ROLDE VAN DE PERS

Zaterdag 17 december stelde de Heemkundige Kring het Ambacht Maldegem zijn 11de jaarboek voor. Blikvanger in het boek is het overzicht van de Maldegemse politieke geschiedenis tussen 1946 en 2000. Koen De Ceuninck die dit onderwerp gebruikte voor de thesis die hij in 2003 maakte, gebruikte die als basis voor zijn uitgebreide bijdrage in het elfde jaarboek van de Heemkundige kring. Aan deze uitgave werkten ook Jozef Dobbelare, Walter Notteboom en Hugo Notteboom mee. Het boek kan nog steeds besteld worden bij de leden van de Heemkundige Kring.


Home
Home
 
Made in France