www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Negende jaargang - n° 472 - Week 50 : van 9 tot 15 december 2012

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

AFSCHEID VAN
BURGEMEESTER JOHAN DE ROO

Op het einde van dit jaar zet Johan De Roo een punt achter zijn politieke loopbaan.

Naast volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid en schepen was hij ook 15 jaar burgemeester van Maldegem.

Het comité voor Initiatief en de kermiscomité's van Kleit, Middelburg, Donk en Adegem bieden burgemeester De Roo op zaterdag 22 december met een sneukeltoer een origineel afscheidsgeschenk aan.

De sneukeltoer start in Kleit en eindigt om 18u30 in de sporthal Van Cauteren. In Kleit, Middelburg, Donk, Adegem en Maldegem krijgt de bevolking de kans om bij een hapje en een drankje afscheid te nemen van de burgemeester.

In Adegem wordt burgemeester De Roo om 15u in den Hoogen Pad verwacht. Hij blijft in Adegem tot 17u.

's Avonds is er in het gemeentehuis nog een officieel afscheid van de burgemeester.

Wie er op zaterdag 22 december op een van de plaatsen wil bij zijn moest zich voor 10 december inschrijven via het inschrijvingsformulier in de gemeentelijke infokrant of via maldegem@maldegem.be.


DE ENE ASVERSCHUIVING
IS DE ANDERE NIET

DE ENE ASVERSCHUIVING IS DE ANDERE NIET
Sedert maandag is er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk in de Hillestraat. Fietsers en gemotoriseerd verkeer moeten wel rekening houden met de twee vernauwingen en zebrapaden die in de rijweg zijn aangelegd.

Toen het schepencollege op 10 oktober in de cafetaria van den Hoogen Pad, aan de inwoners van de Hillestraat zijn plannen ontvouwde met de ingrepen om de automobilisten te verplichten trager te rijden in de Hillestraat, had burgemeester Johan De Roo het onder meer over de twee asverschuivingen die er zouden komen.

Hij vergeleek die asverschuivingen met de asverschuivingen op het Vossenhol. Wie door het Vossenhol rijdt weet dat hij ter hoogte van die asverschuivingen zelfs als er geen verkeer uit de andere richting komt snelheid moet minderen om de asverschuiving zonder brokken door te komen.

Nu in de Hillestraat de wegversperringen verwijderd zijn is duidelijk geworden dat het in de Hillestraat niet om asverschuivingen maar om versmalling van de rijweg gaan.

Als er uit beide richtingen een voertuig komt, moet het voertuig dat uit de richting van de N9 komt, voorrang verlenen aan het voertuig dat uit de andere richting komt.

Wie zich de moeite getroost om in de omgeving van de versmallingen het verkeer enkele minuten te observeren zal net als wij ervaren dat, in tegenstelling met het Vossenhol, auto's in de Hillestraat zonder tegenligger de wegversmalling nemen zonder dat zij hun snelheid te verminderen.

WIJZING
De wegversmallingen zijn niet de enige wijzigingen waarmee de weggebruikers in de Hillestraat moeten rekening houden.

Sedert de heropenstelling van de Hillestraat voor het doorgaand verkeer heeft die straat ook haar statuut van voorrangsweg verloren.

De automobilisten die uit de richting van de N9 komen moeten nu voorrang verlenen aan het verkeer dat uit de Schoolstraat komt.

Ook de Spanjaardshoek verliest zijn statuut van voorrangsweg ten opzichte van de Molenstraat en Middelleen.


POLITIE EN ATTENTE BURGERS
VOORKOMEN INBRAKEN

Woensdag in de vooravond zijn in de Bloemenwijk in Maldegem twee personen opgepakt die duidelijk de bedoeling hadden om daar in de omgeving inbraken te plegen.

Het begon allemaal toen een beroepsbrandweerman die thuis kwam van zijn werk een wagen met een Franse nummerplaat zag.

Het werd pas echt verdacht toen uit die wagen twee personen uitstapten met een zwarte muts op die, bepakt met een rugzak, door de Lelielaan wandelden.

Die twee mannen en de verdachte auto werden nog door een andere persoon uit de wijk gezien. Die had nog twee andere verdachte personen in de wijk opgemerkt.

De beroepsbrandweerman zorgde er voor (via een telefoontje naar zijn pa, die hoofdinspecteur is bij de PZ Maldegem) dat de politie snel in de Bloemenwijk was.

Eerst kon een van de verdachte mannen opgepakt worden en kort daarop werd ook de tweede gevat. Ook de wagen werd in beslag genomen.

Terwijl de twee personen werden opgepakt vertrok een tweede verdachte wagen met daarin drie personen richting Kleit. Die wagen kon helaas niet meer onderschept worden.

De twee opgepakte personen werden onder aanhoudings-mandaat geplaatst.

Het voorval toont aan dat samenwerking tussen politie en de bevolking de pakkans van inbrekers vergroot.

Wie informatie wenst of het buurtinformatienet werk kan daarvoor terecht op www.binmaldegem.be.

Aansluiten bij dat netwerk kan via de leden van de stuurgroep van BIN Maldegem.


JEUGDVERBROEDERINGSCOMITE
HEEFT NIEUWE VOORZITTER

JEUGDVERBROEDERINGSCOMITE HEEFT NIEUWE VOORZITTER

Vorige week zaterdag, bij de start van hun Frigoweekend, stelde het Jeugdverbroederingscomité zijn nieuw bestuur voor dat op 17 november verkozen werd.

Steffi Verspille is de nieuwe voorzitter. Zij volgt Tijs Blomme op die in het bestuur blijft als logistiek medewerker. In die functie volgt Stijn erevoorzitter Arnout De Ceuninck op. Marlies Van Leeuwe wordt de nieuwe ondervoorzitter.

Vaste waarden blijven Stefanie Keirse (secretaris), Sander Schreel (penningmeester) en Laurie Brusseel (PR/archief). Webmaster Stijn De Busschere nam afscheid van het bestuur.


OKRA HULDIGDE GOUDEN
DIAMANTEN EN BRILJANTEN PAREN

OKRA HULDIGDE GOUDEN DIAMANTEN EN BRILJANTEN PAREN
Woensdagnamiddag nodigde OKRA Adegem zijn leden die dit jaar hun gouden, diamanten of briljanten huwelijksjubileum vierden uit in de cafetaria van den Hoogen Pad.

Cecile Van Parys en Willy Matthijs waren het enige koppel dat dit jaar zijn briljanten huwelijksjubileum vierde.

Op het lijstje van diamanten paren stonden Maurits Hermie en Yvonne Dobbelaere, Gerardus De Vos en Nellie Houwenhuyse, Michel Hillaert en Adrianna Meerschaert, Remi Zoetaert en Rosette Cherlet.

De gouden paren op de foto zijn: Roger Vermeulen en Christiane Willems, Wilfried Cnudde en Georgette Maegeman, Nelly De Meyere en Carlos De Baets, Christiane Ryckaert en Roger Van Houcke en Willy Van Kerschaever en Angela Van Oost.

Naast de koffie en het gebak had het OKRA-bestuur voor de aanwezige paren ook nog een fruitmand en een fles wijn achter de hand.


HET AMBACHT MALDEGEM STELDE
ZIJN 18DE JAARBOEK VOOR

HET AMBACHT MALDEGEM STELDE ZIJN 18DE JAARBOEK VOOR

Zaterdagnamiddag stelde Walter Notteboom in de cafetaria van het dienstencentrum Oud Sint Jozef het 18de jaarboek van de Heemkundige Kring het Ambacht Maldegem voor. Ook in de 18de editie van het jaarboek hebben Jozef Dobbelaere, Walter Notteboom en Hugo Notteboom een belangrijke inbreng.

Het Ambacht Maldegem heeft er, met de steun en medewerking van het gemeentebestuur en van COMEET, voor gezorgd dat wij vanaf nu via de website van de gemeente Maldegem, naast de reeds eerder gepubliceerde digitale versies van "Het Getrouwe Maldegem", ook de digitale versies van de weekbladen "Het Weekblad van Maldeghem" (1891 - 1914) van Gustaaf Parin en "Gazet Van Maldegem" (1932 - 1934) van Evarist en Paul Standaert kunnen raadplegen.

Wie zich het 18de jaarboek van het ambacht Maldegem nog wil aanschaffen kan daarvoor in Adegem terecht bij Hugo Notteboom of Jozef Dobbelaere.


ANN BORGONJON (ABOSONGS)
ZINGT KERST IN DONK

ANN BORGONJON (ABOSONGS) ZINGT KERST IN DONK

Voor zijn kerstconcert op 23 december in de kerk van Donk heeft KLV Donk Ann Borgonjon (Abosongs) uitgenodigd.

Ann zal, naast haar eigen versies van kerst-klassiekers, ook een tiental songs uit haar eigen coverrepertoire brengen. Samen met Special Guest Roland Vandevelde uit Sijsele zal zij ook nog enkele gekende duetten brengen.

Kaarten voor het kerstconcert, dat om 15 uur begint, kosten 15 euro en kunnen besteld worden bij hilde.pollier@skynet.be (04 99 37 25 11) of bij geert.de.roo@skynet.be (04 95 20 70 47).


TOP 100 VAN HET BELGISCHE WIELRENNEN
VOORGESTELD IN DEN HOOGEN PAD

TOP 100 VAN HET BELGISCHE WIELRENNEN VOORGESTELD IN DEN HOOGEN PA
In den Hoogen Pad waren heel wat renners en oud-renners aanwezig op de voorstelling van het boek "Top 100 van het Belgische Wielrennen"

Den Hoogen Pad was een van de drie locaties die sportjournalist en onderwijzer Dominique Lampo had uitgekozen om zijn nieuw boek "Top 110 van het Belgische Wielrennen" voor te stellen.

Om zijn rangschikking van de 100 beste Belgische wielrenners van vroeger en nu op te maken had Dominique de medewerking van een tiental sportjournalisten ingeroepen. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren ook verschillende archieven bezocht om informatie te verzamelen over alle renners die in zijn boek vermeld worden.

Het boek, dat sedert vorige week in de betere boekhandel te verkrijgen is, hoort thuis in de boekenkast van iedere wieler-liefhebber.

Dominique weet ook dat niet iedereen het eens zal zijn met zijn rangschikking. Tijdens de voorstelling van zijn boek kreeg hij van zowel wielrenners als supporters lovende kritiek ook al waren zij het niet allemaal volledig eens met zijn rangschikking.

Enkel Roger De Vlaeminck, die naar eigen zeggen zelfs overwogen had om niet naar de voorstelling in Adegem te komen, kon geen goed woord over het boek en zijn auteur over zijn lippen krijgen. Hij was teleurgesteld dat hij in de top 100 pas achter Eddy Merckx en Rik Van Looy komt. Toen Dominique Lampo hem zijn boek overhandigde zag de man die vijfmaal Parijs-Roubaix won er uit als een boer met kiespijn.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home