www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Vorige week

De Week van Pol Veirman

Facebook

Elfde jaargang - n° 530 - Week 4 : van 19 tot 25 januari 2014

[ ARCHIEF ]

Layout-keuze : Georgia 12pt (opmaak in 2 kolommen) | Verdana 10pt (opmaak zonder kolommen)

COBRA VERSPERT
LEON DE SCHEPPER DE WEG !

COBRA VERSPERT LEON DE SCHEPPER DE WEG !

Gemeenteraadslid Boudewijn De Schepper verliet vroegtijdig de gemeenteraadszitting van donderdag 9 januari, omdat hij samen met zijn neef Leon naar Congo vertrok om er machines en motoren te herstellen.

Tijdens de jaren dat zij in Congo actief zijn, hebben Leon en Boudewijn al het een en ander meegemaakt, maar de verwelkoming die Leon gisteravond te beurt viel was wel heel bijzonder: toen hij naar zijn kamer ging lag daar een cobra voor de deur !

Leon is er echter de man niet naar om paniekerig te reageren op dergelijk ongewenst bezoek: nadat hij een foto van de cobra had genomen heeft hij het dier met enkele rake klappen onschadelijk gemaakt.

Lees meer over de reizen van Leon De Schepper naar Congo op onze pagina: "Mécanicien sans frontières in Congo".


OCMW VERKOOPT
BOUWGROND IN ADEGEM

OCMW VERKOOPT BOUWGROND IN ADEGEM

Langzaam maar zeker wordt het duidelijk hoe het Adegemse luik van "Senioren onder de Toren" er zal uitzien.

Volgens de firma HIM zitten de verbouwing en de uitbreiding van de pastorij nog altijd op schema.

Volgens het beleidsplan van het OMCW zou "Senioren onder de Toren" tegen 1 oktober 2014 instapklaar zijn.

Om te voorkomen dat er voor dit project nog een extra lening moet worden afgesloten wil het OMW dit jaar nog een aantal percelen grond in Adegem verkopen. Zij rekent op een opbrengst van 500.000 euro.


KRIS VAN CANNEYT IS DE
KRAK 2013 VAN MALDEGEM

KRIS VAN CANNEYT IS DE KRAK 2013 VAN MALDEGEM

Vorige week maakte de Krant van West Vlaanderen bekend dat Kris Van Canneyt uit de Kleine Warmestraat verkozen werd tot de Maldegemse KRAK van 2013.

Kris is lid van Nut en Vermaak. Tijdens de concerten speelt hij eerste bariton, en tijdens de wandelconcerten is hij basdrum.

Sedert 2000 geeft hij ook opleiding aan de leden van de drumband van Nut en Vermaak.

Kris is ook in Adegem geen onbekende: sedert 2005 staat hij ook in voor de opleiding van de leden van de drumband van de Verenigde Vrienden Adegem.


GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK
VERHOOGT ZIJN BOETES

Niet alleen de gemeente heeft haar kleine belastingen aangepast: ook de bibliotheek heeft enkele aanpassingen in zijn tarieven doorgevoerd.

Wie in de toekomst zijn ontleende boeken, stripverhalen of tijdschriften te laat binnenbrengt betaalt 1 euro per week dat hij of zij het materiaal terugbrengt. Dat is een verdubbeling van het vorige tarief.

Als de bibliotheek u per brief aanmaant om uw gerief binnen te brengen kost dat nu 1 euro in plaats van 50 cent.

Gebeurt de aanmaning aangetekend, dan komt er 6 euro bij uw boete in plaats van 3 euro.

Het interbibliothecair leenverkeer kost in de toekomst 2 euro in plaats van 1,20 euro per aanvraag. Het normale leengeld blijft onveranderd.


HOND EN MEESTER NEEMT ZIJN NIEUWE
ACCOMMODATIE OFFICIEEL IN GEBRUIK

HOND EN MEESTER NAM ZIJN NIEUWE ACCOMMODATIE OFFICIEEL IN GEBRUIK
Met hun nieuwjaarsreceptie hebben voorzitter Norbert Deuninck en zijn vereniging Hond en Meester hun nieuw clublokaal en trainingsweide officieel in gebruik genomen.

Meer dan 6 jaar hebben het bestuur en de leden van Hond en Meester er over gedaan om hun nieuwe clublokaal te bouwen. Het lag zeker niet aan hun inzet: alles wat voor vertraging en extra kosten voor de vereniging en voor de leden kon zorgen hebben ze de afgelopen jaren meegemaakt.

GEEN SUBSIDIE
Hond en Meester had een tijdelijk onderkomen gekregen op een terrein en een gebouw in de Ambachtenlaan. Voorzitter Norbert Deuninck wist echter dat Hond en Meester naar een andere locatie moest uitkijken, zodra de eigenaar van de locatie een andere bestemming aan het gebouw kon geven.

Nadat ze tevergeefs naar een geschikte locatie had gezocht kreeg de vereniging de toestemming van de gemeente om zich op het terrein in de Ringbaan, naast het André Trensonstadion, te vestigen.

Omdat er met bestuur van het André Trensonstadion geen overeenkomst kon gemaakt worden om samen een deel van het André Trensonstadion te gebruiken moest Hond en Meester, naast het aanleggen van de trainingsweide, een volledig nieuw clubhuis bouwen.

In die periode bestond het groot investeringsfonds nog: sportclubs die een nieuwe accommodatie bouwden of hun bestaande accommodatie uitbreidden, konden eenmalig beroep doen op dat gemeentelijk investeringsfonds.

Alle voetbalclubs en de tennisclub hebben van dat investeringsfonds gebruik gemaakt voor de bouw van een nieuw lokaal of voor de uitbreiding van een bestaand lokaal. Voorzitter Deuninck, die in die periode deel uitmaakte van het bestuur van de sportraad, deed ook een beroep op die eenmalige subsidie.

Hond en Meester vroeg nog niet de helft van wat de andere sportclubs vroeger hadden gekregen. Toch heeft dat dossier aangesleept tot de gemeente het groot investeringsfonds afschafte. Ondertussen was ook het plan voor het nieuwe clublokaal al een paar maal met een onvoldoende terug gekeerd.

Omdat de gemeente Hond en Meester de subsidie had onthouden heeft ze de vereniging zoveel als mogelijk logistiek gesteund. Schepen Taeldeman heeft hen ook op de goede weg gezet om hun plan toch goedgekeurd te krijgen.

VERTRAGING
Doordat er geen subsidie was moest de club zelf volledig voor de financiering van de nieuwe accommodatie zorgen. Daardoor -en door de verandering van de voorschriften inzake beglazing en isolatie van het gebouw- liep de bouw van het clublokaal veel vertraging op.

Sedert enkele maanden zijn zowel de trainingsweide als het clublokaal gebruiksklaar. Voor de officiële ingebruikname van de nieuwe accommodatie heeft de club gewacht op de nieuwjaarsreceptie.

HULDE
De meer dan 170 leden zijn het allemaal eens: het was gezellig in de Ambachtenlaan, maar in de Ringbaan is het minstens even gezellig en het is bovendien comfortabeler!

Voorzitter Deuninck dankte tijdens zijn toespraak iedereen die meegewerkt heeft aan het realiseren van de nieuwe locatie. De voorzitter werd tijdens de nieuwjaarsreceptie uit verschillende hoeken onder gelukwensen en bedankingen bedolven.

Iedereen bij Hond en Meester is er van overtuigd dat de club zonder het geduld en de inzet van de voorzitter nooit in de Ringbaan terecht zou zijn gekomen.


VOETBALCLUBS MOETEN ZELF GRAS MAAIEN

De sportploegen hadden er zich, nog voor de gemeenteraad het budget voor 2014 goedkeurde, op ingesteld dat zij in de toekomst minder subsidies zouden krijgen.

Bij het doornemen van de meerjarenplanning van de gemeente is ondertussen ook duidelijk geworden dat de voetbalploegen ook op andere zaken zullen moeten inleveren.

Momenteel word het gras op de voetbalvelden door de gemeente afgereden. Oorspronkelijk deed de gemeente dat zelf. De laatste jaren heeft zij daarvoor een firma onder de arm genomen.

De overeenkomst met die firma loopt af en de gemeente zal in de toekomst niet meer instaan voor de kosten van het maaien op de voetbalvelden. De clubs kunnen zelf het gras maaien. Zij zullen dan wel een industriële maaimachine moeten kopen.

De gemeente is volgens schepen van sport Geert De Roo bereid om een offerte uit te schrijven voor het maaien van de voetbalvelden, op voorwaarde dat de clubs vooraf onderling overeenkomen hoeveel iedere club van het totale bedrag zal betalen. Het maaien van het gras kostte de gemeente jaarlijks 13.300 euro.


UW MENING TELT ! REAGEER OP HET NIEUWS VAN DEZE WEEK :

 
Home
Home