Adegems Nieuws

De Week van Pol Veirman

Zestiende jaargang - nį 803 - Week 16 : van 14 tot 20 april 2019 Archief…

VANDALISME BLEEK STORMSCHADE

VANDALISME BLEEK STORMSCHADE
De schade aan een aantal graven op het Adegems kerkhof is duidelijk zichtbaar. Die schade kwam er echter door de storm en niet door vandalen.

Er ontstond vorig weekend en maandag enige beroering in Adegem toen via de media bekend raakte dat vandalen schade hadden aangericht aan grafzerken op het Adegems kerkhof.

Tijdens ons bezoek aan het kerkhof troffen wij er een paar mensen die regelmatig op bezoek komen op het kerkhof. Van enkele van hen kregen wij een ander verhaal te horen: "De berichten op de sociale media en op Radio2 kloppen niet: de schade die aan de oude graven te zien is dateert al van tijdens de storm van 10 maart. Wij hebben daarna gezien dat personeel van de gemeente foto's van de beschadigde graven genomen heeft".

Dat verhaal werd ons bevestigd door schepen Nicole Maenhout (N-VA). Toen wij contact opnamen met PZ Maldegem werden wij doorverwezen naar burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD).

"Wij kregen vrijdag een e-mail op het gemeentehuis, waarin melding werd gemaakt van vandalisme en schade op het Adegems kerkhof. Wij hebben die e-mail doorgestuurd naar de PZ Maldegem, die de nodige vaststellingen gedaan heeft. Net als de persoon die de e-mail naar de gemeente heeft gestuurd is men er bij de politie van uitgegaan dat de aangerichte schade het gevolg was van vandalisme. Maandag is echter gebleken dat die schade al dateert van tijdens de storm van 10 maart", legde burgemeester Van Hulle uit.

GRIJS EN STINKEND KRAANTJESWATER NIET SCHADELIJK VOOR GEZONDHEID

GRIJS EN STINKEND KRAANTJESWATER NIET SCHADELIJK VOOR GEZONDHEID
Uit sommige kraantjes in onze regio kwam er vorige week water dat grijs kleurde en een muffe geur had.

Een paar weken terug kon de Watergroep nog aankondigen dat het kraantjeswater in onze gemeente sedert de ingebruikname van een nieuw distributiecentrum zachter was gewordenen dat dit voordelen had voor het huishoudelijk gebruik. Deze week moesten ze op verschillende plaatsen in Maldegem (minder in Adegem en Eeklo) in verschillende woningen stalen nemen van het kraantjeswater omdat er klachten waren over de kwaliteit van het water.

Het was jammer dat sommige mensen hun klachten liever eerst op de sociale media gooiden dan eerst de officiŽle instanties te verwittigen. Daardoor ging onnodig tijd verloren. Bij het binnenkomen van de klachten viel het de mensen van de Watergroep op dat die klachten uit verschillende straten kwamen en dat er in die straten maar een gezin last had van kraantjeswater dat een grijze kleur had en een onaangename geur en smaak achterliet.

VOORZORG
Er werden bij verschillende mensen stalen van het kraantjeswater genomen om die in het laboratorium van de Watergroep te onderzoeken. De mensen die zich met een klacht meldden kregen uit voorzorg de raad om, tot de uitslag van het onderzoek gekend was, het water niet te gebruiken.

Ondertussen zijn de resultaten van het onderzoek gekend en kon de Watergroep bevestigen dat het kraantjeswater ondanks zijn verkleuring en geur niet schadelijk is voor de volksgezondheid. De oorzaak van de verkleuring en de geur zou de aanwezigheid in zeer lage concentratie zijn (1 nanogram per liter) van trichlooranisol. Die stof ontstaat uit een reactie van het grondwater en de chloor die eraan toegevoegd wordt.

"Wij hebben de gebruikte hoeveel chloor bij de bewerking van het grondwater verlaagd. Daardoor zou de toestand zich in de komende dagen moeten normaliseren", legde Kathleen De Schepper van de Watergroep uit. Zij bevestigde dat er de komende dagen nog verschillende keren stalen van het kraantjeswater zullen genomen worden om de normalisatie van de toestand op de voet te volgen.

Een verklaring waarom in een straat het water uit de leiding van het ene huis wel verkleurt en ruikt en in een ander huis niet, heeft de Watergroep (nog) niet. Mogelijks ligt de oorzaak bij de leidingen of de kranen in de woningen.

WAARSCHUWINGSBORDEN AAN SPOORWEGOVERWEGEN
Aan de spoorwegoverwegen in de Oude Staatsbaan en de Gentse Steenweg werden waarschuwingsborden geplaatst voor de fietsers die over de sporen moeten rijden.

Vorige maand werd in de Gentse Steenweg in Maldegem een West-Vlaamse wielertoerist zwaar gewond toen hij bij het rijden over de spoorlijn met zijn voorwiel tussen de rails en het wegdek klem raakte.

Na het ongeval kondigde burgemeester Bart Van Hulle aan dat er twee zaken moesten gebeuren: in de eerste plaats moesten er borden geplaatst worden die de fietsers waarschuwen voor de spoorwegoverweg. Die borden werden ondertussen door de gemeente geplaatst.

OVERLEG
Er moet echter ook een oplossing gevonden worden voor de brede strook tussen de sporen en het wegdek. "Wij hebben met de NMBS en de vzw Stoomcentrum rond de tafel gezeten. De NMBS is de eigenaar van de spoorlijn maar heeft die in concessie gegeven aan de vzw Stoomcentrum. Ik had het liever vroeger gezien, maar in oktober zullen aan de spoorwegoverweg in de Gentse Steenweg werken worden uitgevoerd die ongevallen met fietsers zoals in het verleden moeten voorkomen. Met die werken is voor de gemeente een investering van 100.000 euro gemoeid", legde burgemeester Van Hulle uit.

KLJ ADEGEM ROLDE DE RODE LOPER UIT

KLJ ADEGEM ROLDE DE RODE LOPER UIT
Zeven jaar geleden organiseerde KLJ Adegem zijn eerste Gala-avond.

Voor de zevende maal organiseerde KLJ Adegem op vrijdag 12 april zijn Gala-avond voor de leden en hun vriendjes. KLJ is nog de enige jeugdbeweging die Adegem rijk is. De beweging werd 9 jaar geleden opgericht en telt nu 150 leden. Om de 14 dagen komen de leden tot 16 jaar samen en om de 3 weken is er een bijeenkomst voor de 16-plussers. De 16-koppige leiding heeft daarnaast ook nog haar eigen bijeenkomsten. In de Zandakkers hebben zij een ideale locatie om het hun leden naar hun zin te maken.

RODE LOPER
Zoals het bij een echte Gala-avond hoort werd op vrijdagavond de rode loper uitgerold voor de gasten. In het gemeentelijk lokaal op de Zandakkers waren drie lokalen omgetoverd tot filmzalen.

KLJ ADEGEM ROLDE DE RODE LOPER UIT

De leiding zorgde niet alleen voor de films maar ook voor de drankjes en de popcorn. Ieder lid had voor de Gala-avond een paar uitnodigingen gekregen die hij of zij aan hun vriendjes mochten geven. Toen zij vrijdagvond rond 19 uur op de Zandakkers aankwamen werden zij daar ontvangen met een glaasje alcoholvrijvrije bubbels. Rond 20 uur begonnen de films. Voor de leden en hun vriendjes tot 9 jaar was er een enkele film voorzien. Voor de andere leeftijdsgroep waren er twee films waaruit ze konden kiezen.

NIEUWE LEDEN
Voor KLJ is de jaarlijkse Gala-avond ook een initiatief om jongeren in contact te brengen met hun organisatie. Het verleden heeft aangetoond dat die Gala-avonden ieder jaar nieuwe leden aanbrengen.

Ook dit jaar was de leiding uiterst tevreden over de opkomst voor de Gala-avond. Zij zien hun ledencurve nog altijd in stijgende lijn gaan.

EEN GOUDEN HUWELIJKSBOOTJE VOOR GODELIEVE EN ROGER

EEN GOUDEN HUWELIJKSBOOTJE VOOR GODELIEVE EN ROGER
Ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum werden Godelieve van Hulle en Roger De Baets samen met hun famillie in het Maldegemse gemeentehuis ontvangen.

Godelieve Van Hulle en haar echtgenoot Roger De Baets straalden toen zij ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum door burgemeeter Bart Van Hulle in het gemeentehuis werden ontvangen. De burgemeester -die geen onbekende is voor de familie- blikte terug op het leven van de jubilarissen.

Hij wist te vertellen dat Godelieve, nadat zij de school achter zich had gelaten, thuis bleef om in de voormiddag te helpen in het huishouden. 's Namiddags werkte zij mee in de planten. Omdat hij zelf goed thuis is in die wereld wist de burgemeester te vertellen dat dat voor Godelieve hard werken was.

EEN GOUDEN HUWELIJKSBOOTJE VOOR GODELIEVE EN ROGER

Ook Roger heeft volgens de burgemeester vroeg kennis gemaakt met de harde wereld: op 17-jarige leeftijd reed hij al met de vrachtwagen op het hof van Ghislin Van Hulle. Hij haalde er planten op voor andere boomkwekers. Roger kwam graag naar het bedrijf van Ghislain en zijn echtgenote Maria. Daar was ook hun dochter Maria waarop hij een oogje had. In 1965 gingen zij naar de Venus, in die tijd een van de gekende ontmoetingsplaatsen voor jongeren. Vier jaar later traden zij in het huwelijk.

Godelieve en Roger kregen dochters en zijn nu ook de trotse grootouders van drie kleindochters. Terwijl Godelieve instond voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen zat Roger achter het stuur van zijn vrachtwagen. Hij heeft dat gedaan tot hij met pensioen ging.

Nu genieten Godelieve en Roger in de Koekoekslaan van hun pensioen. Roger heeft nog graag iets te doen maar hij en Godelieve kunnen ook genieten van een verblijf in hun chalet in de Ardennen. Zij hopen nog vele jaren samen van het leven te mogen genieten.

SPORTNIEUWS (VAN ONZE SPECIALE VERSLAGGEVER IN DE KONGO!)

SPORTNIEUWS (VAN ONZE SPECIALE VERSLAGGEVER IN DE KONGO!)
Leon De Schepper is opnieuw voor een paar maanden naar Kongo. Zoals steeds gaat hij er werken aan machines. Om op zijn bestemming te geraken moet hij meestal over niet verharde wegen rijden, maar zelfs langs de slijkerige wegen geniet hij van zijn verblijf en zijn werk in Afrika.

Leon De Schepper is eind februari voor de zoveelste keer vertrokken naar Kongo, waar hij al jarenlang geheel belangeloos aan ontwikkelingshulp doet. Vandaag ontvingen we van hem een bijzonder merkwaardig sportverslag - en in 't rasecht Adegems nog wel!

"'k Hen vandaue ne keer noir de voetbal weesten kijken...
Da's hiere nie geweune zille: op kunstges, 't is lijk schoitsen - ze sliern hier van den ene kant noir den anderen. Veel ambiance, vijf en veertig duust mensen - ooŽ wilt ploitse en moeŽ doir al zijn van ten één, anders geraukte niemmer binnene...

Moir da's nog niets! Os de mats gedoin is zijŽ nog nie buitn ooŽ wilt: dertig minuten stampen en drummen - niet te gelueven!

Beste groeten, Leon De Schepper.
(PS: 'k komme den eersten meiŽ were noir huis ... o'k ne vlieŽre hen!)"

Lees hier meer over onze
Adegemse "Mťcanicien sans frontiŤres"!

NA DE TWEEDEHANDSBEURS: DE PAASEIERENRAAP

NA DE TWEEDEHANDSBEURS: DE PAASEIERENRAAP

Vorige week organiseerde de Gezinsbond Adegem zijn tweedehandsbeurs in Den Hoogen Pad. Dat de tweedehandsbeurs van de Adegemse Gezinsbond in trek is bewees de ruime belangstelling die er was voor de 23 standhouders die zich voor de tweedehandsbeurs hadden ingeschreven.

Veel tijd om stilte staan bij het succes van de tweedehandsbeurs heeft de Gezinsbond niet op Paasmaandag ontvangen zij net als ieder jaar de paashaas in het Mayensbos in de Oude Weg.

De kinderen worden er verwacht vanaf 9u30. Terwijl zij samen met de paashaas in het bos op zoek gaan naar paaseieren kunnen de ouders en grootouders al genieten van een hapje en een drankje.