Adegems Nieuws

De Week van Pol Veirman

Vijftiende jaargang - n° 774 - Week 39 : van 23 tot 29 september 2018 Archief…

Het is goed mogelijk dat iemand die bericht krijgt dat hij in Maldegem een snelheidsovertreding heeft begaan en bijgevolg een boete moet betalen, zich niet kan herinneren de afgelopen weken in Maldegem te zijn geflitst.

De PZ Maldegem heeft sedert kort een nieuw toestel, waarmee het voertuigen die te snel rijden fotografeert zonder dat er geflitst wordt. Het toestel is uitgerust met een digitale camera.

De PZ Maldegem heeft de straten waar er te snel gereden wordt in kaart gebracht. Het nieuwe toestel, dat op een driepikkel wordt geplaatst, zal vanaf nu regelmatig in het straatbeeld verschijnen.

VIERGESLACHT BIJ DE FAMILIE SIERENS

VIERGESLACHT BIJ DE FAMILIE SIERENS

Onlangs vierde Jules Sierens zijn 1ste verjaardag. Met zijn komst zorgde Jules voor een viergeslacht in de familie van schepen Frank Sierens.

Dat viergeslacht bestaat uit: Albert Sierens (94j), Frank (57j) Hannes (30j) en Jules.

DE LEKVIJVERSWEGEL STEEDS MEER IN TREK BIJ AUTOMOBILISTEN

DE LEKVIJVERSWEGEL STEEDS MEER IN TREK BIJ AUTOMOBILISTEN
Sommige automobilisten kennen blijkbaar de betekenis niet meer van dit verkeersbord. Vanuit Adegem Dorp en van op de Ringbaan rijden ze de Lekvijverswegel in.

Tot tevredenheid van de wandelaars en fietsers heeft de gemeente er voor gezorgd dat de Lekvijverswegel in goede staat is. Ook het treintje van de Buitenschoolse opvang maakt tijdens het schooljaar dankbaar gebruik van die wegel om de kinderen van en naar school te brengen. Zowel aan de Ringbaan als aan het kerkhof staat een verkeersbord dat aangeeft dat auto's niet welkom zijn in de Lekvijverswegel.

Het aantal automobilisten dat toch gebruik maakt van de Lekvijverswegel gaat in stijgende lijn. Sommige automobilisten claxonneren zelfs omdat voetgangers en fietsers niet snel genoeg voor hen uit de weg gaan.

De auto's maken het niet alleen de wandelaars en fietsers moeilijk: zij zorgen ook voor diepe sporen in de wegel die dan weer een gevaar vormen voor de fietsers en het treintje die geregeld gebruik maken van de wegel.

De wandelaars en fietsers begrijpen dat er niet iedere morgen, middag en avond een agent aan de kerkwegel kan staan om te controleren. De gemeente kan wel maatregelen nemen dat nog enkel wandelaars, fietsers en het treintje toegang hebben tot de Lekvijverswegel. De dienstwagens van de gemeente kunnen gerust naar Adegem Dorp rijden als er in de omgeving van het kerkhof of Den Hoogen Pad moet gewerkt worden.

HET MOP-TEAM IN DE KIJKER

HET MOP-TEAM IN DE KIJKER

Het MOP-team ("Maldegem Ontzettend Proper") zorgt er mee voor dat onze gemeente er proper bijligt. Zijn doen regelmatig hun ronde om de straten, parkjes en pleinen netjes te houden. Als er meldingen zijn van sluikstortingen staat het team ook klaar om mee te helpen opkuisen.

Bij de opening van Maldegemkermis was het MOP-team nadrukkelijk aanwezig op de Uit-markt. Leden van het team stelden er hun nieuwste voertuig, een moderne versie van de triporteur, voor. Dat voertuig kan overal ingezet worden, ook op plaatsen die moeilijk te bereiken zijn met het MOP-autootje.

GEMEENTE EN ADVIESRADEN HULDIGDEN VRIJWILLIGERS EN LAUREATEN

GEMEENTE EN ADVIESRADEN HULDIGDEN VRIJWILLIGERS EN LAUREATEN

Het is een traditie dat de gemeente op de dinsdag van Maldegemkermis de vrijwilligers met een attentie bedenkt en dat de adviesraden hun laureaten huldigen. De laureaten en vrijwilligers werden om 19 uur in de sporthal MEOS verwacht. Voordat de drank en de hapjes werden geserveerd kwamen alle laureaten nog eens samen op het podium.

Die laureaten waren:
Voor cultuursector: De reuzen van Maldegem en hun beheerders, Klara van Maldegem - Denis Posman - Keizer Frank
Voor de jeugdsector: De Adegemse skaters
Voor de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Maldegem (ROM): Amani Bukavu (Luc Savat) - VZW Materniteit Dano Burkina Faso (familie Standaert)
Voor de seniorensector: Curve Bowlers Groot-Maldegem - Zwemclub Barracuda
Voor de sociale sector: Vereniging Onderlinge Agrarische Bedrijfshulp - Gioy Girmay - Kerstactie ten voordele van vzw Kinderkankerfonds
Voor de sportraad: Beloftevolle jongere jongens: Severijn D'Hoedt (atletiek) - Beloftevolle jongere meisjes: Lieze Foré (zwemmen) - Sportclub: Atletiekclub Meetjesland (ACME) - Sportverdienste: Rudi De Jaeger (Borussia Vake) - Sportman: Kevin Strubbe (triatlon) - Sportvrouw: Lisa Lammens (atletiek) - G-sporter: Mathis Herteleer (zwemmen).

TWEEDE "MALDEGEM MENT VOOR EYE HOPE"

TWEEDE "MALDEGEM MENT VOOR EYE HOPE"
Vorig jaar genoot het publiek zelfs in de lichte regen van het hindernissenparcours die de traditiekoetsen in het St. Annapark aflegden.

Op zondag 30 september leiden alle wegen van de mensen die belangstelling hebben voor paarden en koetsen of die het hart op de juiste plaats hebben naar het St. Annapark en de aanpalende speelweide voor de 2de editie van "Maldegem ment voor Eye Hope".

Marianne Van de Kerckhove en haar echtgenoot Ludo Vanden Bussche richtten enige jaren terug de "Eye Hope Foundation" op. Met die organisatie organiseren zij lezingen en andere activiteiteten om geld in te zamelen om daarmee het wetenschappelijk onderzoek dat een behandeling moet zoeken voor het syndroom van Wolfram financieel te ondersteunen. Voor dat syndroom bestaat momenteel nog geen behandeling.

Na het verdwijnen van de "De Dag van het Paard" in Maldegem besloten Marianne en Ludo, samen met de foundation, om een mendag voor Eye Hope in Maldegem te organiseren.

Het project kon onmiddellijk op de steun en medewerking van onder meer de gemeente Maldegem en VHMC rekenen. "Wij wisten niet of dat initiatief bij de Maldegemse bevolking zou aanslaan. Maar zelfs met de weersomstandigheden die ons niet echt gunstig gezind waren overtrof de belangstelling onze stoutste verwachtingen. Met de opbrengst van de eerste editie van "Maldegem ment voor Eye Hope" wordt wetenschappelijk onderzoek voor de behandeling tegen erfelijke blindheid meegefinancierd", legde Marianne bij de voorstelling van de 2de editie van "Maldegem met voor Eye Hope" uit.

PROGRAMMA
Na het succes van vorig jaar stond het voor de foundation snel vast dat er ook dit jaar een nieuwe editie van Maldegem ment voor Eye Hope zou komen.

Op zondag 30 september worden de deelnemende koetsen vanaf 8u30 in de omgeving van de Pyramide op de speelweide achter het St. Annapark verwacht. Tussen 9 en 11 uur mogen de recreatiekoetsen starten voor hun rit van 28 km. Vanaf 11 uur is het de beurt aan de traditiekoeten om aan hun tocht van 22km te beginnen.

Terug in het St. Annapark kunnen de deelnemers aan de ritten, net als het publiek, in de feesttent de innerlijke mens verwennen (BBQ en andere lekkernijen).

Het publiek kan vanaf 11 uur al genieten van het aperitiefconcert dat dit jaar door Nut en Vermaak wordt gebracht. Na de middag worden de prachtige traditiekoetsen aan het publiek voorgesteld en zijn ze ook te bewonderen op het menparcours. De kinderen zullen meer aandacht hebben voor de minipaardjes en de pony's waarop ze een ritje kunnen maken.

Voor meer informatie formatie over de Eye Hope Foundation en over Maldegem ment voor Eye Hope en voor het inschrijven voor de ritten in de voormiddag en voor de BBQ is er maldegemment@hotmail.com of het nummer 0474 30 64 58.

NOG EEN PAAR DAGEN TIJD OM UW GRATIS HUISVUILZAKKEN AF TE HALEN

Ook dit jaar had ieder gezin afhankelijk van zijn samenstelling recht op een aantal gratis huisvuilzakken. Die werden gedurende een aantal dagen op verschillende locaties bedeeld. Wie geen tijd had om ze op die data en locaties af te halen kon ze afhalen bij het onthaal van de dienst infrastructuur in de Bloemestraat.

De uiterste datum om uw gratis huisvuilzakken af te halen is 28 september. Wie zich bij het onthaal aanmeldt moet de brief die hij destijds van de gemeente heeft ontvangen voorleggen.

ER MAG OPNIEUW GEVIST WORDEN IN DE WACHTBEKKENS

In juni werden in de 2 wachtbekkens in Kleit blauwalgen vastgesteld. Omdat die algen toxische stoffen bevatten was het voor mens en dier verboden om met het water in de wachtbekkens in contact te komen; het was ook verboden om in de wachtbekkens te vissen.

De concentratie van de toxische stoffen is in die mate afgenomen dat er opnieuw in de wachtbekkens mag gevist worden. Zwemmen in de wachtbekkens blijft zoals vroeger verboden.