Adegems Nieuws

De Week van Pol Veirman

Vijftiende jaargang - n 744 - Week 9 : van 25 februari tot 3 maart 2018 Archief…

LANDBOUWERS IN (HEVIGE) DISCUSSIE MET SCHEPENCOLLEGE

LANDBOUWERS IN (HEVIGE) DISCUSSIE MET SCHEPENCOLLEGE
Het ging er maandagmiddag bij momenten hevig aan toe tijdens de discussies tussen Landbouwers uit de omgeving van Kruisken en Heulendonk en het schepencollege.

Het gedeelte van het Strategisch Plan Afvalwater Maldegem (SPAM) voor de Spanjaardshoek, het Kruisken en Heulendonk heeft bij de mensen uit die straten al voor heel wat ongenoegen gezorgd.

Maandagmiddag kende dat ongenoegen een nieuw hoogtepunt tijdens het bezoek van het bijna voltallige schepencollege aan de werken. Zij werden daar geconfronteerd met een aantal ontevreden landbouwers.

Een paar maanden voordat er begonnen werd met de aanleg van de nieuwe riolering en het nieuwe wegdek op de Spanjaardshoek en het eerste deel van 't Kruisken stelden de inwoners van die straten vast dat hun straat na de werken smaller werd en dat op sommige plaatsen de gracht (die al tientallen jaren geleden werd ingebuisd) opnieuw zou worden opengelegd.

Het goede nieuws voor de inwoners was dat na de werken een deel van de parkeerplaatsen die verloren gingen vervangen werden door parkeerplaatsen op de rijweg, waardoor er trager zou gereden worden. Voor de fietsers was er de aanleg van een fietspad langs beide zijden van de weg.

Toen dat gedeelte van het SPAM-plan afgewerkt was en opengesteld werd voor het verkeer was het voor zowel de vrachtwagenchauffeurs als de landbouwers duidelijk dat zij met hun voertuigen elkaar in die straten nog moeilijk zouden kunnen kruisen.

Toen tijdens de volgende fase van de werken de nieuwe structuur van de rijweg op 't Kruisken, Heulendonk en de Verbranden Bos duidelijk werd stelden vooral de landbouwers zich nog meer vragen.

Er werd contact opgenomen met het schepencollege maar dat leverde niets op. Nadat er de afgelopen weken verschillende klachten en opmerkingen over de structuur van de wegen op het gemeentehuis waren toegekomen werd (eindelijk) besloten om de toestand eens ter plaatse te gaan bekijken.

PIJNPUNTEN

LANDBOUWERS IN (HEVIGE) DISCUSSIE MET SCHEPENCOLLEGE
Met hun grote landbouwvoertuigen namen de landbouwers de leden van het schepencollege mee naar enkele pijnpunten langs de wegen.

Afgelopen maandag, na de wekelijkse zitting van het schepencollege, trok het bijna voltallige college naar Adegem. Toen zij in de omgeving van de werken kwamen werden zij er opgewacht door een aantal landbouwers met hun landbouwvoertuigen.

"Wij waren er via via van op de hoogte gebracht dat zij naar hier zouden komen. Omdat onze klachten en opmerkingen bij het schepencollege niets hadden opgeleverd hadden wij met een aantal landbouwers afgesproken om de leden van het schepencollege tijdens hun bezoek mee te nemen naar voor ons een aantal pijnpunten in de nieuwe structuur van de wegen", vertelde Etienne Claeys, die als vertegenwoordiger van de Maldegemse Machinering als woordvoerder van de landbouwers optrad.

Met hun tractors en aanhangwagens toonden zij aan dat de wegen veel te smal zijn om elkaar te kruisen en dat er ook geen uitwijkmogelijkheden voorzien zijn. De landbouwers toonden ook aan dat sommige van de nieuwe kruispunten met hun voertuigen niet of moeilijk te nemen zijn.

DISCUSSIES
Het schepencollege had mensen van de administratie meegenomen om de opmerkingen van de landbouwers te noteren. Op iedere plaats waar de landbouwers een test uitvoerden kwam het tot een discussie met leden van het schepencollege.

Bijna altijd werd de schepen van openbare werken de kop van jut voor de landbouwers. Bij momenten dreigden de discussies zelfs uit de hand te lopen.

De landbouwers hielden uiteindelijk echter ook een klein beetje een goed gevoel over aan het bezoek van het schepencollege: van Burgemeester Marleen van den Bussche en schepen Annelies Lammertyn, die op dat bezoek ter plaatse had aangedrongen, kregen zij de verzekering dat alle aangebrachte pijnpunten in de volgende bijeenkomst van het schepencollege zullen besproken worden en dat er naar oplossingen zal gezocht worden.

GBS DE KRUIPUIT HERDACHT WO II EN ONZE BEVRIJDERS

GBS DE KRUIPUIT HERDACHT WO II EN ONZE BEVRIJDERS
Begeleid door piper Diederik De Jaeger betraden de leerlingen van de klas van meester Piet Lammertyn vrijdagavond het Canadees Militair kerkhof.

Met de herdenkingsplechtigheid op het Militair Canadees Kerkhof in Adegem viel vrijdagavond het doek over het herdenkingsproject dat meest Piet Lammertyn en zijn leerlingen van de GBS de Kruipuit de afgelopen weken hebben uitgewerkt. Het was de tweede maal dat meester Piet met een dergelijk project uitpakt.

De leerlingen kregen de afgelopen weken niet alleen hun lessen in geschiedenis, zij moesten in verband met WO II zelf ook zaken die in onze streek gebeurden tijdens WO II opzoeken en op papier zetten.

Daarnaast moesten zij ook een danktekst maken voor een van de militairen die op het kerkhof in de Prins Boudewijnlaan begraven liggen. Tijdens de lessen werden ook fragmenten uit het leven van gesneuvelde soldaten nagespeeld.

HULDE

GBS DE KRUIPUIT HERDACHT WO II EN ONZE BEVRIJDERS
Bij het begin van de plechtigheid werden aan het centraal monument naast de brandende kaarsjes ook de 3 respectkikkers, symbool van het schoolproject van de GBS De Kruipuit, geplaatst.

De herdenkingsplechtigheid van vrijdagavond werd ondanks de kou en de snijdende wind bijgewoond door ouders en grootouders van de leerlingen en vertegenwoordigers van vaderlandslievende verenigingen.

Met een PowerPoint-presentatie, teksten en gezang van de leerlingen werd hulde gebracht aan alle gesneuvelden uit de beide wereldoorlogen. Op het einde van de plechtigheid brachten de leerlingen samen met hun familie een bezoek aan de grafsteen van de soldaat voor wie zij een danktekst hadden gemaakt.

Hoe verder de avond vorderde, hoe mooier het uitzicht van het Canadees kerkhof met zijn meer dan 1.100 brandende kaarsjes werd…

HOOFDCOMMISSARIS OP RUST OP BEZOEK BIJ DE PAPAVER
Hoofdcommissaris op rust Antoine Wauters voelde zich onmiddellijk thuis bij de leerlingen van juffrouw Conny.

Nadat de leerlingen van het eerste leerjaar van de VBS De Papaver al een paar maal op bezoek waren bij de senioren in De Pastorij, was hoofdcommissaris op rust Antoine Wauters, een van de bewoners van De Pastorij, vorige week op bezoek bij de klas van juffrouw Conny.

Eerst luisterden de leerlingen met ingehouden adem naar het levensverhaal van de hoofdcommissaris. Daarna ontdekte hij hoe het er nu aan toe gaat in het eerste leerjaar. Het is een groot verschil met de tijd dat hij in het eerste leerjaar zat.

Zowel de kinderen als de hoofdcommissaris hebben van het bezoek genoten.

STUKJE KROMMEWEGE TIJDELIJK OF DEFINITIEF AFGESLOTEN?

STUKJE KROMMEWEGE TIJDELIJK OF DEFINITIEF AFGESLOTEN?

Sedert vorige week is het kruispunt van de N44 en het stukje Krommewege (richting kruispunt Speyestraat) voor het verkeer afgesloten.

Omdat noch de gemeente Maldegem noch het Agentschap Wegen en Verkeer het nodig vonden om ons of het publiek over die afsluiting van het kruispunt in te lichten, weten wij niet of het hier om een tijdelijke of om een definitieve afsluiting gaat.

ONTSLUITINGSWEG ZORGT VOOR BARST IN DE COALITIE

ONTSLUITINGSWEG ZORGT VOOR BARST IN DE COALITIE
De top van Groen kwam donderdagavond naar Adegem om uit te leggen waarom hun fractie die avond in de gemeenteraad tegen de ontsluitingsweg van het nieuw bedrijvenpark, met aansluiting op de N9, zou stemmen.

Groen is nooit voorstander geweest van de uitbreiding van het bestaande industrieterrein. Sedert zij samen met CD&V de meerderheid vormen heeft Groen het voorstel wel gesteund, omdat zij de verzekering hadden kregen dat er maatregelen zouden genomen worden om extra zwaar verkeer door Adegem te voorkomen.

Op het nieuw gedeelte van het industrieterrein komt een ontsluitingsweg die uitgeeft op de N9 (Staatsbaan, ter hoogte van de vroeger Misty). Groen kon daar vrede mee nemen, omdat op die ontsluitingsweg een vrachtwagensas voorzien werd dat vrachtwagens van meer dan 7,5 ton verhinderde om van die weg gebruik te maken.

Tot januari 2017 stond dat sas op het plan. Na een informatievergadering met onder meer leden van BIM werd het sas echter zonder overleg tussen de meerderheidspartners door CD&V uit het plan gehaald.

Volgens Groen voldoet het plan daardoor niet meer aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP), waarin staat dat de trafiek van zwaar verkeer in de toeleveringsweg moet ontmoedigd worden.

WISSELMEERDERHEID
Groen wou niet dat het plan van de toeleveringsweg op de agenda van de gemeenteraadszitting van donderdag 22 februari kwam. Als het er toch op kwam, dan zou de Groene fractie tegenstemmen.

Tijdens een persconferentie in 't Lapperken heeft Groen donderdagavond anderhalf uur voor de gemeenteraad verduidelijkt waarom zij tijdens de raadszitting zouden tegenstemmen. De fractie hoopte dat zij bij de meerderheid en de oppositie aan voldoende stemmen zou geraken om de goedkeuring tegen te houden.

Tijdens de raadszitting genoten N-VA- en Open VLD van het bekvechten tussen de coalitiepartners. Toen Koenraad De Ceuninck, als voorzitter van de gemeenteraad, het woord gaf aan Jason Van Landschoot (Open VLD), was het meteen duidelijk dat de oppositiefracties bij de stemming de zijde van CD&V zouden kiezen.

Volgens de heer Van Landschoot hebben zij als oppositie voldoende garanties gekregen en kregen zij de verzekering dat zij bij de verdere ontwikkeling van de plannen zullen betrokken worden. Het voorstel van de ontsluitingsweg onder vrachtwagensluis werd dan ook met een ruime meerderheid goedgekeurd.

Welke gevolgen deze barst in de coalitie voor de rest van de bestuursperiode zal hebben zal later duidelijk worden.

GROTE ONDERHOUDSWERKEN OP DE EXPRESWEG

GROTE ONDERHOUDSWERKEN OP DE EXPRESWEG
Het kruispunt van de Expresweg met de Aardenburgkalseide wordt volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) niet afgesloten. Er wordt tussen 1 maart en het bouwverlof wel verkeershinder verwacht.

Hoewel het gedeelte Van de Expresweg tussen Westkapelle en Eeklo binnen enkele jaren omgevormd wordt tot autostrade heeft het AWV beslist om het wegdek in beton te vervangen door asfalt, omdat het wegdek tussen Balgerhoeke en het kruispunt met de Aardenburgkalseide in Maldegem er zo slecht bij ligt .

Tijdens de laatste week van februari worden in de middenberm doorsteken gemaakt. In die periode verloopt het verkeer in beide richtingen ove een enkel rijvak. Alle kruispunten blijven open.

FASE 1
Tussen 1 maart en half april worden de rijvakken richting Knokke voor het verkeer afgesloten om er het beton door asfalt te vervangen. Tijdens die periode verloopt alle verkeeer op de twee rijvakken die normaal voor het verkeer richting Antwerpen bestemd zijn.

In die periode wordt het kruispunt met Celieplas voor alle verkeer afgesloten en de verkeerswisselaar van de Expresweg met de N44 wordt afgesloten voor het verkeer dat vanuit Zelzate richting Aalter wil. Dat verkeer moet de afslag aan de Koning Albertlaan nemen.

FASE 2
Van midden april tot aan het bouwverlof verloopt het verkeer op de Expresweg in beide richtingen op de rijvakken die normaal bestemd zijn voor het verkeer richting kust.

Ook in die periode wordt het kruispunt met Celieplas voor alle verkeer afgesloten. De verkeerswisselaar van de Expresweg met de N44 wordt afgesloten voor het verkeer dat van uit de richtinjg kust richting Zelzate rijdt.

Het kruispunt van de Expresweg met de Aardenburgkalseide wordt volgens de informatie van het AWV niet afgesloten. Omdat er op dat kruispunt wel verkeershinder verwacht wordt raadt het AWV de automobilisten die naar Nederland willen aan om via de verkeerswisselaar in Westkapelle naar Nederland te rijden.

Tijdens de duur van de werken is er op de zone tussen Balgerhoeke en het Kruispunt met de Aardenburgkalseide slechts een maximumsnelheid van 70 km/u toegelaten.