Adegems Nieuws

De Week van Pol Veirman

Zestiende jaargang - n 793 - Week 6 : van 3 tot 9 februari 2019 Archief…

MARNIX MAAKTE ZELF DOKTER HERREBAUTLAAN SNEEUWVRIJ

MARNIX MAAKTE ZELF DOKTER HERREBAUTLAAN SNEEUWVRIJ
Met zijn lichtjes omgebouwde grasmaaier zorgde Marnix Willems er woensdagmorgen voor dat de Dokter Herrebautlaan sneeuwvrij was nog voor de meeste menen naar hun werk of naar school moesten.

De Dokter Herrebautlaan, een doodlopend straatje in Adegem dat aansluiting geeft op de Oude Staatsbaan, komt volgens het gemeentelijk strooiplan niet in aanmerking om tijdens de eerste en tweede fase van de strooiwerken gestrooid te worden.

Voor de 63-jarige Marnix Willems een inwoner uit die straat was de winterprik van de afgelopen week voldoende om zelf de handen uit de mouwen te steken. "Ik heb mijn grasmaaier een beetje omgebouwd en hem daarna als sneeuwruimer gebruikt. Woensdag morgen was ik vroeg uit de veren. Nog voor de meeste mensen buitenkwamen was de sneeuw van he wegdek en het voetpad verwijderd". Vertelde Marnix.

"Wij zijn een straatje waar de mensen veel voor elkaar over hebben. Marnix is daar een voorbeeld van", beoordeelde Marnix Van de Kerckhove het initiatief van zijn buurman.

GBS DE KRUIPUIT OPENDE HAAR "GANG VAN DE TWEEDE RONDE"

GBS DE KRUIPUIT OPENDE HAAR "GANG VAN DE TWEEDE RONDE"
Schepen van Onderwijs Glenn Longeville (Open VLD) opende samen met het schoolparlement van de GBS De Kruipuit de gang waar spullen die op school achtergelaten werden op een tweede leven wachten.

Vrijdagmiddag was het voor de leden van het leerlingenparlement van de GBS De Kruipuit een belangrijk moment. Samen met de directie van de school en de schepen van Onderwijs Glenn Longeville openden zij de Gang van de tweede Ronde.

"Net als in andere scholen blijven er ook bij ons verschillende spullen achter waar de leerlingen niet meer om komen. Wij bewaren die maar na en tijd moeten wij ze toch weg doen. Wij zochten naar een mogelijkheid om de sjaals, truitjes handschoenen brooddozen, drinkbussen en andere achtergelaten spullen die zich opstapelden een goede oplossing te vinden. Die hebben wij samen met onze stagiaire Charlotte Van Waes gevonden."

"Wij hebben de ganse voorraad achtergelaten spullen gekuist, ontsmet en geordend. De gang in het bijhuis hebben wij omgedoopt tot de Gang van de tweede Ronde. Daar worden nu alle spullen met de nodige aanwijzingen opgesteld. Wij hebben de leerlingen uitgelegd dat het onverantwoord is om spullen die nog in goede staat zijn weg te gooien. Het is beter dat die een tweede leven krijgen", legde directeur Manu Buysse uit.

GRATIS
Na een afspraak met de zorgjuf kunnen leerlingen, hun ouders, en de leerkrachten iedere schooldag de Gang van de tweede Ronde bezoeken. Als er iets bij staat dat ze kunnen gebruiken mogen zij dat gratis meenemen.

Ook iedere laatste vrijdag van de maand zal de deur van de Gang van de tweede Ronde opengaan. Het is volgens directeur Buysse zeker niet de bedoeling om van de gang een kringloopwinkel te maken: er mogen enkel zaken in komen die door de kinderen op school werden achtergelaten.

GEZINSBOND ADEGEM KLONK OP HET NIEUWE (WERK)JAAR

GEZINSBOND ADEGEM KLONK OP HET NIEUWE (WERK)JAAR
Vorige week zondag waren de leden van de Gezinsbond Adegem uitgenodigd in Den Hoogen Pad om er samen te klinken op het nieuwe jaar.

Voor voorzitter Dorine De Vlieger is de nieuwjaarsreceptie het moment om even terug te blikken op het voorbije werkjaar en een tipje van de sluier die over het programma van het nieuwe werkjaar ligt, op te lichten.

Voorzitter De Vlieger dankte haar bestuursleden voor de inzet die ze vorig werkjaar hebben getoond. Ze gaf een pluim aan de vele leden die op de activiteiten die vorig jaar werden georganiseerd waren afgekomen.

Zij verzekerde de leden dat de activiteiten die publiekstrekkers zijn zoals de paaseierenraap, hun plaats op de activiteitenkalender behouden.

Omdat dit werkjaar de nadruk nog meer gelegd wordt op het gezin worden er in en rond Adegem seizoenwandelingen georganiseerd waaraan iedereen kan deelnemen. De kookactiviteiten en de sportreeksen zijn ook blijvers in het jaarprogramma.

Het bestuur werkt nog aan een aantal initiatieven. Daarover zal later in het ledenblad (Prikbord) meer informatie worden gegeven.

Ook de GOSA leden worden in het nieuwe jaarprogramma niet vergeten. Er zijn voor hen uitstapjes en gezellige en informatieve namiddagen gepland.

Na het overzicht van het jaarprogramma werd er bij een hapje en een drankje gezellig bijgepraat.

OVOTONDE VERVANGT LICHTEN AAN DELHAIZE

OVOTONDE VERVANGT LICHTEN AAN DELHAIZE
Als de planning van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) behouden blijft worden eind 2020 begin 2021 de verkeerslichten aan het kruispunt van de koning Leopoldlaan en de Barbarastraat (Delhaize) vervangen door een ovotonde.

Nog voor zij officieel in functie waren begonnen Burgemeester Bart Van Hulle en schepen van Openbare Werken Jason Van Landschoot (beide Open VLD) te onderhandelen met het AWV over de werken die voorzien zijn langs de N9 tussen De Zeeman en het WZC De lindeboom. De onderhandelingen hebben er voor gezorgd dat de vervanging van het wegdek in beton door een wegdek in asfalt niet in maart maar na de vakantie zal gebeuren.

AWV zal de komende maanden met Maldegem onderhandelen om maatregelen te nemen om de handelskilometer voor iedereen veiliger te maken.

OVOTONDE
Het AWV voorziet ook nog een belangrijke wijzigring aan het kruispunt van de koning Leopoldlaan en de Barbarastraat. Daar zullen de verkeerslichten verdwijnen en komt er een ovotonde (lange rotonde). Die werken zijn voorzien voor eind 2020 - begin 2021.

De gemeente Maldegem voorziet in het kader van zijn mobiliteitsplan ook een aantal wijzigingen in en rond het industrieterrein. Zo komt er een nieuwe straat in het nieuw industrieterrein. Die straat kom uit op de N9. Het kruispunt met de N9 zal aangelegd worden door het AWV. Ook op dat kruispunt zal het verkeer op de N9 een keerbeweging kunnen maken.

WIND SPELBREKER OP NIEUWJAARSRECEPTIE VAN DE GEUZEN

WIND SPELBREKER OP NIEUWJAARSRECEPTIE VAN DE GEUZEN

De inwoners van de Verkaveling De Geuzen in Adegem wachten niet tot hun wijk volgebouwd is om elkaar beter te leren kennen. Joachim Bauwens en Yoni Dobbelaere hadden het op zich genomen om de eerste nieuwjaarsreceptie van hun wijk te organiseren.

Zondagvoormiddag hadden zij samen met nog enkele mensen uit de wijk het feestentje opgezet. Kort voor de middag zorgde een stevige windstoot er voor dat Het tentje tegen de vlakte ging. Die pech hield de inwoners van De Geuzen niet tegen om te klinken op 2019.

De hapjes en drankjes werden verhuisd naar nummer 24. Daar werd geklonken op het nieuwe jaar en op een goede buurtschap.

GBS DE KRUIPUIT BESCHILDERDE KATTEN VOOR DE WARMSTE WEEK

GBS DE KRUIPUIT BESCHILDERDE KATTEN VOOR DE WARMSTE WEEK
In het kader van de actie De Warmste Week van Studio Bru had het 3de leerjaar van de GBS De Kruipuit een actie opgezet ten voordele van Leraars Zonder Grenzen. Zij hadden een grote groene poes beschilderd en verkochten die per opbod.

Het opbod spitste zich toe op twee personen. De groene poes werd toegekend tijdens de Warmste Week. Schepen van Onderwijs Glenn Longeville die de tweede bieder was mocht afgelopen vrijdag zijn beschilderde poes in ontvangst nemen.

Naast de schilderkunsten van de leerlingen zorgde Erik Hebberecht bij de blauwe poes ook nog voor een passende tekst voor schepen Longeville. De actie van de school bracht de mooie som van 2500 euro op.

AVT STEUNDE HELDENHUIS

AVT STEUNDE HELDENHUIS

Bij de voorstellingen van het Adegems Volkstheater in 2018 werden de programmablaadjes gratis aangeboden. Het publiek mocht voor een blaadje een vrijwillige bijdrage geven voor een goed doel.

Het AVT heeft de opbrengst van de programmablaadjes samen met een eigen gift (samen 2000 euro) geschonken aan Heldenhuis uit Eeklo, een initiatief van ouders met kinderen met een beperking. Die ouders zorgen samen voor een thuis voor hun kinderen.

VALSE TELNETFACTUUR

Afgelopen woensdag kreeg een inwoner van Maldegem een factuur in zijn mailbox. In die mail vroeg Telenet om een bepaald bedrag te betalen voor geleverde internetdiensten. De persoon heeft de factuur betaald maar kreeg toch argwaan. Hij meldde de zaak aan de politie.

Die kon achterhalen dat het rekeningnummer waarop moest gestort worden niet klopte met het nummer van Telenet en dat ook de stijl van de brief niet overeenkwam met de stijl die Telenet in zijn communicatie gebruikt. De mail was een fake en een nieuwe vorm van oplichting.

De politie raadt de mensen aan dergelijke mails ongeopend te verwijderen.

Vorige week zaterdagnacht was er een inbraakpoging aan de achterzijde van een woning in de Staatsbaan in Adegem. Vermoed wordt dat de inbreker(s) via de spoorweg de woning probeerde(n) te bereiken.

De inbraak mislukte omdat bij het breken van het glas het alarm in het huis afging. De inbreker(s) zette(n) het op een lopen.

CD&V MALDEGEM HEEFT NIEUWE VOORZITTER

CD&V MALDEGEM HEEFT NIEUWE VOORZITTER

Het bestuur van CD&V Maldegem kon zich afgelopen zondag verheugen in een nog grotere belangstelling dan de vorige jaren voor hun nieuwjaarsontbijt in Gasthof St. Marie.

Tijdens het ontbijt werden verkiezingen voor de voorzitter en de voorzitter van Jong CD&V georganiseerd. Alain Van Hoecke uit Adegem is de nieuwe voorzitter van CD&V Maldegem. Leandra De Cuyper werd door de jongeren tot hun voorzitter verkozen.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman stelde Marten De Jaeger voor als de nieuwe fractieleider van CD&V in de Maldegemse gemeenteraad.