Adegems Nieuws

De Week van Pol Veirman

Zestiende jaargang - n° 788 - Week 1 : 30 december 2018 tot 5 januari 2019 Archief…

ADEGEM GENOOT VAN ZIJN KERSTCONCERT

ADEGEM GENOOT VAN ZIJN KERSTCONCERT
Christoff, Lindsay en het koor Scaletta hebben met hun kerstconcert in Adegem de hoge verwachtingen ingelost.

Nadat de werkgroep rond Vic Blomme twee jaar geleden Dana Winner met haar kerstconcert naar Adegem had uitgenodigd, had hij voor dit jaar een extra inspanning gedaan om Christoff en Lindsay met hun Kerstconcert naar Adegem te krijgen. De beide artiesten werden vocaal bijgestaan door het koor Scaletta.

Tot de laatste dag voor het optreden waren er nog vragen om toegangskaarten maar het maximumaantal was bereikt. Net als bij de andere kerstconcerten die ze in Vlaanderen brengen hadden Christoff en Lindsay ook in Adegem alles mee om de kerk voor het kerstconcert te versieren.

VREDE EN LIEFDE
Zowel de liedjes die gebracht werden als de tussenteksten van Christoff stonden allemaal in het teken van vrede en liefde. Het publiek voelde zich van bij het eerste tot het laatste nummer betrokken bij het kerstconcert. Dat publiek werd door de zanger regelmatig bij de uitvoering van de liedjes betrokken. Ik kan mij niet herinneren dat er ooit zoveel sfeer is geweest in de Sint-Adrianuskerk.

VOORPROGRAMMA
Het publiek heeft vorige week zondag niet alleen genoten van het optreden van Christoff, Lindsay en het koor Scaletta; de voor vele aanwezigen onbekende Dago Boulez heeft tijdens het voorprogramma bewezen dat ook hij muzikaal tot veel in staat is.

ADEGEM GENOOT VAN ZIJN KERSTCONCERT
Dago Boulez mocht als aankomend plaatselijk muzikaal talent het voorprogramma van het kerstconcert verzorgen.

Nadat hij op het einde van het concert iedereen bedankt had die meegewerkt had aan het succes van het kerstconcert, kon Vic Blomme namens de inrichters van het concert een cheque van 4.000 euro overhandigen aan de voorzitter van het Maldegems KOTK-comité Marleen Van den Bussche.

Naar het schijnt hebben Vic en zijn werkgroep al ideeën voor hun kerstconcert van 2020...

VBS DE PAPAVER STAPJE DICHTER BIJ DE BOUW VAN NIEUWE VLEUGEL

VBS DE PAPAVER STAPJE DICHTER BIJ DE BOUW VAN NIEUWE VLEUGEL
Vrijdagvoormiddag werd door delegaties van het OCMW, het Schoolcomité Adegem - Kleit en de VBS de Papaver officieel de verkoop van een perceel grond aan de VBS de Papaver voorgesteld.

De 360 leerlingen van VBS De Papaver zitten verdeeld over twee locaties: de kleuters en de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar zitten in de vroegere meisjesschool en de leerlingen van het 3de tot en met het 6de leerjaar hebben de vroegere jongensschool als thuisbasis.

De school heeft de gebouwen van de jongensschool, die eigendom zijn van de gemeente, in erfpacht. Buiten de recent bijgebouwde paviljoenklassen zijn de gebouwen van de jongensschool erg verouderd. Er is al jaren sprake van dat De Papaver een nieuwe vleugel wil bouwen achter de meisjesschool, zodat alle leerlingen in één complex zitten.

Toen het Elisabethrusthuis gesloopt werd, dachten velen in Adegem dat de school snel een perceel grond van het OCMW zou aankopen om er een nieuwe vleugel op te bouwen. De administratie is echter een logge machine en er moest vooraf ook onderhandeld worden tussen de inrichtende macht van de school en met het OCMW.

VERKOOP
Er zijn ondertussen vele jaren voorbijgegaan zonder dat er schot in de zaak kwam. Dit jaar zijn er echter belangrijke stappen gezet. Terwijl de onderhandelingen tussen de school en het OCMW bezig waren, werd er ook onderhandeld tussen de school en de gemeente. Die hebben ondertussen een overeenkomst bereikt: de gemeente koopt een stukje van de speelplaats van de school. Het aangekochte gedeelte zal later gebruikt worden om de weg naar Den Hoogen Pad te verbeteren.

Met het einde van de bestuursperiode in zicht is er ook een overkomst gesloten tussen het OCMW en De Papaver. Het OCMW verkoopt een perceel grond van 1404 m² aan de school. Die grond sluit aan bij de gebouwen van de school.

GROEN
Het OCMW zal het perceel naast het perceel dat aan de Papaver werd verkocht in eigen beheer houden. Daar zal het volgens OCMW-voorzitter Stefaan Standaert (Groen) een groen speelweefsel van maken dat door de school kan gebruikt worden. Buiten de schooluren zal het ook openstaan voor de bevolking.

Veronique Gantois, voorzitter van het schoolcomité Adegem - Kleit, merkte op dat er de eerstkomende jaren niet veel aan het aangekochte perceel grond zal veranderen.

FINANCIERING
Het is volgens mevr. Gantois de bedoeling dat er op relatief korte termijn een bouwdossier kan worden ingediend. "Een derde van de kosten voor de bouw van de nieuwe vleugel komt ten onze laste. Wij zullen de komende maanden en jaren onder verschillende vormen fondsen verzamelen, zowel om de huidige gebouwen te onderhouden als om het kapitaal voor de nieuwbouw bijeen te brengen. Wij rekenen daarvoor ook op de medewerking van de Adegemse bevolking", gaf mevr. Gantois nog mee.

BESTEMMING
Van directeur Annelies Lammertyn, die zich op de voorstelling van de verkoop wegens ziekte door twee leerkrachten liet vervangen, vernamen wij dat ze niet verwacht dat er voor 2026 met de bouw van de nieuwe vleugel kan begonnen worden. In die nieuwe vleugel zou er plaats zijn voor de leerlingen van de 2de en 3de graad, en voor een turnzaal en een polyvalente zaal.

AMBRAS TIJDENS DE LAATSTE GEMEENTERAADSZITTING

SCHEPEN FRANK SIERENS
Schepen Frank Sierens zal zich het verloop van zijn laatste gemeenteraadzitting wel anders hebben voorgesteld...

Schepen Frank Sierens (CD&V) die eind dit jaar een punt achter zijn politieke loopbaan zet kreeg het tijdens zijn laatste gemeenteraadszitting aan de stok met de ganse Groene fractie. Oorzaak van de aanval van Groen op de schepen van financiën was de belasting op de economische bedrijvigheid.

Voor CD&V en Groen was het op donderdag 20 december hun laatste gemeenteraadszitting als meerderheidsfracties. Vanaf januari nemen Open VLD, N-VA en De Merlaan de fakkel over.

Omdat de nieuwe meerderheid verder zou kunnen besturen werd het meerjarenplan 2019 (begroting) van de gemeente ter goedkeuring voorgelegd. De nieuwe meerderheid heeft tot juni om dat plan aan te passen.

Net voor de stemming stelde Lies Dhondt (Groen) voor om in het meerjarenplan 2019 een bedrag van 400.000 euro in te schrijven als ontvangsten van belastingen op economische bedrijvigheid.

"Door dat bedrag in de begroting in te schrijven willen wij aangeven dat ook de bedrijven moeten bijdragen in de kosten van de infrastructuur en de diensten die de gemeenten aan haar bevolking en aan de bedrijven ter beschikking stelt", motiveerde mevr. Dhondt haar voorstel.

Schepen van financiën Sierens was niet verrast dat het voorstel uit de Groene hoek kwam, maar reageerde met: "Ik kan dat bedrag onmogelijk inschrijven in de begroting zolang wij geen nieuw reglement voor de belasting op economische bedrijvigheid hebben. Ik heb de vraag gesteld aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en die hebben mij dat bevestigd. Ik ga dus niets onwettigs doen".

Nadat OCMW-voorzitter Stefaan Standaert hem had verweten dat hij wel lang gewacht had om met de FOD over de zaak te onderhandelen las schepen Sierens zowel de brief die hij had geschreven als de brief die hij van FOD had gekregen. Na nog wat gebakkelei besloot Koenraad De Ceuninck (CD&V) over te gaan tot de stemming.

Als fractieleider van CD&V kondigde Anneke Gobeyn aan dat haar fractie zich bij de stemming over het inschrijven van de 400.000 euro zou onthouden.

In een laatste poging om CD&V onder druk te zetten merkte Erwin Goethals op "we zullen bij de stemming zien wie er wil dat bedrijven en zelfstandigen net als loon- en weddetrekkenden belastingen betalen aan de gemeente".

Bij de stemming onthield CD&V zich. Enkel groen stemde voor zijn eigen voorstel. Het meerjarenplan 2019 werd wel goedgekeurd.

Vorige week zaterdag rond 20 uur werd de PZ Maldegem er van verwittigd dat er in Adegem Dorp iemand rondliep met een geweer op zijn schouder. De politie onderschepte de man in Adegem Dorp.

Het ging om een man die op weg was naar een verkleedfeestje in Adegem Dorp. Hij was uitgedost als jager en had een loodjesgeweer op zijn schouder. Hij mocht na ondervraging door de politie naar het feestje gaan. Hij moest wel zijn geweer zo dragen dat niemand het kon zien.

DE REDACTIE VAN ADEGEM.NET WENST U EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR!

GELUKKIG NIEUWJAAR!