Adegems Nieuws

De Week van Pol Veirman

Zestiende jaargang - n° 797 - Week 10 : van 3 tot 9 maart 2019 Archief…

HET MEETJESLAND WANDELDE IN ADEGEM

HET MEETJESLAND WANDELDE IN ADEGEM
De acht wandelclubs die instonden voor de organisatie van de eerste Meetjeslandse Wandeldag waren onder de indruk van de grote opkomst voor deze dag.

Meer dan 2100 deelnemers schreven zich afgelopen zondag in voor de eerste Meetjeslandse Wandeldag die in Adegem georganiseerd werd. Het is de bedoeling dat ieder jaar het wandelseizoen start met de Meetjeslandse wandeldag. Die zal ieder jaar in een andere gemeente in het Meetjesland worden georganiseerd.

Wie vorige week zondag tot in de late namiddag een parkeerplaats moest vinden in Adegem moest ver zoeken: alle parkeerplaatsen aan Den Hoogen Pad en de aanpalende weiden en in het centrum waren ingenomen. Ook in de Ringbaan stonden nog tientallen auto's geparkeerd. Het waren allemaal auto's van wandelaars die deelnamen aan een van de wandelingen van de eerste Meetjeslandse Wandeldag.

NIEUW
In het Meetjesland zijn er negen officieel erkende wandelverenigingen, die samen het Meetjeslands wandelcriterium organiseren. Iedere vereniging organiseert in het kader van dat criterium een wandeling.

Tijdens een van de vergaderingen van het bestuur van dat criterium lanceerde André Van de Velde uit Ertvelde het idee om onder de vlag van het Meetjesland samen een wandeldag te organiseren en daarmee het nieuwe seizoen te starten. Van de negen verenigingen waren er acht onmiddellijk bereid om mee te werken.

LOCATIE
Op hun zoektocht naar een geschikte locatie voor hun eerste wandeldag kwamen de organisatoren bij Den Hoogen Pad terecht. Zij waren onder de indruk over de goede voorwaarden die ze van de gemeente Maldegem kregen om Den Hoogen Pad te gebruiken als eerste start- en aankomstplaats van de eerste Meetjeslandse Wandeldag.

Er werden parcours van 5, 10, 15, 20 en 25 km uitgestippeld. Omdat er vorige week zondag in de regio maar op een enkele locatie een wandeltocht werd georganiseerd waren de organisatoren er zeker van dat er een ruime opkomst zou zijn. Zij hadden echter niet verwacht dat alle parkeerplaatsen in het centrum van Adegem al voor de middag zouden zijn ingenomen.

TOEKOMST
Het was zondag prachtig weer om te wandelen. Ook mensen die niet regelmatig aan een wandeltocht deelnemen waren naar Adegem afgezakt om aan de de eerste Meetjeslandse Wandeldag deel te nemen. Zij waren aangenaam verrast over de prachtige streek waar zij doorgewandeld zijn.

HET MEETJESLAND WANDELDE IN ADEGEM
Bij hun terugkeer aan Den Hoogen Pad genoten nog veel wandelaars eventjes op het kunstwerk van het prachtige weer.

"Wij willen van onze Meetjeslandse Wandeldag een traditie maken. In de toekomst zal ieder jaar ons nieuw seizoen met de wandeldag beginnen. Onze wandeldag is een promotie voor de wandelsport en door dit ieder jaar op een andere locatie te organiseren is het ook een promotie voor het Meetjesland", merkte een glunderende André Van de Velde op.

Dat de Meetjeslandse Wandeldag volgend jaar terugkomt staat al vast. De locatie zal later bepaald worden.

JOZEFIEN LAMMERTYN IS DE JUNIOR JOURNALIST 2019 VAN DF ADEGEM

JOZEFIEN LAMMERTYN IS DE JUNIOR JOURNALIST 2019 VAN DF ADEGEM
Voor alle leerlingen wiens verhaal de tafel van de jury bereikte had Davidsfonds Adegem een attentie. De mooiste boekenpakketten waren voor Jozefien Lammertyn (Junior journalist) en Anouk Depickere (speciale prijs).

Aan de Junior Journalist wedstrijd van Davidsfonds Adegem namen 115 leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de VBS De Papaver en de GBS De Kruipuit deel. De eerste selectie van de verhalen, die als thema "meesterschap" hadden, werd door de leerkrachten gedaan. Er kwamen 35 anonieme verhalen bij de jury terecht, die bestond uit Brigitte Coppieters, Jan Cocquyt en Pieter Blomme.

Ieder jurylid las alle verhalen en maakte zijn persoonlijke rangschikking op. Daarna begon het overleg met drie. Als de rangschikking was opgemaakt en doorgegeven aan Lieve Blondeel, de coördinator van de wedstijd, werden de namen van de leerlingen die de werken geschreven hadden, bekendgemaakt.

VERHALEN
Voordat de 35 leerlingen zondagvoormiddag in de St. Adrianuskerk hun prijs in ontvangst mochten nemen kregen zij tijdens een korte rondleiding vier verhalen te horen over de kerk, de klokken, een beeld in de kerk en St. Hubertus. Alle verhalen duurden maar enkele minuten, maar zowel de leerlingen als hun ouders hebben er van genoten.

Na de verhalen riep Lieve Blondeel alle leerlingen naar voor om hun prijs in ontvangst te nemen. Als laatsten kwamen Anouk Depickere -die een speciale prijs won voor haar verhaal "Maarten Gloriekunst in België"- en Jozefien Lammertyn als winnaar van de Junior Journalist wedstrijd aan de beurt.

Het verhaal van Jozefien Lammertyn is door Davidsfonds Adegem doorgestuurd om deel te nemen aan de Junior Journalist wedstrijd van Davidsfonds Oost Vlaanderen. De uitslag van die wedstrijd wordt op 6 april bekendgemaakt.

IN DE GBS DE KRUIPUIT LIEPEN ZIJ VOOR HET GOEDE DOEL

IN DE GBS DE KRUIPUIT LIEPEN ZIJ VOOR HET GOEDE DOEL
Donderdagnamiddag namen alle leerlingen en leerkrachten van de GBS De Kruipuit deel aan de sponsorloop voor goede doelen.

Om de twee jaar organiseert de school op de Kruipuit een actie voor een goed doel. Dat gebeurt onder de leiding van de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken. De opbrengst van die sponsorloop is belangrijk, maar het hoofddoel van de actie blijft nog altijd het sensibiliseren van de leerlingen.

Dit jaar was HOOP het thema van de actie. Er zijn verschillende organisaties die zich het lot aantrekken van mensen die door ziekte, ongevallen, oorlogen of andere tegenslagen in de problemen zitten en die zelf geen uitweg meer zien. Die organisaties brengen hoop bij die mensen en die hoop hebben de mensen nodig om er niet volledig onderdoor te gaan.

Om de werking van dergelijke organisaties beter te leren kennen nodigde de GBS De Kruipuit vertegenwoordigers van het brandwondencentrum, Eye Hope, Make a Wish en Bednet (beeldmateriaal) uit naar de Kruipuit.

De leerlingen werden allemaal samengebracht en in vier groepen ingedeeld. Iedere groep kreeg op een dag de vertegenwoordigers van de vier delegaties over de vloer en kreeg uitleg over de verschillende werkingen.

IN DE GBS DE KRUIPUIT LIEPEN ZIJ VOOR HET GOEDE DOEL
Schepen van Onderwijs Glenn Longeville (Open VLD) liep met de leerlingen de verkenningsronde van de sponsorloop mee.

SPONSORLOOP
Zowel de mensen van de organisaties, de leerkrachten als de leerlingen vonden het een boeiende en leerzame dag. Donderdag werd de actie afgelopen met een sponsorloop rond de gebouwen van de school.

Ook voor de sponsorloop werden de leerlingen in groepen ingedeeld. Voor iedere ronde die een groep liep kwam er een stempel met de kleur van de groep op de pancarte van de HOOP. Tegen de tijd dat de sponsorloop was afgelopen stond de pancarte vol stempels.

Voordat de leerlingen en leerkrachten aan hun sponsorloop begonnen hadden zij al 1.600 euro bijeengebracht.

DE TIJD VAN TOEN BIJ DE SENIOREN ONDER DE TOREN

DE TIJD VAN TOEN BIJ DE SENIOREN ONDER DE TOREN
Juffrouw Conny en haar leerlingen van het eerste leerjaar gingen op bezoek bij de senioren in De Pastorij. Er werden liedjes gezongen uit de tijd van toen.

De VBS De Papaver heeft een speciale band met de mensen die in De Pastorij wonen. Af en toe gaan vooral de leerlingen van het eerste leerjaar er eens op bezoek, of komen de senioren zelf eens naar de school. Vorige week donderdag waren het de leerlingen van juffrouw Conny die op bezoek gingen. Speciaal voor die gelegenheid hadden zij liedjes geleerd die de senioren in hun schooltijd zongen.

DE TIJD VAN TOEN BIJ DE SENIOREN ONDER DE TOREN
De leerlingen kregen muzikale ondersteuning van Stijn de Kesel (accordeon) en Siebe de Roo (cornet).

De senioren keken raar op toen ze de kinderen liedjes hoorden zingen die zijzelf in hun kinderjaren zongen. Het duurde niet lang of ook de senioren en het personeel van de Pastorij zongen mee. Zowel de kinderen als de senioren hebben van het bezoek genoten.

BIJ DE PAPAVER TROKKEN ZE DANSEND DE KROKUSVAKANTIE IN

BIJ DE PAPAVER TROKKEN ZE DANSEND DE KROKUSVAKANTIE IN
De leerlingen en leerkrachten van De Papaver hadden hun kleurrijkste outfit bovengehaald voor de carnavalsstoet van vrijdagnamiddag.

Bij de leerlingen van de VBS De Papaver zat de vakantiestemming er al van vrijdag goed in. In de voormiddag dachten zij al aan wat verrassends er hun in de namiddag te wachten stond.

De Carnavalsstoet, die tot vorig jaar rond 13u30 aan de school vertrok, ging nu pas om 14u45 van start. Voor het zover was stond er -op initiatief van de leerlingenraad- nog een dodenspel (cluedo) op het programma.

BIJ DE PAPAVER TROKKEN ZE DANSEND DE KROKUSVAKANTIE IN
De leerlingen konden hun outfit van het spel gebruiken om er daarna mee in de stoet te lopen.

Bij dat spel werden zoveel mogelijk leerlingen betrokken. Het spel was gedaan tegen het moment dat de carnavalswagen van De Lapperkes er was om samen met de leerlingen door het centrum te trekken.

Voor de allerkleinsten was er een carnavalsfeestje op de speelplaats. Voor iedereen was er een drankje en een hapje voorzien. De Carnavalsstoet was nog niet het einde van de namiddag: de ouderraad had ook nog een carnavals- en afterworkparty op het programma staan. Alles kon zonder noemenswaardige regen verlopen.

MALDEGEMSE KERKFABRIEK ZIT ZONDER KERKRAAD

MALDEGEMSE KERKFABRIEK ZIT ZONDER KERKRAAD
Pastoor Luc Mertens is dringend op zoek naar nieuwe leden voor de kerkraad van de St. Barbarakerk in Maldegem.

Sedert oktober van vorig jaar is Luc Mertens de nieuwe pastoor van de parochie Maldegem, met als deelparochies Adegem, Maldegem, Middelburg, Kleit en Donk. Hij volgde Stefaan De Paepe op die met pensioen ging.

Tijdens zijn officiële aanstelling had de nieuwe pastoor het over communicatie en een goede samenwerking en over het stipt opvolgen van de richtlijnen van het bisdom.

Van een goede samenwerking met de kerkraad van de St. Barbarakerk (Maldegem) is er echter inmiddels geen sprake meer: die kerkraad heeft op 14 februari collectief ontslag genomen. Volgens zijn voorzitter Piet Standaert was er met de nieuwe pastoor niet samen te werken. Na een poging tot verzoening hebben de leden samen hun ontslagbrief ondertekend.

Wij vroegen pastoor Mertens om een reactie. In overleg met het bisdom Gent wenste hij op het ontslag van de kerkraad niet te reageren. Hij is nu wel op zoek naar mensen die lid willen worden van een nieuwe kerkraad.

Niet alleen met de kerkraad van de St. Barbarakerk waren er problemen: ook uit Kleit kwamen er bij ons berichten binnen dat de samenwerking met de nieuwe pastoor steeds moeilijker wordt.

Het woord ontslag is in Kleit nog niet gevallen, maar ook daar lijkt een ontslag niet uitgesloten...